tisdag 10 november 2020

En ny era

Lystring! Det är dags för en ny era!

Jag har länge legat överviktad i fastighetssektorn i utdelningsportföljen och trots det känt mig tillfreds, då det får ses som en relativt låg risk såhär i lågräntemiljö. Men Covid-19´s plötsliga framfart fick mig att inse hur snabbt vindarna vänder på börsen. Om och när en räntehöjning kommer, så kommer min portfölj vara påtagligt sårbar. Med en lägenhetsförsäljning i somras fick jag möjlighet att investera en större summa än på länge och då kändes det naturligt att eliminera tanken på att fylla på i och addera fler fastighetsbolag, för att göra mer plats åt andra branscher i portföljen. Fastighetssektorn utgjorde ca 30% av portföljen innan kapitaltillskottet. 

När jag tittat i portföljen de senaste månaderna har mina innehav i förnybar energi och tech gått bäst. Det är en indikator på att de även kommer stå relativt väl i en annan typ av lågkonjuktur (högst spekulativt, förstås). Det gjorde att jag med mitt nytillskott i kapital valde att leta nya innehav och att fylla på befintliga mot dessa sektorer. Det innebär att utdelningsportföljen breddats med fler bolag och att viktningen mot fastighet minskat något. 

Nytillskott i utdelningsportföljen är:

Accenture PLC

Amgen

Cisco

Clearway Energy 

Intel Inc

Johnson & Johnson

LAM research 

McDonalds 

Medtronic

Nextera Energy 

Nvidia

Open Text 

Qualcomm

Texas Instruments

Som avläses så är trenden i portföljens riktning ganska tydlig mot framförallt tech, följt av energi och dagligvaror som McDonalds och JNJ, som båda klarat sig väl mot pandemins grepp. Dom motbevisade båda min mer skeptiska syn på bolagen i våras. Jag trodde de skulle sjunka betydligt mer, och det faktum att de inte gjorde det, är i mina ögon ett styrkebesked. Det får belönas med en plats (om än döliten) i portföljen. I övrigt har det fyllts på i en del innehav, som 

Abbvie

Atlantica Sustainable infrastructure

Broadcom 

Brookfield renewables

Microsoft

Transalta Renewables

Även i påfyllningarna är det tydligt att fastighet nedprioriterats.  

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.