fredag 2 juli 2021

Tjofadderittan halvårsredovisning!

 Efter ett omtumlande 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och världsekonomin dopats med centralbankspengar. Hela ekonomijournalistiken har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, effektiva vaccinationståg och att sia om framtiden tycks bara svårare. Vågar man hoppas på att man vittnar pandemins sista spår? På grund av vår oförutsägbara värld har jag medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet, i min största portfölj. Utvecklingen under det första halvåret har underpresterat OMX-index, som klättrat fina 21% under första halvåret. Min Bombmatta har växt med 13.8%. Men utöver det har utdelningarna ökat med fina 14% under samma period, vilket icke är att förglömma. Detta är en bieffekt av att välja denna typ av strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.    


Bombmattan 13.8%
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är 13.8%. Utdelningsökning: 14%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag.  Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr

Det innebär som sagt en ökning på 14% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare.  
Det ska också nämnas att jag fick uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav under 2020, och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordnet-portföljen 53.9%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Här tillåts icke utdelande bolag. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är smått sagolika 53.9%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som AZT, EVO, Cibus och SECARE, som gått över förväntan. Dötrevligt!

Halvårsredovisning Avanza 27%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet (tillväxtbolag) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav och  dessutom (i vissa fall) med fin utveckling, som skulle raderas ut i en transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Utöver nämnda positioner sitter jag kvar med en liten cannabisportfölj, som har gått bra sedan Biden tillträdde och i vanlig ordning är det primärt politik som påverkar utvecklingen i den sektorn snarare än bolagshälsa. Jag tycker fortfarande att branschen kittlar, men utrullningen sker långsammare än jag förutspådde och jag har endast små bevakningsposter i de amerikanska bolagen. Jag äger inga kanadensiska cannabisbolag sedan länge och tror att tillväxten kommer vara störst i USA. 


Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar under fjolåret ser utvecklingen klart lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2021 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen förloraren hittills i år. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 8 januari 2021

Årssammanfattning av (det galna) 2020

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt fjädje på börsen. Min emerging market-frenesi tonades ned betydligt under slutet av 2018 och början på 2019. Men det blir snabbt långtråkigt med bara fokus på utdelning och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter vore det närmast dumdristigt att inte hålla sig ajour med möjligheter utanför den komfortabla utdelningssfären. Så jag har, i långsam takt skapat en nordisk tillväxtportfölj. Den påbörjades i slutet av 2019. Då lät det såhär: 

"Jag har ersatt cannabisportföljen med en defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk." 

Det citatet får mig att inse hur jag hade ett defensivt fokus initialt, men jag har adderat mer offensiva bolag under året. Detta mycket tack vare uppstickarna på Twitter, som Dr Kalkyl & co i Kalqyl.se. Unga, ambitiösa och extremt pålästa, som underlättar stockpicking för många, mig inkluderad. Min "defensiva" portfölj har under året förvandlats till en mer tillväxtfokuserad, som presterat över förväntan i år med 62% i avkastning. Med (det oetiska) EVO som draglok som största innehav och nästbäst avkastning, i procent räknat.   

Men ingen skugga ska falla över mitt envisa utdelningsfokus, som trots det galna året har betalat sig, tycker jag. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Många utdelningsinvesterare har detta året fått en rejäl törn med sänkta, uppskjutna, och i en del fall, indragna utdelningar. En komplett mardröm för de som valt denna investeringsfokus och kanske dubbel smärta att samtidigt se hisnande grafer från tillväxtinvesterare, som kan sticka i ögonen. Även om missunnsamhet inte är kärnan till känslan. Jag tror personligen att många brottas med huruvida man valt rätt strategi, och varje gång nåt annat presterar bättre än ens egen valda strategi kan det innebära ett visst obehag, inte minst ett år som detta. Därför tycker jag mig ha funnit en relativt sund balans för mig. Störst fokus på utdelningsportfölj, för däri ligger min dröm om att kunna gå ner i arbetstid, och att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte sitta och uppdatera mig med tre skärmar, för att få loss pengar. Men jag gillar att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningarna. Men hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med 41%(!) från 2019. Utan tvekan ett rejält styrkebesked! 


Jag har fått följande i utdelning under 2020, från mina utdelningsportföljer:

2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt fjärde år, tycker jag. En utdelningsökning med drygt 40% från föregående år! Ett år där många erhållit mindre eller marginellt mer än fjolåret. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2021 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 60.000kr i utdelningar. Det målet missades med ett berömt fjun. Även jag drabbades av några utdelningssänkningar och indragningar. Sen hjälpte det inte att dollarn försvagats gentemot SEK under höst/vinter. Det är dock ingen smolk i bägaren då en ökning om 39% är något jag  är oerhört nöjd med. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                        14%
Avanza         20%          Small                  6%enheter  
Nordnet        62%          Medium             48%enheter      
Nordea           5%          Large                -9%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Nordea-portföljen som enda portfölj att inte slå index. Men med 39% utdelningsökning, känns det sekundärt. Vidare visar utvecklingen exklusive utdelningar. Inkluderas utdelningarna får 4.5-5% adderas, vilket gör att den portföljen presterat relativt indexnära (9.5-10%).    
När året summerats vågar jag med se fram emot 2021 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka mot 2020, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 60.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att INTE återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint.  

Fördelning av kapital 2019                                               2020
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                                          35.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                              55.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr                       300.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                             1.300.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                                   20.000 kr
Lendify                                                                                17.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                              1.727.000 kr

Det innebär en total ökning om drygt 430.000kr. Jag är dönöjd!
Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2021, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2021 är för mina portföljer att ha avkastat 72.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. 
Vad har du för mål?  

tisdag 10 november 2020

En ny era

Lystring! Det är dags för en ny era!

Jag har länge legat överviktad i fastighetssektorn i utdelningsportföljen och trots det känt mig tillfreds, då det får ses som en relativt låg risk såhär i lågräntemiljö. Men Covid-19´s plötsliga framfart fick mig att inse hur snabbt vindarna vänder på börsen. Om och när en räntehöjning kommer, så kommer min portfölj vara påtagligt sårbar. Med en lägenhetsförsäljning i somras fick jag möjlighet att investera en större summa än på länge och då kändes det naturligt att eliminera tanken på att fylla på i och addera fler fastighetsbolag, för att göra mer plats åt andra branscher i portföljen. Fastighetssektorn utgjorde ca 30% av portföljen innan kapitaltillskottet. 

När jag tittat i portföljen de senaste månaderna har mina innehav i förnybar energi och tech gått bäst. Det är en indikator på att de även kommer stå relativt väl i en annan typ av lågkonjuktur (högst spekulativt, förstås). Det gjorde att jag med mitt nytillskott i kapital valde att leta nya innehav och att fylla på befintliga mot dessa sektorer. Det innebär att utdelningsportföljen breddats med fler bolag och att viktningen mot fastighet minskat något. 

Nytillskott i utdelningsportföljen är:

Accenture PLC

Amgen

Cisco

Clearway Energy 

Intel Inc

Johnson & Johnson

LAM research 

McDonalds 

Medtronic

Nextera Energy 

Nvidia

Open Text 

Qualcomm

Texas Instruments

Som avläses så är trenden i portföljens riktning ganska tydlig mot framförallt tech, följt av energi och dagligvaror som McDonalds och JNJ, som båda klarat sig väl mot pandemins grepp. Dom motbevisade båda min mer skeptiska syn på bolagen i våras. Jag trodde de skulle sjunka betydligt mer, och det faktum att de inte gjorde det, är i mina ögon ett styrkebesked. Det får belönas med en plats (om än döliten) i portföljen. I övrigt har det fyllts på i en del innehav, som 

Abbvie

Atlantica Sustainable infrastructure

Broadcom 

Brookfield renewables

Microsoft

Transalta Renewables

Även i påfyllningarna är det tydligt att fastighet nedprioriterats.  

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 10 juli 2020

Oh my (sweet dividends)! Halvårsredovisning 2020

 Efter de första sex månaderna av 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och med det står världsekonomin och vacklar. Hela vårens ekonomijournalistik har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, och ingen tycks veta var detta året kommer sluta. Jag har medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Tur är det för mig. Men jag har fått en släng av sleven i indragna och sänkta utdelningar. Trots detta sammanfattas det första halvåret och mina utdelningar med tre ord:
Relativt explosiv tillväxt.

Halvårsredovisning Bombmattan
Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr

Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och det faktum att återinvesterade utdelningar successivt växer snabbare än tidigare.  

Det ska också nämnas att jag fått uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar ändå min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordea-portföljen
Utveckligen i procent är egentligen irrelevant i denna portföljen, och för min filosofi då jag har för avsikt att vara långsiktig och nyttja utdelning istället för att jaga avkastning genom försäljning av aktier i Bombmattan. Nåväl, siffrorna lyder som följer: 
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är blygsamma 0.47% 

Nordnet-portföljen
Jag har breddat Bombmattan, som har fokus i Nordamerika, med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag såg Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också fokus på utdelningar, men den är startad på grund av den för tillfället(?), rätt dyra dollarn. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag tänkte att jag ska redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är 27.7%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som EVO, ChemoMetec och Europris, som gått över förväntan. Trevligt!

Halvårsredovisning Avanza-resterna -8%
Jag har avvecklat cannabis-portföljen till 99%, men på Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (utländska) eller Nordnet (nordiska) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav med fin utveckling, som skulle raderas ut i en sådan transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Fastighetsinnehaven har gått trögt i år, och det syns i utvecklingen. Fonden TIN är relativt nystartad och en liten position och kan därför inte väga upp trots sin fina utveckling. 

OMXS30 -2.90%

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, de två största portföljerna slår index. 
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar ser utvecklingen lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2020 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnare och Avanza-portföljen förloraren hittills i år. 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

onsdag 15 april 2020

Utdelningsdebacle - en lärorik bakläxa

Som utdelningsinvesterare är det tuffa tider som råder och få kommer undan utdelningsindragningar, uppskjutningar, frysningar eller sänkningar. Jag är självfallet inget undantag. 
Men under rådande omständigheter har jag klarat mig relativt väl i jämförelse med många andra, vilket beror på flera faktorer. Det primära är att jag investerar nästan uteslutande i Nordamerika. Denna "nisch" har hittills dämpat de nedslående nyheterna om utdelningsförändringar i de flesta innehaven. Det kan bero på nordamerikanernas mer kulturella tävling kring "dividend aristocrats" som tas på större allvar i väst än i Svedala, vilket kan innebära att bolag tar till allt i sin makt för att undvika att utdelning offras. En annan aspekt är det faktum att dollarn stärkts i Corona-krisen. Så det finns utrymme för några få sänkningar utan att totalsumman sänks jämfört med ifjol. Sist men inte minst har inte Covid-19 nått sin kulmen i Nordamerika än, vilket kan innebära mer karantän, fler stängda fabriker, högre arbetslöshet osv. Det är troligtvis först då jag kommer känna av utdelningssänkningar o dyl.  
Det är ingen slump att jag investerat med grav övervikt mot dollarn. Det är den globala reservvalutan och det märks i kristider. Jag är nöjd med den strategin än så länge, trots att jag sett många undvika handla amerikanska aktier på grund av den dyra dollarn. Så hittills har jag inte fått känna på smärtan av mycket utdelningssänkningar. Men Covid-19 har ännu inte nått sin kulmen i Nordamerika och det pumpas in statliga stödpaket och annat. Om viruset fortsätter i exponentiell takt och stödpaketen tar slut kan jag få ta betydligt tuffare med stryk i frågan. 
Hur ser det ut angående utdelningssänkningar för mig då? 
I denna fasen som jag befinner mig i har några innehav sänkt eller dragit in utdelning. Mer specifikt handlar det om fyra olika bolag. Alla med en gemensam nämnare. 
Jag slarvade med min DD i samtliga. På olika sätt, men straffet blev en slagserie med dåliga nyheter kring utdelningar. De berörda bolagen är:
Decisive Dividend - fryst
Dividend 15 Split - fryst
Inter pipeline - sänkt med 73% 
Vermilion - sänkt med ingen aning.

Dessa nyheter har verkligen inneburit en väckarklocka för mig. Jag började slarva med mina analyser och det är ingen slump att det är bland de sista bolagen som inköpts som levererar dessa dystra nyheter. Jag har inte synat de innehaven lika hårt som jag gjort tidigare. Jag slappnade av och började få en övertro till att (lång) tid utan utdelningssänkning innebar en immunitet mot detsamma i framtiden. Det visade sig vara fel och det lärde jag mig genom Dividend 15 Split, som inte sänkt utdelningen på sexton år, och Inter pipeline, som höjt utdelningen fjorton år i sträck. Båda har stuvat om rejält i det avseendet. Inter pipeline var det innehavet som jag hade investerat ett större kapital i, och det bolaget jag tror kan repa sig fortast. Du kan läsa mer om bolaget via Utdelningscyklistens blogg här
De andra två bolagen, Decisive Dividend och Vermilion Energy, tog jag in nästan utan egen DD, utan förlitade mig på andra, som följde och ägde aktier i bolagen. En nyttig läxa att inse att inte ta för mycket intryck av andras investeringar och lockas av hög direktavkastning. Vermilion var mitt minsta innehav, som tur är, men Decisive dividend svider desto mer, där jag hade investerat mer. Att få en bakläxa av denna magnituden är både läskigt och nyttigt. Att gräva ned sig är inte min filosofi och jag ser denna erfarenhet som en påminnelse att: 
1. Inte lita på andras analyser
2. Inte ligga tung eller överviktad i enskilda bolag som jag inte kan utan och innan
3. Inte blint tro att historiska höjningar kommer innebära detsamma framgent          

Sitting duck
Det gäller att ta lärdom av det som händer. Jag anser mig fortfarande vara i ett tidigt stadie på min börskarusell och ju förr jag bränner mig, desto nyttigare. För när jag har större förmögenheter på börsen vill jag kunna manövrera stadigare än jag behöver göra idag. 
Vidare har virusets påverkan på ekonomin också fått mig att addera regler eller vägvisare i min strategi. Jag sneglar mer på defensiva bolag, som Pepsico, JNJ, Sysco, WestRock, Abbvie, Clorox och McDonalds än jag gjort tidigare. Detta förstås på grund av Corona, men jag tvingar mig att bredda portföljen som trots allt är överviktad mot fastigheter, och jag känner mig inte trygg i den övervikten helt enkelt. Även om det är orelaterat så ser jag hur snabbt företag kan gå under om nånting händer, och jag är i en utsatt position vid en rejäl räntehöjning till exempel. Det behövs ändras på! Har du fått upp ögonen på nåt som brister i din strategi, till följd av Covid-19? 


Man vill inte va en "sitting duck" på börsen. 
DD = En arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.  

onsdag 18 mars 2020

Tål du en käftsmäll?

"Everybody´s got a plan... ´til they get punched in the face!"
-Mike Tyson 
Det blåser vindar mot mörkare och mer cyniskt bösklimat. Det spekuleras om recession vid horisonten. Vissa drar ned exponering, andra lägger sig på kortsidan och blankar. Några handlar "tryggare" investeringar som råvaror, guld, etc. 
Om det fortsätter på inslaget spår så kan det bli en jobbig period som väntar framöver. I vilken utsträckning kan ingen(?) veta i dagsläget. Det tycks bero på det högaktuella Coronaviruset, som breder ut sig globalt. Fabriker har stängts ner och det kan fortsätta i takt med spridningen av viruset. Det kan också ge ringar på vattnet som centralbanksåtgärder, helikopterpengar, nedskrivningar, saneringar, åtstramningar och annat. Dessutom råder ett form av oljepriskrig som oroar. 
Hur ska man agera såna här oroliga tider, undrar många. Det får många i gungning, mig inkluderad. Men jag har läst många investerarböcker, lyssnat på många poddar och läst många bloggar. Det har format mig och mina strategier. Störst influenser har jag tagit från världsberömda förvaltare, som citatmaskinerna Buffett och Lynch. 
Varför dessa? Mest för att jag läst böcker de skrivit och att de har erfarit flera krascher och recessioner än de flesta andra och dessutom berättat hur man kan jobba i det klimatet. Jag erkänner villigt att jag inte besitter kompetensen att tajma marknaden och har därför två val. 
1. Lära mig mer om teknisk analys, blankning och makroekonomi. 
2. Sitta på händerna.

Det första alternativet är svårare i praktiken än det kanske låter teorin. Peter Lynch har - passande nog - i ett legendariskt citat sagt:
"Far more money has been lost by investors preparing för corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves".
Vilket fritt översatt betyder ungefär:
"Avsevärt mycket mer pengar har förlorats av investerare som förberett sig på korrektion, eller försök till att förutse korrigeringar i marknaden, än som faktiskt förlorats i dessa."

Jag tror mig inte vara bättre än de flesta investerare, tvärtom är jag fullt medveten om mina begränsningar på området och väljer ödmjukt nog att inte sträva mot något vars odds talar emot mig. Dessutom är jag är inte oerhört ambitiös kring min aktiekunskap. Det är ingen slump att jag valt utdelningsstrategin. Det är för att jag ramlade över cannabishajpen av en händelse som förde mig (tillfälligt) till den spekulativare  delen i aktiemarknaden. Jag är inte så pass intresserad eller girig, det finns nog båda och fler anledningar till att fortsätta lära om börsen i recessionstillstånd, men för mig räcker det gott att månadsspara och erhålla utdelningar under tuffa börs-år

Jag väljer alltså chockerande nog alternativ två, då jag varken besitter kompetensen eller intresset för att göra annat än att sitta på händerna vid sämre börstider, vilket många erkända förvaltare anser vara den bästa strategin. Det tycker jag låter som en handske som passar min hand utomordentligt. Jag vill därför börja med att dela med mig av min syn på  min portfölj i rådande börsklimat. 

I Bombmattan, med uteslutande utdelningsbolag, har jag inga planer på att minska exponering, så länge bolagen inte uppvisar tendens till att sänka utdelningar. Och vid fall av utdelningssänkningar kommer det sannolikt vara för sent att sälja för att inte förlora kapital. Jag tror att det bästa för mig kommer vara att ligga fullinvesterad oavsett börsklimat. Det som kan kännas oroligt för mig gällande portföljen i sämre tider är unga bolag, som inte upplevt påtagliga räntehöjningar eller tidigare recessioner. Jag anser mig ha valt bolag av relativt låg risk och bolag som inte sänkt utdelningen historiskt, men det är ingen garanti för att de inte kommer göra det i framtiden. Då lejonparten av innehaven är bolag med fin historik och erfarna ledningar är minskade intäkter i tungt skuldsatta bolag på grund av COVID-19 en riskfaktor. Ett fastighetsbolag som EPR, som fokuserar på nöjesparker, skolor och biografer kan det bli bekymmersamma tider för deras hyresgäster framöver, så länge Corona härjar. Jag är exponerad mot naturgas- och oljesektorn genom några innehav (OKE, IPL) som sannolikt kommer skaka på grund av oljepriskriget. Det är en bransch som jag har knapphändig kunskap om och inser att jag har underskattat riskerna i sektorn. Jag försöker navigera för att mininmera de riskerna i bolagen jag äger, men det kan inte uteslutas att utdelningssänkningar. Förhoppningsvis kommer inte många bolagen i Bombmattan sänka utdelningarna och om jag fortsätter återinvestera utdelningarna bör inte de totala utdelningarna understiga föregående års utdelningar. 

Jag kommer alltså i stort sett inte ändra på strategierna vid en recession. Vilket enligt många erkända förvaltare anser vara den bästa strategin. Andra kallar det strutsbeteende. Tiden får utvisa. 

Hur tänker du i detta tillfälligt eller långvariga tuffare börsklimat? 


-Rocky Balboa

fredag 3 januari 2020

Årssammanfattning 2019

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt tredje på börsen som utdelningsinvesterare. Detta året har min emerging market-frenesi tonats ned betydligt. Till den grad att cannabis-portföljen i stort sett nedmonterats med ytterst få undantag. Detta beror på en påtaglig, men fullt rimlig nedgång. Det har visat sig olönsamt att vara långsiktig i innehaven. Jag vet inte om eller när det kan komma en vändning, men vittnar från läktaren så länge det inte finns tydliga triggers på horisonten. 
Det kan komma under hösten 2020, då det är mid term election i USA, där delstater som Florida, NY m.fl. kan komma att lägga in legalisering i röstsedlarna. Men det är fortfarande långt dit. Den nedmonterade cannabisportföljen har delvis ersatts av en mer defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk. Därav har visst fokus på index svalnat då utdelningar och ökningar i dessa står högre i kurs än att slå index, för mig.  Utdelningsfokuset har betalat sig, tycker jag, och även om börsen har varit extremt positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Utvecklingen av utdelningtillväxten har med nedmonteringen inneburit en rejäl skjuts och det märks... 

Jag har fått följande i utdelning under 2019, från mina tre utdelningsportföljer:

2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt tredje år, tycker jag. En ökning med drygt 150% från föregående år. Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2020 förväntas summan landa kring 4500 kr. Ca sju gånger så mycket. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har gjort att mitt intresse ökat för den typen av aktiesparande framför tillväxtstrategier. Inför året hade jag som mål att nå ca 20-22.000kr i utdelningar. Men då jag skalade ned i cannabisportföljen i större utsträckning än jag hade förutspått, blev det större summor att investera i utdelningsportföljerna istället, och detta har "dopat" utdelningarna under året. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                                 23.6
AF - Avanza        11%        Small             -12.4%enheter  
KF - Avanza        -20%       Small             -43.6%enheter
ISK - Avanza        35%       Small              11.4%enheter  
KF - Nordnet        18%       Small              -5.6%enheter      
KF - Nordea         24%       Large               0.4%enheter                

En avkastning som jag får vara nöjd med. AF-portföljen sattes igång under hösten, med TIN Core-fonden som enda innehav, så inget konstigt att den inte hunnit med i utvecklingen med sin korta livstid, likaså gäller KF-kontot på Nordnet som innehåller nordiska utdelningsbolag. Den största plumpen är tillväxtportföljen, KF Avanza, som innehåller cannabisbolag. Där har det blivit en rejäl åktur söderut och jag har ingen större tilltro på radikal förändring i direkt närtid. Det var en relativt väntad nedgång, men jag hade inte förutsett magnituden på den.
När året summerats vågar jag med se fram emot 2020 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka påtagligt mot 2019, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 57-58.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att inte återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint. Det totala portföljvärdet har växt i maklig takt, men omplacerats jämfört med tidigare år. Numera ligger jag tungt viktad i utdelningsbolag, med en tillväxtportfölj av blygsam storlek, och ett fondkonto som klent komplement. Så kommer fördelningen att se ut i första halvan av 2020 också, gissar jag. Med en eventuell offensiv på amerikanska cannabisbolag när midterm elections närmar sig, om temperaturen höjs i sektorn. Gällande fondkomplementet månadssparar jag 300 kronor på lång sikt i just den fonden då jag hyser respekt för fondförvaltarnas kunskap i ämnen jag inte bemästrar.  

Fördelning av kapital
AF Avanza Svenskt fondkonto 3.300 kr
KF Avanza Utländsk cannabis 21.800 kr
ISK Avanza Svensk utdelningar 50.000 kr
KF Nordnet Nordisk utdelningar 100.000 kr
KF Nordea Utländsk utdelningar 1.070.000 kr 
Cannaccord Utländsk onoterad cannabis ca 50.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr

Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2020, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2020 är för mina portföljer att ha avkastat 70.000 kr i utdelningar vid årets slut,  och att inte ha underpresterat nämnvärt mot index. 
Vad har du för mål?  

söndag 8 december 2019

Hög utdelning - risk för värdefälla för den blinde

Att investera i utdelningsbolag är en strategi som onekligen ligger mig och många andra varmt om hjärtat. Men att blint investera i bolag som har hög utdelning kan vara en landmina om man inte gjort sin hemläxa. 
Jag anser att en del köper aktier i bolag de inte riktigt förstår, eller tagit reda på respektive bolags ekonomiska hälsa, varpå de köper i rent hopp om att bolaget ska kunna bibehålla en hög utdelning. En hög utdelning kan i många fall bero på ett fall i aktiepriset. Det är inte vanligt att läsa om småsparare som går in i såna bolag. Swedbank ett typexempel. En period senare läser man om sänkt eller än värre, strypt utdelning. Småsparare som går in i bolag med ekonomiska bekymmer, då bolaget uppges "se billigt ut", kan visa sig vara en riktig fälla. Exempel på sådana, som sänkt eller bestämt sänkt eller fryst utdelning är bl.a. 

Corus Entertainment
MQ
Nordea
Ocean yield
Sampo 
Senior Housing properties Trust
Sir Royalty Income fund  
Swedbank 
Washington Prime group 

Om man ska köpa bolag som"ser billiga ut" och man tror på ett potentiellt turnaround-case
måste man ha insikt om kunskapen ett sådant beslut kräver. Att bara köpa ett bolag med problem för att det är "billigt" och hoppas att de ska vända på skutan är som Peter Lynch en gång sa "som att spela poker utan att titta på sina kort". 
Bolag som ser billiga ut är ofta det av en anledning. Lägre vinster och/eller vinstmarginaler, ökad konkurrens, oerfaren ledning, extern management, digitalisering. Anledningen till att ett bolag går dåligt kan bero på massvis av anledningar. Om man inte kan kalkylera hur ett bolag ska kunna vända på utvecklingen bör man således undvika investera i detsamma.

Exempel på bolag som kan ligga i riskzonen för sänkt utdelning framöver:
Boston Pizza
Kindred
AGNC

Hur ska man lyckas undvika köpa in sig i bolag som riskerar sänka eller frysa utdelningen i närtid? Jag vill belysa att i detta inlägg tas inte en eventuell recession i beaktning, utan i det ekonomiska klimatet vi befinner oss i och gjort de senaste tio åren, då recessioner historiskt påverkat många bolags utdelningar negativt. Det kan innebära fler faktorer än jag tar hänsyn till nedan.
Dalande vinster och pressade marginaler är röda flaggor för utdelningssänkningar. Hur man kan titta för att undvika utsätta sig för onödig risk är genom att titta på "Vinst per aktie", på engelska EPS (Earnings Per Share). Om VPA sjunkit den senaste tiden bör man fråga sig vad det beror på samt titta på utdelningsandelen. Ju högre den siffran är, desto högre risk för utdelningssänkning om bolaget inte kan vända på VPA. Ett exempel jag tittat på är Kindred. Det ser ut om följer:
Bild från: https://borsdata.se/unibet/analys 
                                 
                                      2013     2014     2015       2016      2017      2018      21019 Q3
Vinst/aktie                      1.92      5.14      2.99        4.09       5.77       6.89        4.51
Utdelning                       1.47      2.55      2.88        3.46        6.16      5.90        5.90
Utdelningsandel            76%      49%      96%        85%      106%     86%       130%        

Dessa staplarna ovan återfinns på bilden, men dessa är viktiga när det gäller utdelningspotential. 
Kindred balanserat på en tunn linje sen 2015 sett till utdelningsandel och frågan är om de kan behålla sin höga utdelning. Det kräver att bolaget kommer tjäna nog under det sista kvartalet för att täcka sin utdelning per aktie. Om de lyckas med detta kan utdelningen komma att bibehållas. Men om de misslyckas med det kommer utdelningen sannolikt att sänkas. Sådana initiativ tenderar att katalysera kraftig nedgång. Det kan bero på att det finns aktieägare som köpt i hopp om bibehållen och höjd utdelning framgent som skjuter ut sig i samband med en sån nyhet. Dessutom är det en indikation på att bolaget inte kan generera kassaflöden som de tidigare utlovat. Vidare är det svårt för bolaget att växa om det delar ut hela sitt kapital, vilket gör att deras händer bakbinds. Därför kan det ge en rejäl snyting att investera i högutdelande bolag som sänker utdelningen.
Slusats: VPA - vinst per aktie och Utdelningsandel, två viktiga staplar att ha koll på, i bibeln Börsdata, för att undvika gå på nitar som utdelningsinvesterare. Och var inte rädd att omvärdera en analys du gjort tidigare. Kassaflöden är inte statiska!
Du undviker smällar om du har koll på VPA och utdelningsandel!
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.