söndag 30 juni 2024

Spöar index på halvårsbasis! 2024 Halvårssammanfattning

 


Efter ett starkt 2023, fortsätter börsen med sina all-time-highs. OMX30 ligger på 7.1%, och globalt DJ World index 9.6%. Pötsligt blev det bull på bred front, fastigheter undantaget i stort sett. Ett oförutsägbart väsen, denna aktiemarknad. Och på grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger 7.9% för närvarande. DJ World Index 9.6%. Min största portfölj ligger 12.8%. En smärre succé att ligga 4.8 procentenheter bättre än vårt svenska index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta lilla mirakel har Nordea-portföljen överavkastat med bred marginal (23.9%!). I den portföljen ligger Broadcom, som växt till mitt största innehav under rådande AI-hybris. Få se om det blir luftslott eller framtida pension-potential på det fältet. Denna diversifiering är en trevlig (bi)effekt av att välja denna typ av utdelningsstrategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men inte nödvändigtvis de åkturer som pekar norrut. Dessa siffror är ett kvitto för mig och ger en trygghet. Dessa senaste år med skiftande index - som jag slagit vid såväl negativa som positiva utvecklingsperioder - har gett mig en relativt stor tilltro till mina portföljer, balans och diversifiering. Såväl bolags- som branschmässigt. Jag har en enkel strategi. Buy and hold. Utdelning och växande intäkter. 

Nordnet-portföljen 12.8%
Sammantaget en utveckling över förväntan. Att slå index måste man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Sen är det en fläckvis rätt nykomponerad portfölj. Men faktum kvarstår: Detta ska vara en indexnära portfölj som har som uppgift att agera framtida sedelpress. 
Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 

Nordea-portföljen 23.9%
Ligger även den bättre än index hittills i år. Den innehåller mina äldsta och största innehav, som har för vana att gå bäst. Som Apple, Abbvie, Broadcom, EVO osv. Där tillväxten generellt är högre än i den andra portföljen. De flesta är "gamla" innehav, med fin avkastning. Jag anser att Nordea-portföljen ska slå Nordnet-portföljen och prestera bättre i bulltrend. Så ur det perspektivet är detta är ett halvår som jag får vara mer än nöjd med!  

Vidare har utdelningarna haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess.
Utdelningarna printar mer pengar i hög fart. 
Och det har gått över förväntan:

2017 H1: 5.092 kr
2018 H1: 8.000 kr
2019 H1: 15.359 kr
2020 H1: 31.156 kr
2021 H1: 35.649 kr
2022 H1: 41.061 kr 
2023 H1: 62.832 kr
2024 H1: 62.506 kr

Det visar en imponerande utdelningsökning historiskt, men med detta första halvår som undantag. Det beror på tre faktorer. Två är aktierelaterade i form av att jag sålt delar i innehav som delar ut (EVO), och ett annat bolag som slaktade sin utdelning (YARA). Den tredje faktorn är på grund den mänskliga. Vi har förärats ett litet barn, vilket inneburit att jag prioriterat fritid mer än inkomst. Detta innebär att jag inte bara minskat sparande utan även nyttjar utdelning vid ekonomiskt behov. Resultatet av detta kortsiktigt är minskad hastighet på utdelnings-ökning, vilket syns tydligt i tabellen ovan. Långsiktigt beror det lite på hur länge jag tänkt hålla på med min nyvunna fritid. Eventuellt ser det ut att skjuta upp pensionsåldern några år. Oavsett, så 
får portföljerna fortsatt assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer. Med den lilla detalj att jag oftast slagit index. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår några år innan den kan försörja med trygghet, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer det glida smidigt. 
När jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande blir jag väldigt motiverad att fortsätta med min strategi. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2024 som jag är. 


Nordea-portföljen är vinnaren och Nordnet-portföljen "förloraren" hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.