söndag 8 december 2019

Hög utdelning - risk för värdefälla för den blinde

Att investera i utdelningsbolag är en strategi som onekligen ligger mig och många andra varmt om hjärtat. Men att blint investera i bolag som har hög utdelning kan vara en landmina om man inte gjort sin hemläxa. 
Jag anser att en del köper aktier i bolag de inte riktigt förstår, eller tagit reda på respektive bolags ekonomiska hälsa, varpå de köper i rent hopp om att bolaget ska kunna bibehålla en hög utdelning. En hög utdelning kan i många fall bero på ett fall i aktiepriset. Det är inte vanligt att läsa om småsparare som går in i såna bolag. Swedbank ett typexempel. En period senare läser man om sänkt eller än värre, strypt utdelning. Småsparare som går in i bolag med ekonomiska bekymmer, då bolaget uppges "se billigt ut", kan visa sig vara en riktig fälla. Exempel på sådana, som sänkt eller bestämt sänkt eller fryst utdelning är bl.a. 

Corus Entertainment
MQ
Nordea
Ocean yield
Sampo 
Senior Housing properties Trust
Sir Royalty Income fund  
Swedbank 
Washington Prime group 

Om man ska köpa bolag som"ser billiga ut" och man tror på ett potentiellt turnaround-case
måste man ha insikt om kunskapen ett sådant beslut kräver. Att bara köpa ett bolag med problem för att det är "billigt" och hoppas att de ska vända på skutan är som Peter Lynch en gång sa "som att spela poker utan att titta på sina kort". 
Bolag som ser billiga ut är ofta det av en anledning. Lägre vinster och/eller vinstmarginaler, ökad konkurrens, oerfaren ledning, extern management, digitalisering. Anledningen till att ett bolag går dåligt kan bero på massvis av anledningar. Om man inte kan kalkylera hur ett bolag ska kunna vända på utvecklingen bör man således undvika investera i detsamma.

Exempel på bolag som kan ligga i riskzonen för sänkt utdelning framöver:
Boston Pizza
Kindred
AGNC

Hur ska man lyckas undvika köpa in sig i bolag som riskerar sänka eller frysa utdelningen i närtid? Jag vill belysa att i detta inlägg tas inte en eventuell recession i beaktning, utan i det ekonomiska klimatet vi befinner oss i och gjort de senaste tio åren, då recessioner historiskt påverkat många bolags utdelningar negativt. Det kan innebära fler faktorer än jag tar hänsyn till nedan.
Dalande vinster och pressade marginaler är röda flaggor för utdelningssänkningar. Hur man kan titta för att undvika utsätta sig för onödig risk är genom att titta på "Vinst per aktie", på engelska EPS (Earnings Per Share). Om VPA sjunkit den senaste tiden bör man fråga sig vad det beror på samt titta på utdelningsandelen. Ju högre den siffran är, desto högre risk för utdelningssänkning om bolaget inte kan vända på VPA. Ett exempel jag tittat på är Kindred. Det ser ut om följer:
Bild från: https://borsdata.se/unibet/analys 
                                 
                                      2013     2014     2015       2016      2017      2018      21019 Q3
Vinst/aktie                      1.92      5.14      2.99        4.09       5.77       6.89        4.51
Utdelning                       1.47      2.55      2.88        3.46        6.16      5.90        5.90
Utdelningsandel            76%      49%      96%        85%      106%     86%       130%        

Dessa staplarna ovan återfinns på bilden, men dessa är viktiga när det gäller utdelningspotential. 
Kindred balanserat på en tunn linje sen 2015 sett till utdelningsandel och frågan är om de kan behålla sin höga utdelning. Det kräver att bolaget kommer tjäna nog under det sista kvartalet för att täcka sin utdelning per aktie. Om de lyckas med detta kan utdelningen komma att bibehållas. Men om de misslyckas med det kommer utdelningen sannolikt att sänkas. Sådana initiativ tenderar att katalysera kraftig nedgång. Det kan bero på att det finns aktieägare som köpt i hopp om bibehållen och höjd utdelning framgent som skjuter ut sig i samband med en sån nyhet. Dessutom är det en indikation på att bolaget inte kan generera kassaflöden som de tidigare utlovat. Vidare är det svårt för bolaget att växa om det delar ut hela sitt kapital, vilket gör att deras händer bakbinds. Därför kan det ge en rejäl snyting att investera i högutdelande bolag som sänker utdelningen.
Slusats: VPA - vinst per aktie och Utdelningsandel, två viktiga staplar att ha koll på, i bibeln Börsdata, för att undvika gå på nitar som utdelningsinvesterare. Och var inte rädd att omvärdera en analys du gjort tidigare. Kassaflöden är inte statiska!
Du undviker smällar om du har koll på VPA och utdelningsandel!
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 4 november 2019

Aktielåneprogrammet - Nordnet

Med viss skepsism kring den amerikanska dollarns fortsatta framfart har jag valt att starta en ny utdelningsportfölj hos Nordnet med fokus på svenska och nordiska bolag. Vidare har jag en utländsk utdelningsportfölj i Nordea och en tillväxtportfölj i Avanza. Jag har alltså valt att sprida mina portföljer mellan olika banker. Onödigt rörigt? 
Denna spridning mellan banker beror på flera faktorer. Nordea har jag valt för utländska utdelningar tack vare deras billiga courtage, då jag hanterar störst summor i den portföljen. men framförallt har Nordea, utöver billigt courtage, servicen att de betalar tillbaka utländsk källskatt inom sex veckor. Det är en fördel som ger effekt med ränta-på-ränta-strategin. I dagsläget innebär det att jag återfår drygt 600 kr varje månad, som kan återinvesteras. Om denna portfölj hade varit hemmahörande i Avanza eller Nordnet hade jag tvingats vänta snällt på dessa 15% som källskatten innebär generellt, i två-tre år, beroende på när man investerat. 
Jag har, trots Nordeas fördelar, en tillväxtportfölj med uteslutande utländska innehav i Avanza. Avanza har jag valt för denna portföljen då det krävs mer aktivitet från min sida, till skillnad från bolagen i Nordea-portföljen, som närmast uteslutande är "buy & hold". Avanzas app i telefonen är användarvänlig och simpel att manövrera, vilket underlättar då det snabbt svänger och är volatilt bland innehaven i den portföljen, vilket kräver högre aktivitet från min sida. Då underlättar det att kunna köpa och sälja via mobilen.  

Nu väljer jag att starta en svensk utdelningsportfölj. Varför jag väljer Nordnet för min svenska utdelningsportfölj, och inte öppnar ny ISK i Avanza?
Det är för Nordnets "Aktielåneprogram". 
Har du hört talas om det? Jag har sett dess marknadsföring, men har inte läst om någons upplevelser kring idén. Så här följer ett utdrag ur Nordnetbloggens förklaring:

Programmet innebär att du som har en kapitalförsäkring hos Nordnet ges möjlighet till extra avkastning på de aktier du investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och dig som kund. Du som har kapitalförsäkring är automatiskt med i programmet, vilket möjliggörs av att Nordnets försäkringsbolag står som formell ägare till de värdepapper som förvaras på KF. En medverkan kommer inte få några praktiska konsekvenser för dig som kund, Du kommer kunna sälja och disponera över dina aktier som vanligt, och även belåna dem. Ersättningen från programmet betalas ut kvartalsvis i efterskott, som likvida medel på din KF. Storleken på ersättningen är svår att uppskatta i förväg, och styrs av hur många aktier du har på ditt konto, hur länge du innehar aktierna, samt vilken efterfrågan som finns på marknaden. 

Denna korta förklaring väcker några frågor. 
Vad händer om man önskar sälja ett innehav när det är utlånat? 
Ingen skillnad tydligen. Man kan sälja som man behagar. 
Kan ungefärlig avkastning i procent uppskattas vid utlåning?
Nix, det är omöjligt. Intresset styr, vilket ingen kan veta på förhand.    
Kan utlåning i de mindre listorna, som First North t.ex. ske? 
Yes. Samtliga aktier på de nordiska listorna. 

Vidare kan det tilläggas att det rör sig om Nordiska aktier som programmet innefattar.  
Man betalar ingen extra skatt för den extra avkastningen som fås genom aktielånarprogrammet. Den schablonbeskattas som en del av värdet på försäkringen, precis som utdelningen på en aktie.  

Mina tankar kring aktielåneprogrammet.
Jag har majoriteten av mina portföljer i kapitalförsäkringar och ser ingen anledning till att välja en ISK för att mista möjligheten att ge detta programmet en chans. Jag har inget större intresse av bolagsstämmor, som är fördelaktigt vid ISK. 
Potentiella fördelar jag ser är att man får möjlighet i att tjäna på nedgång i innehav vid en korrektion i specifika bolag, eller vid en generell korrektion eller recession. Det finns många bolag som kan vara attraktiva att äga, men som har en relativt hög värdering, som Castellum, eller Fortnox. Det finns även bolag som är relativt volatila, som Evolution gaming. Samtliga av nämnda bolag är av intresse för min Nordnet-portfölj och dessutom aktier som kan komma att blankas av andra vid tillfälle. Att äga dessa via en KF i Nordnet gör att jag kan tjäna pengar utan att sälja en aktie vid nedgång. Dessutom ligger mitt intresse i långsiktigt ägande, och blankning ingår inte i min strategi. Men att ha möjlighet att tjäna på att andra blankar mina innehav känns fängslande. En stötdämpare vid sämre tider helt enkelt. 

Vid utlåning betalas avkastning kvartalsvis. Som en extrautdelning.   

Utdrag från Nordnet:
Utbetalningen baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du äger dem samt vilken tillgång och efterfrågan det finns på lån av aktuell aktier. Utbetalningens storlek kan variera rejält mellan aktier men också för en enskild aktie över tid. Vanligen blir den mindre än 1%, men kan också uppgå till 10%.

Hur ser processen ut?
Exempel: Ponera att du har 100.000 kr investerade i en aktie och att 70% av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till ränta på 2%. Då kommer den totala avkastningen uppgå till 1400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad. (Vad händer vid uppgång/nedgång?)
Avkastningen (efter avdrag för kostnader till Nordnets agent om 10%) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet. Detta betalas kvartalsvis till din KF. Din extra årsavkastning blir i exemplet 630 kr, eller 0.63% på investerat belopp. 
Mer info om aktielånarprogrammet hittar du på Nordnet: 
/www.nordnet.se/aktielaneprogram 
"-Att tjäna pengar på nedgång genom passivitet är smartare än att tro sig veta bättre
 än marknaden om man inte besitter kompetensen."

Little Macs kloka coach "Doc" Louis
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 14 oktober 2019

Cannabis-aktier imploderar

Efter ett turbulent slut på 2018 och närmast konstant nedåtgående trend under 2019, ser cannabisaktierna i Nordamerika ut att vara bottenlösa som sumobrottare på buffé. Det har tvingat mig att sälja i pessimismen, då den volatilitet som huserar i sektorn är obarmhärtig. Det har inte lönat sig att vara långsiktig i dessa bolag, utan fördelaktigt att handla kortsiktigt på trend. Jag känner mig närmast som bilden illustrerar, jag undkom med livet i behåll, men skadeskjuten.

Som aktieägare har jag sålt mycket på nedgången och det känns som bilden illustrerar. 
Aphria visade upp vinst i sin senaste kvartalsrapport, vilket de gjort i ensamt majestät, bland de större, etablerade cannabisbolagen i Kanada. Canopy och Aurora har gissningsvis flera kvartal framför sig innan de kan uppvisa att vinsterna överglänser utgifterna. Denna nyheten slog ner som en bomb och Aphrias aktie steg 40% dagen efter att förra Q-rapporten publicerats. Många analytiker var pessimistiska om bolagen i branschen skulle kunna vända till vinst överhuvudtaget. Att Aphria blev först var en ännu större skräll, med tanke på den negativitet som florerat kring bolaget sen ett analytikerhus synat och sågat dess värdering, tillgångar och framtiden för bolaget. Dessutom har VDn fått gå och Aphria har omgärdats av pessimism det senaste halvåret. Men sen uppgången har priset fallit tillbaka till sin turbulenta tid. 
Finns det någon räddning för dessa fallande aktier? 
En potentiell katalysator är att fler typer av produkter ska legaliseras under december i Kanada, som ätbara produkter. Dessa har inte varit tillåtna sen legaliseringen i oktober ifjol. Men det blir alltså ändring på detta i slutet av året. Anledningen till beslutet i frågan är gissningsvis för att legaliseringen ska ske stegvis. 
I Kanada har legaliseringen hittills varit en besvikelse för många investerare. Inte minst på grund av att det är väldigt glest mellan butiker som tillåts sälja laglig cannabis, kvaliteten på produkterna och inte minst för den höga beskattningen, vilket lockat kunder till den svarta marknaden. 
I USA har sommaren trots ledighet och blandad rapportering hållit ett relativt högt intresse bland politiker. Det har hållits möten om potentiella lagändringar (SAFE Banking Act), som röstats igenom i kongressen, vilket är det första steget. Vidare publiceras det relativt flitigt uttalanden från politiker som hävdar sig vara pro-cannabis. De amerikanska aktierna i sektorn tenderar fortfarande följa de kanadensiska när det kommer till trender, och det kan komma att fortsätta korrelera trots att de huserar på olika marknader (i alla fall ännu). Den senare delen av hösten i USA kan komma att bli intressant, liksom Kanadas expansivare del i legaliseringen. I USA börjar de politiska debatterna gå igång inför valet om ett år och cannabisfrågan har stigit i graderna de senaste åren. Det ser ut som att flera delstater kommer lägga in omröstning av legalisering i valsedlarna. Däribland New York, Florida, New Mexico m.fl. Dessutom tycks några konservativa delstater addera medicinsk cannabis-legalisering ibland valsedlarna. Jag har personligen sålt av stora delar av min cannabisportfölj, till följd av den branta nedgången. Jag iakttar i mångt från läktaren, då jag sålt av stora innehav som Aphria, Aurora, Ianthus med flera längs vägen, med blandad framgång. Jag har minskat exponering mot sektorn successivt sedan oktober ifjol. Med facit i hand skulle jag avvecklat aggressivare i samband med mina initiala skalningar. 
Jag har fortsatt örat nära rälsen och är beredd att ompröva mina beslut om trenden vänder och det blir uppåtgående. Det svåra att manövrera i denna sektorn är att det är brant åt båda håll, men uppåt har varit än snävare än nedåt. Detta gör uppgiften än svårare och med tanke på utvecklingen i min utdelningsportfölj har mitt intresse för cannabissektorn oundvikligen svalnat en del. Jag hoppas att trenden vänder vilket naivt(?) nog jag tror kommer ske, men det kommer behöva grundas i politiska genombrott snarare än spekulation på positiva kassaflöden, förvärv eller rykten om Coca-Cola och andra stora bolags inblandning. Detta baserar jag på den ringa framgång de bolagen som köpt in sig i sektorn, som Constellation Brands (i Canopy Growth), Altria (Cronos), Breakthrou beverages (Canntrust) och Novartis (Tilray). Det tycks råda en mer kritisk värdering kring cannabissektorn än det gjort fram t.o.m. 2019. Vilket är en sund och naturlig del av processen. De kanadensiska bolag som kan rida ut stormen kommer bli vinnarna där och jag tror att valet i USA 2020 kan dra de amerikanska bolagen till tillfälligt höga värderingar likt de kanadensiska 2016-2018. Ha i beaktning att det är ett år bort. Och detta är mina egna tankegångar kring ämnet och detta inlägg ska inte ses som någon rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

tisdag 10 september 2019

Bombmattan breddas med nya och okända(?) innehav - Part II

Jag vill presentera ett gammalt (1906), och genom åren, pålitligt utdelningsbolag, som höjer utdelningen årligen och har så gjort det sedan början av 1970-talet och inte sänkt utdelningen sedan 1976, vad jag kan hitta. Bolaget tycks dessutom vara oupptäckt av den breda massan av utdelningsinvesterare.    
Bolaget beskrivs på deras hemsida som följer: 
Vi tillämpar våra kärnfunktioner för att samla in, bearbeta, fraktionera, transportera, lagra och marknadsföra naturgas genom vertikal integration över hela värdekedjan för att förse våra kunder samtidigt som vi genererar en konsekvent vinsttillväxt. Vår primära affärsstrategi är att upprätthålla ekonomisk styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra vinster, avgiftsbaserade intäkter och utdelningar med fokus på säker, pålitlig, miljöansvarig, lagligt kompatibel och hållbar verksamhet för våra kunder och anställda genom följande:   

- Arbeta på ett säkert, pålitligt miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt. Miljö -, säkerhets- och hälsofrågor fortsätter vara ett primärt fokus för oss, och vår betoning på personlig processäkerhet har gett förbättringar i de viktigaste indikatorerna vi tittar på. Vi fortsätter att leta sätt att minska vår miljöpåverkan genom att spara resurser och utveckla effektivisering av teknik. 
- Bibehållande av finansiell styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra resultat, utdelning och kassaflöden från verksamheten. Vi fortsätter att investera i organisk tillväxtprojekt för att expandera i våra befintliga verksamhetsregioner och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till råoljeproducenter och naturgasproducenter samt marknader för slutanvändning. 

Bolagets intäkter kommer ifrån avgifter för volymerna av gasen som passerar genom pipelines, vilket medför att Oneok inte är så prisberoende. Utdelningstillväxten är relativt tilltagande, med tanke på hur länge bolaget funnits och delat ut till aktieägare. De senaste åren snittar de 10% i utdelningstillväxt, under 2018 ökade utdelningen med 19%. 
Direktavkastningen ligger i skrivande stund kring 4.9%. 
Are you impressed? Im impressed. 
Tillväxt
Oneok driver tillväxtprojekt och har några projekt i pipen. 

-Elk Creeek pipeline. Ett projekt där Oneok äger 50% och estimeras stå färdigt i slutet 2019.

-Demiks Lake I & II. Estimeras vara färdiga för produktion Q4 2019 respektive Q1 2020. 

-Mont Belvieu 4. Estimeras Q1 2020. 

-Arbuckle II. Estimeras stå färdigt Q1 2020. 

-Bear Creek. Estimeras klart Q1 2021.    

Det kan tilläggas att ONEOK är en viktig aktör i exporten av naturgas till Mexiko, via deras 50% ägande av rörledningar dit. Företaget tecknade nyligen ett 25-årigt kontrakt att förse Mexiko med gas när de övergår från kol till gasproduktion. 
ONEOK har lyckats växa sin DCF (distributable cash flow) trots utmanande branschförhållanden under de senaste åren. 

Vinsterna har ökat senaste åren och förutsatt att de kommer fortsätta, ser aktien attraktiv ut.
Blå stapel visar omsättning. Orange stapel visar vinst
Risker
Den höga direktavkastningen, snabba tillväxtpotentialen och med såpass många projekt som färdigställs inom rimlig framtid, gör ONEOK högintressant. Men risker finns således alltid. Potentiella risker för Oneok bör vara t.ex. exekveringsrisk. Konkret beror ledningens förmåga att uppnå sina ambitiösa tillväxtmål på att slutföra projekten i tid och inom budget. Det är inte alltid så lätt, och långa förseningar blir snabbt kostsamma.
En annan potentiell risk är de stigande byggkostnaderna. Specifikt tullavgifter som Trump hotar med, som kan öka anläggningskostnader de närmaste åren. ONEOK är inte självfinansierat, vilket innebär att de fortfarande finansierar mycket av sin tillväxt genom emissioner (1.2 miljarder i januari 2018). Den finansieringsstrategin fungerar bra förutsatt att aktiekursen förblir tillräckligt hög för att hålla kostnaderna för eget kapital låga. I händelse av en krasch i energisektorn och/eller björnmarknad kan aktiens kurs dock falla påtagligt, vilket minskar lönsamheten i en sådan strategi. 

Jag har tagit en knapp halv position initialt. Ju tryggare jag känner mig med caset, desto större sannolikhet att jag fyller på successivt.   
Naturgasledningar - brännhet bransch eller risk för brännskada? 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 5 september 2019

Bombmattan breddas med nytt, ungt innehav

Jag presenterar ett nytt tillskott i Bombmattan. Bolaget heter Plymouth Industrial REIT (NYSE: PLYM) och är ett small-cap bolag i USA som fokuserar på industri- och lagerlokaler. Modellen påminner om STAGs, med skillnad i att PLYM är yngre. Bolaget grundades 2011 och börsnoterades juni 2017. Bolagets totala portfölj består av 57 byggnader med ca 12.6 M square feet (ca 1.2 M kvm) fördelade i 10 delstater, främst i den östra delen av landet, med huvudkontor i Boston. Sedan börsnoteringen har Plymouth finansierat en del förvärv. Under dessa två åren har bolaget förvärvat för 360 M USD. 

I december 2018 förvärvade företaget en industriportfölj i Jacksonville, Florida om totalt 20 st byggnader, för kostnaden 97 M USD. Första kvartalet 2019 uppvisades 97% beläggningsgrad.  

Året innan, december 2017, förvärvade företaget en industriell portfölj i Chicago-området om 15 st byggnader, för priset av 99.8 M USD. 100% beläggningsgrad Q1 2019.
Snabbspolning fram till juni 2019 då Plymouths senaste förvärv ägde rum.   
485.000 square feet (45.000 kvm) i Indianapolis, som också har 100% beläggningsgrad. 

Under bolagets senaste conference call uttalades det om pågående förhandlingar som låg i slutskeden: 
"-Den första affären är en 7-byggnadsportfölj i Chicago, med en dryg miljon square feet (ca 92.000 kvm) för 32 M USD med initialt beräknad avkastning om 8.25%.  
Den andra affären är en fastighet med två industribyggnader i Memphis på totalt 566 000 square feet med en total kostnad på cirka 22 miljoner dollar. Fastigheten är 100% uthyrd. Hyresgästen är starkt investerad i dessa byggnader och utökade nyligen deras hyresavtal till 2024. Vi finansierar detta förvärv med drygt 12 miljoner kontant och antagandet om en inteckning på 9,5 miljoner dollar.”

Det ska betonas att bolaget ännu inte går med vinst och har en hög belåningsgrad. Inte något för den defensivaste av investerare, kanske. Men både omsättning (blå stapel) och vinst (orange) går år rätt håll.  
börsdata.se 


PLYM har hög direktavkastning (8%) och jag har tagit en blygsam position, (1/4) då jag inte är helt övertygad om dess tålighet i sviktande konjunktur. Men då jag varit överviktad i OHI och skalat på grund av oroligheter kring hyresgäster med tveksam ekonomi, passade det mig bra att allokera till ett bolag med liknande utdelning, men dessutom med större tillväxtpotential.     
Bolaget växer rätt fort och jag har fått upp ögonen för mindre och med snabbväxande fastighetsbolag sen jag gick in i IIPR, ett annat ungt, snabbväxande fastighetsbolag. PLYM snubblade jag över via Seeking Alpha, där jag följer en duktig skribent inom REIT-sektorn, Brad Thomas. Nedan följer artikeln jag använt mig av för detta inlägget. 

Läskigt hög utdelning för ett så ungt bolag?
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Referens:

fredag 23 augusti 2019

Transalta renewables - ett spekulativt småbolag eller en utdelningsfälla?
Transalta Renewables är Kanadas största producent av vindkraft och en av landets största producenter av förnybar energi. Huvudkontor i Calgary. Bolaget har en geografiskt diversifierad tillgångsbas, bestående av 42 fastigheter som genererar kassaflöde genom fyra olika sätt för elproduktion. De två största segmenten - vind och naturgas - utgör tillsammans 93% av det totala kassaflödet. Hydro- och solenergi är mindre verksamheter i bolaget och genererar ca 7% av produktionen. Det är tydligt att företaget fokuserar på förnybar och gas-produktion. Bolaget har investerat och expanderat de senaste åren, som bilden illustrerar. 
Investerarpresentationen s. 12
Utdelningen har höjts stadigt sen introduktionen 2013. Men ingen höjning gjordes under 2018. Frågan är om utdelningen kommer ökas under andra halvan under 2019. Oavsett, så är utdelningen hög, 6.7%, så det är inte säkert att utdelningen kommer höjas detta året heller. Aktien har dock överpresterat index i år, med en uppgång kring 35%.   


Investerarpresentationen s. 10

Bolagets utdelning har vuxit med CAGR kring 6% sedan introduktionen. Trots utebliven utdelningshöjning under 2018, har utdelningsandelen minskat från 82 till relativt sunda 71%. Det innebär att direktavkastningen ser rätt trygg ut i dagsläget, och förhoppningsvis möjlighet till tillväxt. 

Källhänvisning: 
suredividend.com/monthly-dividend-stock-trswf Investerarpresentationen: transaltarenewables.com/wp-content/uploads/TransAlta-Renewables.-Jan-2019. 

Disclaimer: Jag äger aktier i Transalta renewables. Jag har för avsikt att avvakta en tid framöver. Mest på grund av det stigande aktiepriset och den orörda direktavkastningen.

Vill se höjd utdelning för att fylla på energi(bolaget).
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 29 juli 2019

Too big to fail?

Jag håller en investerare som förebild före andra, och det är Peter Lynch. Han förespråkar att man vattnar blommorna och klipper ogräset. Jag väljer därför att öka i mitt överlägset största innehav i Bombmattan. För det (våghalsiga?) initiativet har ett mindre innehav behövt offras. Detta på grund av liten kassa, närmast negativ sparkvot och höga rörliga utgifter under njutfulla sommarmånader (som sig bör). 

Nu är inte mitt sålda innehav egentligen ogräs, men jag har väldigt svårt att se det bolaget prestera lika framgångsrikt eller snabbt som det jag fyller på i för positionen jag hade. Bolaget jag sålt hela mitt innehav i är Savaria. Det är ett kanadensiskt bolag som specialiserar sig på hissar och funktionslösningar för människor med begränsad rörelse, primärt. De har en direktavkastning, som idag ligger kring sunda 3.2%. Anledningen till att det bolaget legat i min portfölj har varit för en förväntad hög utdelningstillväxt av mig. Som bilden illustrerar nedan, har bolaget höjt utdelningen, vilket må vara enligt förväntningar. Men som tilltänkt tillväxtbolag i min utdelningsportfölj hade jag hoppats på högre höjningar. Observera att Savaria delar ut månadsvis.

  
Om man är så kritisk mot ett bolag som delar ut frekvent, ökar utdelningen, vars bolag går en relativt spännande framtid till mötes, vad hägrar då? 

Ett bolag jag upptäckte tidigt, som växt till det största innehavet i min utdelningsportfölj. Ett tillväxtbolag som växt så det knakar. Varken aktiepriset eller utdelningsökningar har låtit vänta på sig och det är bakomliggande anledning till min aktivitet. Då jag inte har dömycket kapital över under semestertider som råder, och jag är angelägen att fylla på i IIPR, som fortsätter expandera sin verksamhet, fick Savaria offras för ett högre syfte. IIPR har nyligen förvärvat ytterligare fastigheter och gjort en emission kring 126 USD, för att lösgöra mer kapital för ytterligare expansioner. Detta är investeringar som bådar gott inför framtida utdelningshöjningar. Om man tittar på bilden nedan, kan man se IIPRs utdelningshöjningar sen börsintroduceringen slutet 2017. 


Det är minst sagt frekventa ökningar, och av imponerande storlek. Förr eller senare kommer det slås av på takten, gällande udelningsökningar av denna digniteten, men IIPR ser inte ut att vara i närheten av att stagnera i tillväxt. Därav min prioritering. Rätt eller fel får framtiden utvisa. IIPR är mitt första innehav i Bombmattan, både sett till investerat kapital såsom utveckling. Många investerare, inte minst på #finanstwitter, förespråkar likaviktade innehav. Det vill säga att om du köpt två innehav, varav det ena bolaget gått upp 50% och det andra gått ned -10%, så skalar man i det innehavet som gått bäst och fyller på det "billiga". Peter Lynch (och andra experter med honom) anser att man ska fylla på det bolaget som gått bra. För bra bolag tenderar fortsätta prestera bra. Jag följer Lynchs filosofi i detta fallet. Måhända att IIPR anses övervärderat för tillfället. Dagens värdering kommer nog inte anses överdrivet inom några kvartal. Därför väljer jag att fylla på innehavet just nu. Tajming är oerhört svårt och jag tittar inte mycket på teknisk data för att optimera mina inköp. Detta beror på begränsad kunskap och långsiktig strategi. IIPR har framtiden för sig och har utmärkta fördelar. Över 60% ägande av institutioner, erfaren ledning som framgångsrikt styrt ett bolag med liknande affärsidé tidigare (BioMed Realty Trust), låg konkurrens samt långa kontrakt åt sina hyresgäster. 

BioMed Realty Trust (BMR) såldes för övrigt till The Blackstone Group (BX), varpå en del av kapitalet från försäljningen använts för att bilda IIPR, vilket innebär att bolaget är skuldfritt.  

Ett potentiellt argument för nedsida är att hyresgäster kan riskera gå i konkurs. Dock är samtliga hyresgäster bolag som nischar sig mot medicinsk cannabis, och inte rekreationell, som är utsatta för högre risk, sett till federala lagar och möjliga lagändringar. De flesta bolagen som hyr av IIPR är relativt stora bolag som har verksamhet i flera delstater, och de flesta expanderar i både befintliga som fler delstater. En av hyresgästerna är bolaget Pharmacann, som är en av de största bolagen inom medicinsk cannabis i USA, med verksamhet i åtta delstater, och två nya produktionsfaciliteter under byggnation. Pharmacann har dessutom signerat överlåtelse för Medmen att förvärva bolaget. Medmen äger åttiotvå licenser för återförsäljarbutiker har öppnat trettiotvå stycken. The Green Solution heter en annan hyresgäst, som har sjutton butiker Colorado. Holistic Industries återfinns i fem delstater, Vireo Health är stora i New York med omnejd och äger tjugoåtta butiker och tio produktionsfaciliteter. Affärerna blomstrar hos samtliga av nämnda hyresgäster. Vidare är cannabisindustrin den snabbast växande arbetsgivaren i USA för tillfället. Sannolikheten för att hyresgästerna ska gå i konkurs är, enligt mig, relativt låga för närvarande. 

Ett annat argument är att när eller om lagarna ändras, så bolagen får tillgång till banktjänster kommer bolagen hellre belåna sig för att bygga egna faciliteter istället för att hyra dyrt. Detta är rimligt och något som ledningen i IIPR räknar med. Det står dokumenterat på deras hemsida som följer (fritt översatt): "Ändringar i lagstiftning på statlig eller federal nivå kan innebära större möjligheter för investerare och hyresvärdar att äntra industrin, vilket sannolikt kommer skapa konkurrens, varpå avkastning kan komma att komprimeras. Om det inträffar anser IIPR sig stå starka med långa leasingavtal (15-20 år), med årliga hyreshöjningar i avtalen, samt möjligheten att nyttja sitt kapital för att skapa tillgång i nya potentiella marknader."    

IIPR agerar i stort sett utan konkurrenter, vilket ger dem ett "first mover advantage". Det vill säga att de bolag som önskar hyra passande faciliteter för odling av medicinsk cannabis, så finns det ingen bättre expertis i USA än just IIPR, och därför tror jag att de är too big to fail. 

IIPR toppade för några veckor sen kring 134 USD, innan emissionen. Efter emissionen kom dessutom nyheten om att kongressen skulle hålla möte kring en förslag som heter SAFE Banking Act, vilket innebär att lagarna skulle komma att ändras i framtiden, om förslaget röstas igenom. Mötet genomfördes tisdagen den 23/7. Inget bestämdes på mötet och processen kommer ta tid. Men om förslaget röstas igenom så småningom skulle innebära att IIPRs affärsidé riskerar utsättas för konkurrens. Det nämnda mötet försatte aktien i en nedåtgående trend och bottnade(?) ur kring 99 USD förra veckan. I nedåttrenden passade jag på att fylla på innehavet. Jag äger just nu 150 st aktier och det får räcka för en tid framöver. Bolaget är fortfarande högt värderat och jag tror att det kommer fortsätta vara det en tid framöver. 

IIPRs tillväxt:
September 2018: 9 st faciliteter
Januari 2019: 11 st faciliteter
Maj 2019: 21 st 
Juni: 22 st. 
Juli: 25 st

Fastigheterna är utspridda mellan Arizona, Colorado, Illinois, Kalifornien, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Nevada, Ohio, och Pennsylvania. 
Ca 2.000.000 square feet (ca 186.000 kvm) hyrbar yta. 100% är uthyrt för tillfället. Genomsnittliga kontrakt ligger på 15.6 år. Med genomsnittlig ränta kring 14.6%.   

Deras senaste kvartalsrapport (Q2) visade 155% ökning i intäkter jämfört med samma kvartal ifjol. Ca 8.62 M USD.
Börsvärdet kring 1.5 B USD är en hög värdering som nog är fog för att man inte behöver vänta sig någon multipelexpansion. IIPR är långt högre värderad än andra REITs, och högre värdering är inget att sträva efter, enligt mig. Nu gäller det att IIPR fortsätter med sina förvärv och med det kommer aktiepriset förhoppningsvis följa med så småningom.   
Tillägg: IIPR har förvärvat fastighet i Massachusetts och erhållit en ny hyresgäst i bolaget Trulieve. Trulieve är ett av de större cannabisbolagen inom den medicinska grenen i USA och har huvudkontor i Florida, där de har den primära delen av sin verksamhet. Denna facilitet är alltså inte medräknad i siffrorna ovan bilden. Denna facilitet är 15.000 square feet (1400 kvm). 

Ytterligare förvärv har gjorts i augustis början. Denna gång i Pennsylvania, två fastigheter i anslutning, varav en 23.000 square feet (2100kvm) industrianläggning och en 31.000 square feet (2900kvm) växthusanläggning med långt hyresavtal med PharmaCann.   

Ett litet insiderköp gjordes den 14/8 av en styrelsemedlem, David Stecher, som köpte 160 aktier för ca 160.000 kr. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 1 juli 2019

Oh, my sweet dividends! Halvårsredovisning

Halvårsredovisning Bombmattan 
Efter de första sex månaderna av 2019 kan jag sammanfatta mina utdelningar med ett ord:
Tillväxt.

Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav  518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr

Dessa siffror ger mig motivation att spara i denna portföljen och utvecklingen sedan start är en indikation på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar verkligen att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och det faktum att återinvesterade utdelningar växer successivt snabbare än tidigare.  

Det ska också nämnas att jag inte upplevt någon utdelningssänkning i nåt av mina innehav än och jag hoppas att det förblir så. 

Utveckligen i procent är egentligen irrelevant i denna portföljen, och för min filosofi är utvecklingen i aktiepriset ovidkommande, då jag har för avsikt att vara långsiktig och nyttja utdelning istället för att jaga avkastning genom försäljning av aktier i Bombmattan. Men den portföljen har ironiskt nog överpresterat tillväxtportföljen i år. Det beror framförallt på det största innehavets utveckling, som utklassat övriga innehav i portföljen, IIPR, Innovative Industrial Properties. Bolaget har gått från klarhet till klarhet sedan inköp och har vuxit till det överlägset största innehavet i Bombmattan. Där utdelningshöjningarna varit och är en motivationsfaktor för att inte skala ned innehavet. Jag tror bolaget kommer fortsätta skörda framgångar och kommer fortsätta växa i flera år till innan tillväxten inbromsar. 
Utveckling i Mattbomben i år: Halvårsredovisning Tillväxtportföljen (cannabis) 
Här råder inga större överraskningar för mig. Cannabisen nådde galna höjder i samband med Kanadas legalisering i oktober 2018. Jag har inte räknat med att den portföljen ska överavkasta i år. Det är mycket i Kanadas legalisering som inte fungerat smärtfritt. Jag har  successivt allokerat från Kanada till USA under detta halvåret, som har några potentiella  katalysatorer under hösten, så än finns det möjlighet till högre siffror än dagens avkastning. Och dessutom har några innehav presterat sämre än förväntat, som iAnthus, Wayland, Canntrust m.fl. Med andra ord tror jag att det finns mycket som kan hända i tillväxtportföljen under andra halvan av 2019. 

Tillväxtportföljen låg kring knappa 50% i avkastning i feb-mars:

Den avkastningen har sjunkit påtagligt under sommarmånaden. Jag misstänker att det kommer fortsätta ned innan det vänder igen.  
Utveckling i Tillväxtportföljen i år: 
Avanza
Tillväxt (cannabis) 26,25 %

OMXS30 16,59%

Nordea
Bombmattan 31,7 %

SIX30 return index 20,47 %

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, båda portföljerna slår respektive index. 
Positivt att tillväxtportföljen slår index med tanke på hur beroende den är av politiska genombrott, vilka lyst med sin frånvaro under större delen av första halvåret. Men efter en stark start har portföljen backat, vilket psykologiskt påverkar glädjen i dagens avkastning. Bombmattan smäller på med allt mer krut och det avfyras tätare. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel (för tillfället), när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och med IIPR som draglok ser utvecklingen lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2019 som jag är! 


Bombmattan har överpresterat och Tillväxtportföljen har presterat efter förväntan 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 16 maj 2019

Fördröjningar kring cannabis-legaliseringar i USAs östkust

Jag har allokerat kapital i mina två portföljer och den primära anledningen till att jag skalat ned i cannabisportföljen berodde på just dessa nyheter, som kan komma att dra ner sektorn. Dessutom är det maj och en annalkande sommar. Sell in may and go away, lyder ett ordspråk inom aktiesfären. När det gäller cannabis har det rådet varit ganska pålitligt, då de flesta bolagen tenderat sjunka påtagligt under sommarmånaderna. Detta året trodde jag skulle kunna vara ett undantag, med tanke på den positiva anda som rådde i USA i samband med Mid term elections. 


Cannabis-aktierna åker på en snyting
I mars verkade det bara vara dagar bort med legalisering i först New Jersey och sen New York. Men så tycks inte fallet bli, då både New York och New Jersey skjutit upp beslutsfattandet i frågan. Klimatet har ändrats till den grad att det plötsligt råder tveksamheter om det ens kommer bli aktuellt detta året. För trots opinionsundersökningar som visar på brett medborgarstöd har New Jerseys lagstiftare skjutit upp ett förslag om legalisering i delstaten, utan hänvisning om nytt datum. Bara dagar efter New Jerseys uttalande så ställdes NYs guvernör Andrew Cuomo framför pressen med ett beslut om att förhandlingarna var "för komplexa" att för att hinna organisera och inrätta inom tidsramen. Detta uttalande kommer några månader efter att samma Cuomo utlovat legalisering i delstaten NY som högsta prioritet och en verklighet inom 100 dagar efter valet.  

Bakomliggande orsaker till uppskjutande och fördröjningar tycks bero på oliktänkande inom distrikt, politiska partier och flera intressekonflikter. Detta är inget nytt i sektorn, vilket bevisats flertalet tillfällen och kommer sannolikt fortsätta. Det har setts göras både inom FN, WHO, och det kommer kanske inte som en överraskning för den erfarna cannabis-investeraren. Detta kommer dock påverka värderingarna, inte minst i bolagen som verkar i eller kring de delstaterna, som Ianthus och Vireo health, vilket redan märkts i deras kurser de senaste veckorna.   

Jag har som skalat ned i framförallt Ianthus, som var bland mina största innehav, till en mer modest position, där vinsten nu rullar vidare. Men jag tror att framtiden för bolagen och östkusten finns där, bara inte just nu och då allokerar jag kapital på grund av den volatilitet som finns i sektorn.

För några veckor sen var fördelningen ungefär: 
Tillväxtportföljen (cannabis) 60%
Mattbomben (utdelningsportföljen) 40% 

Nu är fördelningen 50/50. 

Källa:
www.nytimes.com/2019/05/13/marijuana-legalization-ny-nj

onsdag 15 maj 2019

Två nya innehav i BombmattanOld Republic (ORI) & Inter Pipeline (IPL). Dessa två kompletterar varandra och min Mattbomb, tycker jag. Det förstnämnda bolaget, Old Republic är rätt "tråkigt", det vill säga stabilt bolag som är en dividend aristocrat. IPL är ett månadsutdelande olje- och gasbolag med hög direktavkastning.  

Old Republic
är en så kallad dividend Aristocrat. Det betyder att bolaget höjt utdelningen minst 20 år i sträck, vilket de lyckats med, med god marginal. ORI har höjt utdelningen de senaste 37 åren. Detta attraherar mig, som inte har tid att ha stenkoll på alla bolag i Mattbomben. Att läsa på om allt som försiggår i cannabisens sfär tar mycket tid, och jag har svårt att motivera mig till att läsa mer än nödvändigt. Därför passar ett tråk-bolag utmärkt i Mattbomben. 

Old Republic är ett försäkringsbolag i USA, med huvudkontor i Chicago, Illinois. 
Aktien har överpresterat S&P 500 historiskt. De senaste 25 åren har aktien haft en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) kring 9.9% och utdelningen höjts i snitt 8.9% årligen. Vilket är marginellt över genomsnittet för indexet. 

Direktavkastning ligger på 3.6%.  
De delar ut ca 45% av vinsterna för året, vilket är relativt lågt i jämförelse med vad många utdelningsbolag delar ut. En säkerhetsmarginal som känns ganska trygg.
Utdelningen betalas ut kvartalsvis, mars-juni-september-december, vilka månader är ganska ovanliga. Några undantag som delar ut samma månader är 3M, JNJ, McDonalds och Pepsico, som samtliga är bolag som ligger på min radar för framtida köp. 3M ligger nära tillhands, vars värdering kommit ner. Men då det trots allt är ett industribolag, och de därför tillhör kategorin som beräknas falla tungt i en konjuktursvändning väljer jag att avvakta. En av anledningarna till att jag tittat på just dessa bolag är för att jag efterlyser ett jämnt kassaflöde i utdelningarna, för att slippa behöva fördela kapital vid utdelning. Jag önskar ungefär samma belopp oavsett månad på året. Och just dessa månader (mars-juni-sep-dec) är de färre bolag som väljer att dela ut på. Jag har börjat fylla upp kvoten för antal bolag övriga månader och avvaktat med denna kvartalscykeln, då det varit mer intressant att undersöka övriga månader och bolag, av den enkla anledningen att det har funnits fler alternativ. Old Republic har funnits på min önskelista länge, och tack vare en försäljning i cannabisportföljen lösgjordes kapital för att införskaffa ORI-aktier, om än inte en full position.   

Inter Pipeline 
Detta är ett bolag med lite högre risk än Old Republic. Det är ett olje- och gasbolag med bas i Kanada. På deras hemsida står det att Inter Pipeline är en stor petroleumstransport-, lagrings- och naturgasvätskebearbetningsverksamhet baserad i Calgary, Alberta, Kanada. De äger och driver fyra affärssegment som verkar i västra Kanada och Europa. Deras rörledningssystem sträcker sig över 7800 kilometer och transporterar över 1,4 miljoner fat per dag.

De driver 23 strategiskt placerade petroleum- och petrokemiska lagringsterminaler i Europa, som har en sammanlagd lagringskapacitet på cirka 37 miljoner fat.
Inter Pipelines omfattande infrastrukturbas inom energi är strategiskt placerad för att konkurrera om framtida tillväxtmöjligheter, både lokalt och internationellt. Med en stark balansräkning och bevisad operativ kapacitet är Inter Pipeline väl positionerat för att fortsätta skapa långsiktiga positiva resultat för sina aktieägare.

Även detta bolag har funnits på min radar sedan länge, och det som fått mig att trycka på köpknappen är att de påbörjat ett projekt i västra Kanada, vilket enligt källor innebär drygt 70 miljoner CAD i royalties till IPL.   

Jag intar en position som jag inte har för avsikt att öka på kort sikt. Då olja är en volatil sektor kommer jag behöva förstå rörelserna innan jag eventuellt ökar min position i bolaget. Inköpet ger ett jämnt kassaflöde. Bolaget har höjt utdelningen årligen sen 2002, med 2008 som enda undantag, då summan förblev samma som året innan. Och utdelningen är hög. Men det ger inte intrycket att vara någon utdelningsfälla, då bolaget höjt utdelningen de åren, och har en sund utdelningsandel om 65%.
Direktavkastningen ligger på 8%. IPL betalar ut månadsvis, vilket har kommit att bli en personlig favorit. Det innebär att jag slipper klistra ihop, balansera ut eller på annat sätt kalkylera för att få jämnt kassaflöde i Mattbomben.  


Utdelningarna ökar i tacksam takt 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

S&P 500 = aktieindex över 500 stora börsnoterade "industri"bolag (bred tolkning). 
CAGR = Compound Annual Growth Rate = Genomsnittlig årlig tillväxttakt

Källor: 
https://business.financialpost.com/commodities/energy/inter-pipeline-planning-additional-600-million-petrochemical-project-in-alberta

http://www.interpipeline.com