torsdag 11 januari 2024

Avkastning och utveckling genom åren sen start. CAGR, vad är det?

Snittavkastning och utveckling är alltid intressant och ibland en vattendelare kring hur man bör tänka. Men att jämföra sig mot index, som är erkänt svårslaget, är och bör vara en värdemätare att luta sig emot då och då. Jag har aldrig sammanställt tidigare, kanske framförallt pga av mina relativt få år. men nu börjar det bli några några stycken. Närmare bestämt sju år på börsen. Därför gör jag en liten sammanställning som följer:  

År      Utveckling  SIXRX   DJ INDUSTRIAL  S&P500

2017     85%              9%              25%             19%

2018     -2%              -4%              -6%              -6%

2019     24%             35%             22%             29%

2020     20%             15%               7%             16%

2021     31%             39%             19%             27%

2022    -13%            -23%              -9%            -19%

2023     18%             19%             14%             24%

CAGR   23%            13%           10.2%              13%

CAGR: Compound Annual Growth Rate. Eller på svenska: Beräkning av årlig värdeökning. 

Man kan väga in, tolka, och bortförklara, gissa, hoppas osv. Jag väljer att se relativt blygsamt på min utveckling, som dopats rejält av mitt första år som gav mig en överavkastning av sällan skådat slag. Det var en hajp i cannabisbranschen under en period som jag lyckas tajma och därför är det årets utveckling en anomali i min fortsatta börsresa. Och den påverkar min CAGR till den grad att den blir missvisande. Om man bortser från det året så ser min CAGR "verkligare"  ut med 13%. Vilket ligger i linje med en del stora index. Det är både rimligare och rättvisare. Och det ger en tydligare bild av vad jag kan räkna med framgent. Det primära målet i min filosofi är utdelningsutvecklingen och där har jag ett utsatt mål om 15% tillväxt årligen. Att sätta mål på portföljutvecklingen i procent är en helt huvudlös syssla i mina ögon och det påverkas av så många faktorer än dig själv och ditt sparande. Utdelningarna däremot, är lättare att sätta rationella mål med. Därav min syn på var jag sätter mål och strävar emot. Givet min filosofi. Jag har full förståelse för att de flesta inte har utdelning som strategi, och har därför en annan målbild och behov av milstolpar än de jag sätter upp. Alla använder börsen på på olika sätt och jag inbillar mig inte att mitt är bäst för nån annan än mig. 

Kort sagt blev denna sammanställning ungefär vad jag förväntat mig. Ett odramatiskt och rent av onödigt inlägg? Jag kan åtminstone bara addera framtida utveckling i denna tabell för att fortsätta se min ospännande CAGR. Hoppas din CAGR är bättre! 

Jag hoppas själv på "Smooth sailing ahead"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar