torsdag 5 januari 2023

Årssammanfattning 2022

 God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjätte på börsen. Ett ur många sätt, negativt år. Personligen har det gått ok, tycker jag. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min arbetsbelastning har en direktverkande positiv effekt för denna nyhet och just nu går allt som det ska enligt min livsplan. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar., paradoxalt nog, kanske. Men 2022 har enligt alla index varit ett negativt år. Och under tider när det blåser, påminns jag om hur komfortabel utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller påtagliga negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit negativ i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med 20% jämfört förra året. Det är jag dönöjd med. Den är dollardopad förvisso. Vilket i förlängningen innebär att det motsatta bör vägas in vid målsättningen för 2023. Valutor slår åt båda håll och under året som gick gav det medvind. 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2022: 89.600 kr
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en godkänd summa i utdelning för mitt sjätte år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2023 förväntas summan landa kring 10.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 80.000kr i utdelningar. Det målet uppnåddes, och det är fantastiskt trevligt. Det är dock inget jag lägger mycket värde i. Det var ett litet delmål. Och det är kul, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2023 med ett litet drömmål om att nå 100.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling  Portfölj-stl      DJ World-index          OMX30
                                                                    -20.7%                 -15.5%
Nordea      -12.8%          Large                8%enheter             3%enheter                
Nordnet        -44%          Medium          -23%enheter         -28%enheter
Avanza         -21%          Small                -1%enheter        -5.5%enheter  

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index. Den enda riktiga plumpen är Nordnet-portföljen som inte är i närheten av att nå index. Den portföljen är liten och spretig, med några stabila utdeln.bolag blandat med små tillväxtbolag. Så det är inte nåt jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. 

Summa summarum är detta ett resultat jag är nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2023 är för mina portföljer att ha avkastat 100.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

torsdag 30 juni 2022

Halvårsredovisning! Utbombad eller bombmatta?


Efter en svag börs under slutet av 2021 och en omtumlande första halva av 2022 kan mycket sägas. Med krig och räntehöjningar har hela ekonomijournalistiken kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetior på Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. På grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger -29% för närvarande. Min största portfölj ligger -18%. En smärre succé att ligga 11 procentenheter bättre än index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta mirakel har utdelningarna växt med finfina 15% jämfört med samma period förra året. Detta är en effekt av att välja denna typ av (utdelnings)strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men dock även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.
  
Bombmattan -18%
Utdelningsökning: 15%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag. Att slå index får man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Vidare har Bombmattan haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. Detta är en indexnära portfölj som ska agera framtida sedelpress. Det går planenligt:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 

Det innebär som sagt en ökning på 15% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår många år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer de glida smidigt en vacker pension.

Nordnet-portföljen -39%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är närmast generande -39%. Ett tecken på att tillväxt haft en hög värdering. Bland mina innehav iaf. =) 
Denna negativa utveckling är från följande innehav: AZT, CHEMM, Cibus, Europris, Investor, Latour, Swedencare (såld). 

Halvårsredovisning Avanza -18%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, Avanza Bank, OHI, TIN Ny Teknik. 

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2022 som jag är. 


Nordea-portföljen är vinnaren och Nordnet-portföljen förloraren hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

söndag 2 januari 2022

Årssammanfattning!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt femte på börsen. Det mest omvälvande och bästa börsåret ur ett personligt perspektiv. Ett väldigt motiverande delmål och dröm har besannats! Något som (jag tror) många drömmer om. Som för mig var en orealistisk dröm innan jag fann aktieintresset och som snabbt förvandlades till ett mål efter ha upptäckt nämnt intresse. Jag har (för de som missat) gått ner i arbetstid, och arbetar numera fyra dagar i veckan. Detta upplägg sjösattes under oktober och har hittills varit en extremt positiv erfarenhet för mig. Detta upplägg tror jag kommer göra mig gott de närmaste åren. Med tanke på att jag hade det som mål först efter tio år på börsen, och att jag lyckades halvera tiden för målet, så skulle man kunna kalla mig en...


          
Utöver delmålet att gå ner i arbetstid har ytterligare en milstolpe passerats, om än mindre viktig. Jag är sen i februari även multimiljonär, dock med minsta möjliga marginal. Portföljerna passerade två miljoner i februari. Så regelrätt är det ju därmed multi. när den tredje passeras lägger jag ingen energi på, för det bestämmer Mr. Market. Oavsett, så kändes det ännu bättre än när den första miljonen passerades. Det tror jag beror på att jag har stabilare innehav och hyfsad utdelning. Den första miljonen hade halverats istället för att dubblas om jag hade bibehållit de aktier jag ägde då. Men den strategin nådde sitt klimax och jag sålde planenligt. Helt rätt, visade det sig. Därför tonades min emerging market-frenesi ned betydligt under slutet av 2018, men jag upplever (tyvärr?) att mitt aktieintresse snabbt avtar med uteslutande utdelningsfokus. Och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter påverkas jag otvivelaktigt. På gott och ont, har det visat sig under detta året. Jag skapade en tillväxtportfölj under slutet av 2019, som jag haft stort fokus på sen dess och första halvan drygt, av 2021. Men i takt med att många bolag som anses vara Finanstwitter-favoriter, fått näsbränna under hösten, simultant med att många av mina utdelningsbolag tuffat på har jag vänt tillbaka mitt fokus något. Denna ambivalens kan möjligen ifrågasättas. Men jag vill nämna att tillväxtportföljen nådde höga höjder under 2020, med exceptionell avkastning och det gjorde mig något fartblind. Men tyvärr har många #fintwitt-favoriter haft en mer eller mindre medioker utveckling under delar av 2021. Däribland kan bolag som Angler, Embracer, Evo, Kambi, Kindred m.fl. inräknas. Tider när det blåser lite, påminns jag om hur komfortabel utdelningsstrategin verkligen är. Utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. I vilken omfattning har jag inte bestämt än. Det beror på att jag alldeles nyss uppnådde 80% arbetstid och jag vill marinera i denna framgång innan jag sätter upp nya mål. Men att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte behöva sälja aktier för att få loss pengar för denna lyx. Att plocka kapital från portföljer utan utdelningar innebär ett större huvudbry. I alla fall för mig, då jag anser att det finns en stor risk i att sälja aktier för att efteråt inse att jag borde gjort si eller så istället för att optimera min avkastning (backtrading). Det är beslutsfattande jag slipper genom att nalla utdelningar istället. Med det sagt gillar jag att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningar. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med (ynka) 17% jämfört förra året. Den klenaste utdelningsökningen hittills för mig. Detta till trots, så har jag kunna uppfylla ett väldigt stort delmål. Börsen är en magisk plats! 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en godkänd summa i utdelning för mitt femte år, tycker jag. Om än något i underkant, som kan förklaras att jag inte prioriterat kapital i utdelningsportföljen i samma utsträckning som tillväxt-diton under större period av året. Jag misstänker dock att det kommer märkas under andra halvan av 2022 att hösten har inneburit mer påfyllningar och utdelningshöjningar än under första halvan av året. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2022 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 72.000kr i utdelningar. Det målet missades något. Det är dock inget jag lägger mycket värde i eller förbannar. Jag går in i 2022 med ett litet drömmål om att nå 80.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj    Utveckling Portfölj-stl     DJ World-index       OMX30
                                                                       17%                 29%
Avanza         17%          Small                 0%enheter        -12%enheter  
Nordnet        36%          Medium            19%enheter          7%enheter
Nordea         30%          Large               12%enheter           1%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Avanza-portföljen som inte är i närheten av vårt svenska index (OMX30). Avanza-portföljen är både minst och spretig, med krypto, fonder och några gamla bevakningspositioner. Så det är inte heller nåt som jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. Samtliga portföljer slår världsindex, men underavkastar vår fina svenska börs. Med Nordnet-portföljen som undantag. Vilket är dess uppgift, då det är min primära tillväxtportfölj. Också kul! Speciellt med tanke på det tuffa jämförelsetalet. Börsen upp 29% i år, djeez!
    
När året summerats procentuellt, återstår kapitaltillväxt. 

Fördelning av kapital 2019                                    2020                     2021
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                              35.000 kr             30.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                  55.000 kr             99.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr           300.000 kr           158.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                 1.300.000 kr        1.972.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                       20.000 kr                       0 kr
Lendify                                                                    17.000 kr             18.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                  1.727.000 kr       2.277.000 kr

Det innebär en total kapitalökning om ca 550.000kr, exklusive utdelningar. Då det mesta av utdelningarna är återinvesterade, gör att de redan påverkar kapitalsumman, generellt sett. Därav exkl utdelningar. Detta ett resultat jag är dönöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2022 är för mina portföljer att ha avkastat 83.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

fredag 2 juli 2021

Tjofadderittan halvårsredovisning!

 Efter ett omtumlande 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och världsekonomin dopats med centralbankspengar. Hela ekonomijournalistiken har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, effektiva vaccinationståg och att sia om framtiden tycks bara svårare. Vågar man hoppas på att man vittnar pandemins sista spår? På grund av vår oförutsägbara värld har jag medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet, i min största portfölj. Utvecklingen under det första halvåret har underpresterat OMX-index, som klättrat fina 21% under första halvåret. Min Bombmatta har växt med 13.8%. Men utöver det har utdelningarna ökat med fina 14% under samma period, vilket icke är att förglömma. Detta är en bieffekt av att välja denna typ av strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.    


Bombmattan 13.8%
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är 13.8%. Utdelningsökning: 14%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag.  Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr

Det innebär som sagt en ökning på 14% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare.  
Det ska också nämnas att jag fick uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav under 2020, och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordnet-portföljen 53.9%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Här tillåts icke utdelande bolag. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är smått sagolika 53.9%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som AZT, EVO, Cibus och SECARE, som gått över förväntan. Dötrevligt!

Halvårsredovisning Avanza 27%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet (tillväxtbolag) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav och  dessutom (i vissa fall) med fin utveckling, som skulle raderas ut i en transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Utöver nämnda positioner sitter jag kvar med en liten cannabisportfölj, som har gått bra sedan Biden tillträdde och i vanlig ordning är det primärt politik som påverkar utvecklingen i den sektorn snarare än bolagshälsa. Jag tycker fortfarande att branschen kittlar, men utrullningen sker långsammare än jag förutspådde och jag har endast små bevakningsposter i de amerikanska bolagen. Jag äger inga kanadensiska cannabisbolag sedan länge och tror att tillväxten kommer vara störst i USA. 


Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar under fjolåret ser utvecklingen klart lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2021 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen förloraren hittills i år. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 8 januari 2021

Årssammanfattning av (det galna) 2020

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt fjädje på börsen. Min emerging market-frenesi tonades ned betydligt under slutet av 2018 och början på 2019. Men det blir snabbt långtråkigt med bara fokus på utdelning och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter vore det närmast dumdristigt att inte hålla sig ajour med möjligheter utanför den komfortabla utdelningssfären. Så jag har, i långsam takt skapat en nordisk tillväxtportfölj. Den påbörjades i slutet av 2019. Då lät det såhär: 

"Jag har ersatt cannabisportföljen med en defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk." 

Det citatet får mig att inse hur jag hade ett defensivt fokus initialt, men jag har adderat mer offensiva bolag under året. Detta mycket tack vare uppstickarna på Twitter, som Dr Kalkyl & co i Kalqyl.se. Unga, ambitiösa och extremt pålästa, som underlättar stockpicking för många, mig inkluderad. Min "defensiva" portfölj har under året förvandlats till en mer tillväxtfokuserad, som presterat över förväntan i år med 62% i avkastning. Med (det oetiska) EVO som draglok som största innehav och nästbäst avkastning, i procent räknat.   

Men ingen skugga ska falla över mitt envisa utdelningsfokus, som trots det galna året har betalat sig, tycker jag. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Många utdelningsinvesterare har detta året fått en rejäl törn med sänkta, uppskjutna, och i en del fall, indragna utdelningar. En komplett mardröm för de som valt denna investeringsfokus och kanske dubbel smärta att samtidigt se hisnande grafer från tillväxtinvesterare, som kan sticka i ögonen. Även om missunnsamhet inte är kärnan till känslan. Jag tror personligen att många brottas med huruvida man valt rätt strategi, och varje gång nåt annat presterar bättre än ens egen valda strategi kan det innebära ett visst obehag, inte minst ett år som detta. Därför tycker jag mig ha funnit en relativt sund balans för mig. Störst fokus på utdelningsportfölj, för däri ligger min dröm om att kunna gå ner i arbetstid, och att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte sitta och uppdatera mig med tre skärmar, för att få loss pengar. Men jag gillar att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningarna. Men hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med 41%(!) från 2019. Utan tvekan ett rejält styrkebesked! 


Jag har fått följande i utdelning under 2020, från mina utdelningsportföljer:

2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt fjärde år, tycker jag. En utdelningsökning med drygt 40% från föregående år! Ett år där många erhållit mindre eller marginellt mer än fjolåret. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2021 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 60.000kr i utdelningar. Det målet missades med ett berömt fjun. Även jag drabbades av några utdelningssänkningar och indragningar. Sen hjälpte det inte att dollarn försvagats gentemot SEK under höst/vinter. Det är dock ingen smolk i bägaren då en ökning om 39% är något jag  är oerhört nöjd med. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                        14%
Avanza         20%          Small                  6%enheter  
Nordnet        62%          Medium             48%enheter      
Nordea           5%          Large                -9%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Nordea-portföljen som enda portfölj att inte slå index. Men med 39% utdelningsökning, känns det sekundärt. Vidare visar utvecklingen exklusive utdelningar. Inkluderas utdelningarna får 4.5-5% adderas, vilket gör att den portföljen presterat relativt indexnära (9.5-10%).    
När året summerats vågar jag med se fram emot 2021 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka mot 2020, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 60.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att INTE återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint.  

Fördelning av kapital 2019                                               2020
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                                          35.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                              55.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr                       300.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                             1.300.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                                   20.000 kr
Lendify                                                                                17.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                              1.727.000 kr

Det innebär en total ökning om drygt 430.000kr. Jag är dönöjd!
Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2021, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2021 är för mina portföljer att ha avkastat 72.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. 
Vad har du för mål?  

tisdag 10 november 2020

En ny era

Lystring! Det är dags för en ny era!

Jag har länge legat överviktad i fastighetssektorn i utdelningsportföljen och trots det känt mig tillfreds, då det får ses som en relativt låg risk såhär i lågräntemiljö. Men Covid-19´s plötsliga framfart fick mig att inse hur snabbt vindarna vänder på börsen. Om och när en räntehöjning kommer, så kommer min portfölj vara påtagligt sårbar. Med en lägenhetsförsäljning i somras fick jag möjlighet att investera en större summa än på länge och då kändes det naturligt att eliminera tanken på att fylla på i och addera fler fastighetsbolag, för att göra mer plats åt andra branscher i portföljen. Fastighetssektorn utgjorde ca 30% av portföljen innan kapitaltillskottet. 

När jag tittat i portföljen de senaste månaderna har mina innehav i förnybar energi och tech gått bäst. Det är en indikator på att de även kommer stå relativt väl i en annan typ av lågkonjuktur (högst spekulativt, förstås). Det gjorde att jag med mitt nytillskott i kapital valde att leta nya innehav och att fylla på befintliga mot dessa sektorer. Det innebär att utdelningsportföljen breddats med fler bolag och att viktningen mot fastighet minskat något. 

Nytillskott i utdelningsportföljen är:

Accenture PLC

Amgen

Cisco

Clearway Energy 

Intel Inc

Johnson & Johnson

LAM research 

McDonalds 

Medtronic

Nextera Energy 

Nvidia

Open Text 

Qualcomm

Texas Instruments

Som avläses så är trenden i portföljens riktning ganska tydlig mot framförallt tech, följt av energi och dagligvaror som McDonalds och JNJ, som båda klarat sig väl mot pandemins grepp. Dom motbevisade båda min mer skeptiska syn på bolagen i våras. Jag trodde de skulle sjunka betydligt mer, och det faktum att de inte gjorde det, är i mina ögon ett styrkebesked. Det får belönas med en plats (om än döliten) i portföljen. I övrigt har det fyllts på i en del innehav, som 

Abbvie

Atlantica Sustainable infrastructure

Broadcom 

Brookfield renewables

Microsoft

Transalta Renewables

Även i påfyllningarna är det tydligt att fastighet nedprioriterats.  

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 10 juli 2020

Oh my (sweet dividends)! Halvårsredovisning 2020

 Efter de första sex månaderna av 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och med det står världsekonomin och vacklar. Hela vårens ekonomijournalistik har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, och ingen tycks veta var detta året kommer sluta. Jag har medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Tur är det för mig. Men jag har fått en släng av sleven i indragna och sänkta utdelningar. Trots detta sammanfattas det första halvåret och mina utdelningar med tre ord:
Relativt explosiv tillväxt.

Halvårsredovisning Bombmattan
Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr

Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och det faktum att återinvesterade utdelningar successivt växer snabbare än tidigare.  

Det ska också nämnas att jag fått uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar ändå min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordea-portföljen
Utveckligen i procent är egentligen irrelevant i denna portföljen, och för min filosofi då jag har för avsikt att vara långsiktig och nyttja utdelning istället för att jaga avkastning genom försäljning av aktier i Bombmattan. Nåväl, siffrorna lyder som följer: 
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är blygsamma 0.47% 

Nordnet-portföljen
Jag har breddat Bombmattan, som har fokus i Nordamerika, med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag såg Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också fokus på utdelningar, men den är startad på grund av den för tillfället(?), rätt dyra dollarn. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag tänkte att jag ska redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är 27.7%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som EVO, ChemoMetec och Europris, som gått över förväntan. Trevligt!

Halvårsredovisning Avanza-resterna -8%
Jag har avvecklat cannabis-portföljen till 99%, men på Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (utländska) eller Nordnet (nordiska) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav med fin utveckling, som skulle raderas ut i en sådan transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Fastighetsinnehaven har gått trögt i år, och det syns i utvecklingen. Fonden TIN är relativt nystartad och en liten position och kan därför inte väga upp trots sin fina utveckling. 

OMXS30 -2.90%

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, de två största portföljerna slår index. 
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar ser utvecklingen lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2020 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnare och Avanza-portföljen förloraren hittills i år. 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

onsdag 15 april 2020

Utdelningsdebacle - en lärorik bakläxa

Som utdelningsinvesterare är det tuffa tider som råder och få kommer undan utdelningsindragningar, uppskjutningar, frysningar eller sänkningar. Jag är självfallet inget undantag. 
Men under rådande omständigheter har jag klarat mig relativt väl i jämförelse med många andra, vilket beror på flera faktorer. Det primära är att jag investerar nästan uteslutande i Nordamerika. Denna "nisch" har hittills dämpat de nedslående nyheterna om utdelningsförändringar i de flesta innehaven. Det kan bero på nordamerikanernas mer kulturella tävling kring "dividend aristocrats" som tas på större allvar i väst än i Svedala, vilket kan innebära att bolag tar till allt i sin makt för att undvika att utdelning offras. En annan aspekt är det faktum att dollarn stärkts i Corona-krisen. Så det finns utrymme för några få sänkningar utan att totalsumman sänks jämfört med ifjol. Sist men inte minst har inte Covid-19 nått sin kulmen i Nordamerika än, vilket kan innebära mer karantän, fler stängda fabriker, högre arbetslöshet osv. Det är troligtvis först då jag kommer känna av utdelningssänkningar o dyl.  
Det är ingen slump att jag investerat med grav övervikt mot dollarn. Det är den globala reservvalutan och det märks i kristider. Jag är nöjd med den strategin än så länge, trots att jag sett många undvika handla amerikanska aktier på grund av den dyra dollarn. Så hittills har jag inte fått känna på smärtan av mycket utdelningssänkningar. Men Covid-19 har ännu inte nått sin kulmen i Nordamerika och det pumpas in statliga stödpaket och annat. Om viruset fortsätter i exponentiell takt och stödpaketen tar slut kan jag få ta betydligt tuffare med stryk i frågan. 
Hur ser det ut angående utdelningssänkningar för mig då? 
I denna fasen som jag befinner mig i har några innehav sänkt eller dragit in utdelning. Mer specifikt handlar det om fyra olika bolag. Alla med en gemensam nämnare. 
Jag slarvade med min DD i samtliga. På olika sätt, men straffet blev en slagserie med dåliga nyheter kring utdelningar. De berörda bolagen är:
Decisive Dividend - fryst
Dividend 15 Split - fryst
Inter pipeline - sänkt med 73% 
Vermilion - sänkt med ingen aning.

Dessa nyheter har verkligen inneburit en väckarklocka för mig. Jag började slarva med mina analyser och det är ingen slump att det är bland de sista bolagen som inköpts som levererar dessa dystra nyheter. Jag har inte synat de innehaven lika hårt som jag gjort tidigare. Jag slappnade av och började få en övertro till att (lång) tid utan utdelningssänkning innebar en immunitet mot detsamma i framtiden. Det visade sig vara fel och det lärde jag mig genom Dividend 15 Split, som inte sänkt utdelningen på sexton år, och Inter pipeline, som höjt utdelningen fjorton år i sträck. Båda har stuvat om rejält i det avseendet. Inter pipeline var det innehavet som jag hade investerat ett större kapital i, och det bolaget jag tror kan repa sig fortast. Du kan läsa mer om bolaget via Utdelningscyklistens blogg här
De andra två bolagen, Decisive Dividend och Vermilion Energy, tog jag in nästan utan egen DD, utan förlitade mig på andra, som följde och ägde aktier i bolagen. En nyttig läxa att inse att inte ta för mycket intryck av andras investeringar och lockas av hög direktavkastning. Vermilion var mitt minsta innehav, som tur är, men Decisive dividend svider desto mer, där jag hade investerat mer. Att få en bakläxa av denna magnituden är både läskigt och nyttigt. Att gräva ned sig är inte min filosofi och jag ser denna erfarenhet som en påminnelse att: 
1. Inte lita på andras analyser
2. Inte ligga tung eller överviktad i enskilda bolag som jag inte kan utan och innan
3. Inte blint tro att historiska höjningar kommer innebära detsamma framgent          

Sitting duck
Det gäller att ta lärdom av det som händer. Jag anser mig fortfarande vara i ett tidigt stadie på min börskarusell och ju förr jag bränner mig, desto nyttigare. För när jag har större förmögenheter på börsen vill jag kunna manövrera stadigare än jag behöver göra idag. 
Vidare har virusets påverkan på ekonomin också fått mig att addera regler eller vägvisare i min strategi. Jag sneglar mer på defensiva bolag, som Pepsico, JNJ, Sysco, WestRock, Abbvie, Clorox och McDonalds än jag gjort tidigare. Detta förstås på grund av Corona, men jag tvingar mig att bredda portföljen som trots allt är överviktad mot fastigheter, och jag känner mig inte trygg i den övervikten helt enkelt. Även om det är orelaterat så ser jag hur snabbt företag kan gå under om nånting händer, och jag är i en utsatt position vid en rejäl räntehöjning till exempel. Det behövs ändras på! Har du fått upp ögonen på nåt som brister i din strategi, till följd av Covid-19? 


Man vill inte va en "sitting duck" på börsen. 
DD = En arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.