torsdag 18 januari 2024

Vägen till frihet! Nu är den inte bortom horisonten. Men var är den?

Jag har aldrig satt en exakt summa på var frihet kan verkställas, dvs en summa där jag skulle våga säga upp mig. Dels på grund av att jag inte tyckt att det legat vid nån nära framtid (över tio år), och dels för att man inte vet hur ens utgifter ser ut om tio-femton år. Men efter ha kommit över 100tkr i utdelningar per år, så säger ränta-på-ränta-staplarna att det kommer gå snabbare att ackumulera framgent. Så jag har gjort en tabell med olika estimat på hur lång tid det kan ta att nå mitt finansiella mål. Och jag har satt en summa. När jag kommer över 400tkr i utdelningar på ett år, tycker jag att det ser ut som att jag ska kunna klara mig ekonomiskt utan löneinkomster. 

Det förutsätter att vi inte får nya vågor av hög inflation eller skenande räntor, kanske. Nåt sånt kan påverka målsumman. Summan 400tkr dividerat på tolv månader innebär en månadsinkomst på 33tkr i månaden. En rimlig lön för mig att ha en dräglig livsstil, anser jag. 2023 erhöll jag ca 117 tkr i utdelningar. Den summan utgår jag ifrån i tabellen nedan, som följer.

Tillväxttakt  Antal år att nå 400tkr+

10%              13 år

15%                9 år

20%                7 år

25%             5.5 år

Hittills har jag ett mål om 15% årlig tillväxt i utdelningar. Det har jag lyckligtvis slagit varje år. Min utdelnings-CAGR ligger på ca 28%, men jag tror det blir svårt att bibehålla det tempot. Och det känns intuitivt orimligt att nå mitt finansiella mål inom 5 år. Jag kan behöva köpa ny bil, ersätta värmepump, byta tak, köpa/sälja hus, eller annat som man inte kan ta höjd för på förhand. Och vid fall av plötslig utgift kan utdelningar behöva nyttjas, oavsett ändamål. Det har jag sluppit än så länge, vilket bidragit till mina fina CAGR, men det är ingen naturlag. Därför anser jag att ett årligt tillväxtmål om 15% är ett rimligt sådant. Jag kan komma att slå det de flesta åren, men kanske behöva ett sabbatsår från återinvesteringar pga plötslig utgift. Och vid ett sådant fall kan det kännas som en onödig uppförsbacke vid ett stretchat mål om högre tillväxt som "måste" slås vart år. En stress jag hellre är utan. Pengar ska användas som medel för att höja livskvalité och inte för att jaga i blindo för att tillfredsställa mål som ingen i hela världen utom jag själv bryr mig om, anser jag. 

Samla utdelningar o återinvestera. Simpelt. Tråkigt, och alldeles... alldeles underbart. 


torsdag 11 januari 2024

Avkastning och utveckling genom åren sen start. CAGR, vad är det?

Snittavkastning och utveckling är alltid intressant och ibland en vattendelare kring hur man bör tänka. Men att jämföra sig mot index, som är erkänt svårslaget, är och bör vara en värdemätare att luta sig emot då och då. Jag har aldrig sammanställt tidigare, kanske framförallt pga av mina relativt få år. men nu börjar det bli några några stycken. Närmare bestämt sju år på börsen. Därför gör jag en liten sammanställning som följer:  

År      Utveckling  SIXRX   DJ INDUSTRIAL  S&P500

2017     85%              9%              25%             19%

2018     -2%              -4%              -6%              -6%

2019     24%             35%             22%             29%

2020     20%             15%               7%             16%

2021     31%             39%             19%             27%

2022    -13%            -23%              -9%            -19%

2023     18%             19%             14%             24%

CAGR   23%            13%           10.2%              13%

CAGR: Compound Annual Growth Rate. Eller på svenska: Beräkning av årlig värdeökning. 

Man kan väga in, tolka, och bortförklara, gissa, hoppas osv. Jag väljer att se relativt blygsamt på min utveckling, som dopats rejält av mitt första år som gav mig en överavkastning av sällan skådat slag. Det var en hajp i cannabisbranschen under en period som jag lyckas tajma och därför är det årets utveckling en anomali i min fortsatta börsresa. Och den påverkar min CAGR till den grad att den blir missvisande. Om man bortser från det året så ser min CAGR "verkligare"  ut med 13%. Vilket ligger i linje med en del stora index. Det är både rimligare och rättvisare. Och det ger en tydligare bild av vad jag kan räkna med framgent. Det primära målet i min filosofi är utdelningsutvecklingen och där har jag ett utsatt mål om 15% tillväxt årligen. Att sätta mål på portföljutvecklingen i procent är en helt huvudlös syssla i mina ögon och det påverkas av så många faktorer än dig själv och ditt sparande. Utdelningarna däremot, är lättare att sätta rationella mål med. Därav min syn på var jag sätter mål och strävar emot. Givet min filosofi. Jag har full förståelse för att de flesta inte har utdelning som strategi, och har därför en annan målbild och behov av milstolpar än de jag sätter upp. Alla använder börsen på på olika sätt och jag inbillar mig inte att mitt är bäst för nån annan än mig. 

Kort sagt blev denna sammanställning ungefär vad jag förväntat mig. Ett odramatiskt och rent av onödigt inlägg? Jag kan åtminstone bara addera framtida utveckling i denna tabell för att fortsätta se min ospännande CAGR. Hoppas din CAGR är bättre! 

Jag hoppas själv på "Smooth sailing ahead"torsdag 4 januari 2024

Årssammanfattning 2023, ett fantastiskt år!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar (X:ar?) ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjunde på börsen. Ett ur många sätt, väldigt positivt år. Personligen har det gått över förväntan. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera tre-fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min utdelningsportfölj har en direktverkande effekt genom minskad arbetsbelastning och innebär en unik möjlighet för mig att vara en mer närvarande pappa. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar, paradoxalt nog, kanske. Men 2023 har enligt alla index varit ett positivt år. Och samtidigt som utvecklingen i mina portfölj slår vissa index (OMX30 ex.) påminns jag om hur kraftfull  utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med kraftfulla 30% jämfört förra året. Det är jag mäkta nöjd med, och även lite chockad över. Det ser ut enligt tabellen nedan:


År       Utdelning   Utdeln.ökning/år   Ackumulerad utdeln

2017     11.586 kr                                          11.586 kr
2018     16.684 kr            31%                      28.270 kr
2019     42.473 kr          154%                      70.143 kr
2020     60.090 kr            41%                    130.800 kr
2021     70.435 kr            17%                    201.335 kr
2022     89.600 kr            22%                    290.969 kr
2023   117.697 kr            31%                    408.666 kr
Detta är en superb summa i utdelning för mitt sjunde år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2024 förväntas summan landa kring 11.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 15% utdelningstillväxt, vilket motsvarar ca 107.000kr. Det målet nåddes med bred marginal, och det är fantastiskt trevligt, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2024 med det sedvanliga målet om 15% tillväxt i utdelningarna, vilket motsvarar 135tkr. Men en liten bonus om jag lyckas nå 140.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. 
Utöver den fina utvecklingen på utdelningar, får inte portföljutvecklingen förglömmas. Och min utveckling landade på fina 18.6%.
Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling      DJ World-index          OMX30
                                                19.3%                  17.4%
Nordnet      18.6%             -0.7%enhet            1.2%enhet                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index (well, vissa). Utdelningarna ökade med 30%, vilket är det dubbla mot min målsättning. Great success!

Summa summarum är detta ett resultat jag är fantastiskt nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2024, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2024 är för mina portföljer att ha ökat utdelningen med ca 15%, vilket motsvarar ca 135.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

söndag 2 juli 2023

Halvårssammanfattning med rekord och index-spö! 2023


Efter ett svagt och omtumlande 2022, med krig och räntehöjningar kantades hela ekonomijournalistiken av svarta rubriker, som följdes av dystra domedagsprofetior hos Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. OMX30 slutade på -15.5%, och globalt DJ World index var än mörkare med dystra -20.7%. Men det struntade börsen i under första halvan av detta år. Och plötsligt blev det bull på bred front, fastigheter undantaget i stort sett. Ett oförutsägbart väsen, denna aktiemarknad. Och på grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger 8.4% för närvarande. DJ World Index 12.1%. Min största portfölj ligger 16.7%. En smärre succé att ligga 8 procentenheter bättre än vårt svenska index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta lilla mirakel har utdelningarna växt med läskigt finfina 52% jämfört med samma period förra året. Detta är en trevlig (bi)effekt av att välja denna typ av utdelningsstrategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men inte nödvändigtvis de åkturer som pekar norrut. Dessa siffror är ett kvitto för mig och ger en trygghet, då jag ifjol slog index, som tidigare nämnts, var ett rejält negativt år. Dessa senaste år med skiftande index - som jag slagit vid såväl negativa som positiva utvecklingsperioder - har gett mig en relativt stor tilltro till mina portföljer, balans och diversifiering. Såväl bolags- som branschmässigt. Jag har en enkel strategi. Buy and hold. Utdelning och växande intäkter. 

Nordnet-portföljen 16.6%
Sammantaget en utveckling över förväntan. Att slå index måste man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Sen är det en fläckvis rätt nykomponerad portfölj. Men faktum kvarstår: Detta ska vara en indexnära portfölj som har som uppgift att agera framtida sedelpress. Och med
 en utdelningsökning på 52% jämfört med fjolåret är jag ypperligt dönöjd med. Det ser ut att jag når sexsiffrigt belopp i utdelning med besked i år! 
Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 

Nordea-portföljen 15.2%
Ligger även den bättre än index hittills i år. Den innehåller mina äldsta och största innehav, som har för vana att gå bäst. Som Apple, Abbvie, Broadcom, EVO osv. Där tillväxten generellt är högre än i den andra portföljen. De flesta är "gamla" innehav, med fin avkastning. Men ingen hjälp av ränta-på-ränta här inte. Jag hade inte tippat att Nordnet-portföljen skulle prestera bättre i bulltrend, om än med minsta möjliga marginal. Nåväl, detta är ett halvår som jag får vara mer än nöjd med!  

Vidare har utdelningarna haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess.
Utdelningarna printar mer pengar i hög fart. 
Och det går över förväntan:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 
2023 första sex månader: 62.832 kr

Det visar en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Med den lilla detalj att jag oftast slagit index. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår några år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer det glida smidigt. 
När jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande blir jag väldigt motiverad att fortsätta med min strategi. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2023 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen "förloraren" hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 5 januari 2023

Årssammanfattning 2022

 God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjätte på börsen. Ett ur många sätt, negativt år. Personligen har det gått över förväntan, tycker jag. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min arbetsbelastning har en direktverkande positiv effekt för denna nyhet och just nu går allt som det ska enligt min livsplan. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar., paradoxalt nog, kanske. Men 2022 har enligt alla index varit ett negativt år. Och samtidigt påminns jag om hur kraftfull  utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller nämnvärda negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit negativ i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med kraftfulla 22% jämfört förra året. Det är jag dönöjd med. Den är dollardopad förvisso. Vilket i förlängningen innebär att det motsatta bör vägas in vid målsättningen för 2023. Valutor slår åt båda håll och under året som gick gav det medvind. 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2022: 89.600 kr
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en superb summa i utdelning för mitt sjätte år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2023 förväntas summan landa kring 10.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 15% utdelningstillväxt, vilket motsvarar ca  81.000kr i utdelningar. Det målet uppnåddes, och det är fantastiskt trevligt. Det är dock inget jag lägger mycket värde i. Det var ett litet delmål. Och det är kul, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2023 med ett litet drömmål om att nå 100.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling  Portfölj-stl      DJ World-index          OMX30
                                                                    -20.7%                 -15.5%
Nordea      -12.8%          Large                8%enheter             3%enheter                
Nordnet        -44%          Medium          -23%enheter         -28%enheter
Avanza         -21%          Small                -1%enheter        -5.5%enheter  

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index. Den enda riktiga plumpen är Nordnet-portföljen som inte är i närheten av att nå index. Den portföljen är liten och spretig, med några stabila utdeln.bolag blandat med små tillväxtbolag. Så det är inte nåt jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. 

Summa summarum är detta ett resultat jag är nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2023 är för mina portföljer att ha avkastat 100.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

torsdag 30 juni 2022

Halvårsredovisning! Utbombad eller bombmatta?


Efter en svag börs under slutet av 2021 och en omtumlande första halva av 2022 kan mycket sägas. Med krig och räntehöjningar har hela ekonomijournalistiken kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetior på Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. På grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger -29% för närvarande. Min största portfölj ligger -18%. En smärre succé att ligga 11 procentenheter bättre än index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta mirakel har utdelningarna växt med finfina 15% jämfört med samma period förra året. Detta är en effekt av att välja denna typ av (utdelnings)strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men dock även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.
  
Bombmattan -18%
Utdelningsökning: 15%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag. Att slå index får man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Vidare har Bombmattan haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. Detta är en indexnära portfölj som ska agera framtida sedelpress. Det går planenligt:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 

Det innebär som sagt en ökning på 15% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår många år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer de glida smidigt en vacker pension.

Nordnet-portföljen -39%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är närmast generande -39%. Ett tecken på att tillväxt haft en hög värdering. Bland mina innehav iaf. =) 
Denna negativa utveckling är från följande innehav: AZT, CHEMM, Cibus, Europris, Investor, Latour, Swedencare (såld). 

Halvårsredovisning Avanza -18%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, Avanza Bank, OHI, TIN Ny Teknik. 

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2022 som jag är. 


Nordea-portföljen är vinnaren och Nordnet-portföljen förloraren hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

söndag 2 januari 2022

Årssammanfattning!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt femte på börsen. Det mest omvälvande och bästa börsåret ur ett personligt perspektiv. Ett väldigt motiverande delmål och dröm har besannats! Något som (jag tror) många drömmer om. Som för mig var en orealistisk dröm innan jag fann aktieintresset och som snabbt förvandlades till ett mål efter ha upptäckt nämnt intresse. Jag har (för de som missat) gått ner i arbetstid, och arbetar numera fyra dagar i veckan. Detta upplägg sjösattes under oktober och har hittills varit en extremt positiv erfarenhet för mig. Detta upplägg tror jag kommer göra mig gott de närmaste åren. Med tanke på att jag hade det som mål först efter tio år på börsen, och att jag lyckades halvera tiden för målet, så skulle man kunna kalla mig en...


          
Utöver delmålet att gå ner i arbetstid har ytterligare en milstolpe passerats, om än mindre viktig. Jag är sen i februari även multimiljonär, dock med minsta möjliga marginal. Portföljerna passerade två miljoner i februari. Så regelrätt är det ju därmed multi. när den tredje passeras lägger jag ingen energi på, för det bestämmer Mr. Market. Oavsett, så kändes det ännu bättre än när den första miljonen passerades. Det tror jag beror på att jag har stabilare innehav och hyfsad utdelning. Den första miljonen hade halverats istället för att dubblas om jag hade bibehållit de aktier jag ägde då. Men den strategin nådde sitt klimax och jag sålde planenligt. Helt rätt, visade det sig. Därför tonades min emerging market-frenesi ned betydligt under slutet av 2018, men jag upplever (tyvärr?) att mitt aktieintresse snabbt avtar med uteslutande utdelningsfokus. Och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter påverkas jag otvivelaktigt. På gott och ont, har det visat sig under detta året. Jag skapade en tillväxtportfölj under slutet av 2019, som jag haft stort fokus på sen dess och första halvan drygt, av 2021. Men i takt med att många bolag som anses vara Finanstwitter-favoriter, fått näsbränna under hösten, simultant med att många av mina utdelningsbolag tuffat på har jag vänt tillbaka mitt fokus något. Denna ambivalens kan möjligen ifrågasättas. Men jag vill nämna att tillväxtportföljen nådde höga höjder under 2020, med exceptionell avkastning och det gjorde mig något fartblind. Men tyvärr har många #fintwitt-favoriter haft en mer eller mindre medioker utveckling under delar av 2021. Däribland kan bolag som Angler, Embracer, Evo, Kambi, Kindred m.fl. inräknas. Tider när det blåser lite, påminns jag om hur komfortabel utdelningsstrategin verkligen är. Utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. I vilken omfattning har jag inte bestämt än. Det beror på att jag alldeles nyss uppnådde 80% arbetstid och jag vill marinera i denna framgång innan jag sätter upp nya mål. Men att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte behöva sälja aktier för att få loss pengar för denna lyx. Att plocka kapital från portföljer utan utdelningar innebär ett större huvudbry. I alla fall för mig, då jag anser att det finns en stor risk i att sälja aktier för att efteråt inse att jag borde gjort si eller så istället för att optimera min avkastning (backtrading). Det är beslutsfattande jag slipper genom att nalla utdelningar istället. Med det sagt gillar jag att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningar. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med (ynka) 17% jämfört förra året. Den klenaste utdelningsökningen hittills för mig. Detta till trots, så har jag kunna uppfylla ett väldigt stort delmål. Börsen är en magisk plats! 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en godkänd summa i utdelning för mitt femte år, tycker jag. Om än något i underkant, som kan förklaras att jag inte prioriterat kapital i utdelningsportföljen i samma utsträckning som tillväxt-diton under större period av året. Jag misstänker dock att det kommer märkas under andra halvan av 2022 att hösten har inneburit mer påfyllningar och utdelningshöjningar än under första halvan av året. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2022 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 72.000kr i utdelningar. Det målet missades något. Det är dock inget jag lägger mycket värde i eller förbannar. Jag går in i 2022 med ett litet drömmål om att nå 80.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj    Utveckling Portfölj-stl     DJ World-index       OMX30
                                                                       17%                 29%
Avanza         17%          Small                 0%enheter        -12%enheter  
Nordnet        36%          Medium            19%enheter          7%enheter
Nordea         30%          Large               12%enheter           1%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Avanza-portföljen som inte är i närheten av vårt svenska index (OMX30). Avanza-portföljen är både minst och spretig, med krypto, fonder och några gamla bevakningspositioner. Så det är inte heller nåt som jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. Samtliga portföljer slår världsindex, men underavkastar vår fina svenska börs. Med Nordnet-portföljen som undantag. Vilket är dess uppgift, då det är min primära tillväxtportfölj. Också kul! Speciellt med tanke på det tuffa jämförelsetalet. Börsen upp 29% i år, djeez!
    
När året summerats procentuellt, återstår kapitaltillväxt. 

Fördelning av kapital 2019                                    2020                     2021
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                              35.000 kr             30.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                  55.000 kr             99.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr           300.000 kr           158.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                 1.300.000 kr        1.972.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                       20.000 kr                       0 kr
Lendify                                                                    17.000 kr             18.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                  1.727.000 kr       2.277.000 kr

Det innebär en total kapitalökning om ca 550.000kr, exklusive utdelningar. Då det mesta av utdelningarna är återinvesterade, gör att de redan påverkar kapitalsumman, generellt sett. Därav exkl utdelningar. Detta ett resultat jag är dönöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2022 är för mina portföljer att ha avkastat 83.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

fredag 2 juli 2021

Tjofadderittan halvårsredovisning!

 Efter ett omtumlande 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och världsekonomin dopats med centralbankspengar. Hela ekonomijournalistiken har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, effektiva vaccinationståg och att sia om framtiden tycks bara svårare. Vågar man hoppas på att man vittnar pandemins sista spår? På grund av vår oförutsägbara värld har jag medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet, i min största portfölj. Utvecklingen under det första halvåret har underpresterat OMX-index, som klättrat fina 21% under första halvåret. Min Bombmatta har växt med 13.8%. Men utöver det har utdelningarna ökat med fina 14% under samma period, vilket icke är att förglömma. Detta är en bieffekt av att välja denna typ av strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.    


Bombmattan 13.8%
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är 13.8%. Utdelningsökning: 14%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag.  Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr

Det innebär som sagt en ökning på 14% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare.  
Det ska också nämnas att jag fick uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav under 2020, och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordnet-portföljen 53.9%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Här tillåts icke utdelande bolag. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är smått sagolika 53.9%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som AZT, EVO, Cibus och SECARE, som gått över förväntan. Dötrevligt!

Halvårsredovisning Avanza 27%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet (tillväxtbolag) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav och  dessutom (i vissa fall) med fin utveckling, som skulle raderas ut i en transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Utöver nämnda positioner sitter jag kvar med en liten cannabisportfölj, som har gått bra sedan Biden tillträdde och i vanlig ordning är det primärt politik som påverkar utvecklingen i den sektorn snarare än bolagshälsa. Jag tycker fortfarande att branschen kittlar, men utrullningen sker långsammare än jag förutspådde och jag har endast små bevakningsposter i de amerikanska bolagen. Jag äger inga kanadensiska cannabisbolag sedan länge och tror att tillväxten kommer vara störst i USA. 


Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar under fjolåret ser utvecklingen klart lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2021 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen förloraren hittills i år. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.