torsdag 18 januari 2024

Vägen till frihet! Nu är den inte bortom horisonten. Men var är den?

Jag har aldrig satt en exakt summa på var frihet kan verkställas, dvs en summa där jag skulle våga säga upp mig. Dels på grund av att jag inte tyckt att det legat vid nån nära framtid (över tio år), och dels för att man inte vet hur ens utgifter ser ut om tio-femton år. Men efter ha kommit över 100tkr i utdelningar per år, så säger ränta-på-ränta-staplarna att det kommer gå snabbare att ackumulera framgent. Så jag har gjort en tabell med olika estimat på hur lång tid det kan ta att nå mitt finansiella mål. Och jag har satt en summa. När jag kommer över 400tkr i utdelningar på ett år, tycker jag att det ser ut som att jag ska kunna klara mig ekonomiskt utan löneinkomster. 

Det förutsätter att vi inte får nya vågor av hög inflation eller skenande räntor, kanske. Nåt sånt kan påverka målsumman. Summan 400tkr dividerat på tolv månader innebär en månadsinkomst på 33tkr i månaden. En rimlig lön för mig att ha en dräglig livsstil, anser jag. 2023 erhöll jag ca 117 tkr i utdelningar. Den summan utgår jag ifrån i tabellen nedan, som följer.

Tillväxttakt  Antal år att nå 400tkr+

10%              13 år

15%                9 år

20%                7 år

25%             5.5 år

Hittills har jag ett mål om 15% årlig tillväxt i utdelningar. Det har jag lyckligtvis slagit varje år. Min utdelnings-CAGR ligger på ca 28%, men jag tror det blir svårt att bibehålla det tempot. Och det känns intuitivt orimligt att nå mitt finansiella mål inom 5 år. Jag kan behöva köpa ny bil, ersätta värmepump, byta tak, köpa/sälja hus, eller annat som man inte kan ta höjd för på förhand. Och vid fall av plötslig utgift kan utdelningar behöva nyttjas, oavsett ändamål. Det har jag sluppit än så länge, vilket bidragit till mina fina CAGR, men det är ingen naturlag. Därför anser jag att ett årligt tillväxtmål om 15% är ett rimligt sådant. Jag kan komma att slå det de flesta åren, men kanske behöva ett sabbatsår från återinvesteringar pga plötslig utgift. Och vid ett sådant fall kan det kännas som en onödig uppförsbacke vid ett stretchat mål om högre tillväxt som "måste" slås vart år. En stress jag hellre är utan. Pengar ska användas som medel för att höja livskvalité och inte för att jaga i blindo för att tillfredsställa mål som ingen i hela världen utom jag själv bryr mig om, anser jag. 

Samla utdelningar o återinvestera. Simpelt. Tråkigt, och alldeles... alldeles underbart. 


torsdag 11 januari 2024

Avkastning och utveckling genom åren sen start. CAGR, vad är det?

Snittavkastning och utveckling är alltid intressant och ibland en vattendelare kring hur man bör tänka. Men att jämföra sig mot index, som är erkänt svårslaget, är och bör vara en värdemätare att luta sig emot då och då. Jag har aldrig sammanställt tidigare, kanske framförallt pga av mina relativt få år. men nu börjar det bli några några stycken. Närmare bestämt sju år på börsen. Därför gör jag en liten sammanställning som följer:  

År      Utveckling  SIXRX   DJ INDUSTRIAL  S&P500

2017     85%              9%              25%             19%

2018     -2%              -4%              -6%              -6%

2019     24%             35%             22%             29%

2020     20%             15%               7%             16%

2021     31%             39%             19%             27%

2022    -13%            -23%              -9%            -19%

2023     18%             19%             14%             24%

CAGR   23%            13%           10.2%              13%

CAGR: Compound Annual Growth Rate. Eller på svenska: Beräkning av årlig värdeökning. 

Man kan väga in, tolka, och bortförklara, gissa, hoppas osv. Jag väljer att se relativt blygsamt på min utveckling, som dopats rejält av mitt första år som gav mig en överavkastning av sällan skådat slag. Det var en hajp i cannabisbranschen under en period som jag lyckas tajma och därför är det årets utveckling en anomali i min fortsatta börsresa. Och den påverkar min CAGR till den grad att den blir missvisande. Om man bortser från det året så ser min CAGR "verkligare"  ut med 13%. Vilket ligger i linje med en del stora index. Det är både rimligare och rättvisare. Och det ger en tydligare bild av vad jag kan räkna med framgent. Det primära målet i min filosofi är utdelningsutvecklingen och där har jag ett utsatt mål om 15% tillväxt årligen. Att sätta mål på portföljutvecklingen i procent är en helt huvudlös syssla i mina ögon och det påverkas av så många faktorer än dig själv och ditt sparande. Utdelningarna däremot, är lättare att sätta rationella mål med. Därav min syn på var jag sätter mål och strävar emot. Givet min filosofi. Jag har full förståelse för att de flesta inte har utdelning som strategi, och har därför en annan målbild och behov av milstolpar än de jag sätter upp. Alla använder börsen på på olika sätt och jag inbillar mig inte att mitt är bäst för nån annan än mig. 

Kort sagt blev denna sammanställning ungefär vad jag förväntat mig. Ett odramatiskt och rent av onödigt inlägg? Jag kan åtminstone bara addera framtida utveckling i denna tabell för att fortsätta se min ospännande CAGR. Hoppas din CAGR är bättre! 

Jag hoppas själv på "Smooth sailing ahead"torsdag 4 januari 2024

Årssammanfattning 2023, ett fantastiskt år!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar (X:ar?) ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjunde på börsen. Ett ur många sätt, väldigt positivt år. Personligen har det gått över förväntan. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera tre-fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min utdelningsportfölj har en direktverkande effekt genom minskad arbetsbelastning och innebär en unik möjlighet för mig att vara en mer närvarande pappa. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar, paradoxalt nog, kanske. Men 2023 har enligt alla index varit ett positivt år. Och samtidigt som utvecklingen i mina portfölj slår vissa index (OMX30 ex.) påminns jag om hur kraftfull  utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med kraftfulla 30% jämfört förra året. Det är jag mäkta nöjd med, och även lite chockad över. Det ser ut enligt tabellen nedan:


År       Utdelning   Utdeln.ökning/år   Ackumulerad utdeln

2017     11.586 kr                                          11.586 kr
2018     16.684 kr            31%                      28.270 kr
2019     42.473 kr          154%                      70.143 kr
2020     60.090 kr            41%                    130.800 kr
2021     70.435 kr            17%                    201.335 kr
2022     89.600 kr            22%                    290.969 kr
2023   117.697 kr            31%                    408.666 kr
Detta är en superb summa i utdelning för mitt sjunde år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2024 förväntas summan landa kring 11.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 15% utdelningstillväxt, vilket motsvarar ca 107.000kr. Det målet nåddes med bred marginal, och det är fantastiskt trevligt, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2024 med det sedvanliga målet om 15% tillväxt i utdelningarna, vilket motsvarar 135tkr. Men en liten bonus om jag lyckas nå 140.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. 
Utöver den fina utvecklingen på utdelningar, får inte portföljutvecklingen förglömmas. Och min utveckling landade på fina 18.6%.
Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling      DJ World-index          OMX30
                                                19.3%                  17.4%
Nordnet      18.6%             -0.7%enhet            1.2%enhet                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index (well, vissa). Utdelningarna ökade med 30%, vilket är det dubbla mot min målsättning. Great success!

Summa summarum är detta ett resultat jag är fantastiskt nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2024, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2024 är för mina portföljer att ha ökat utdelningen med ca 15%, vilket motsvarar ca 135.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.