fredag 8 januari 2021

Årssammanfattning av (det galna) 2020

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt fjädje på börsen. Min emerging market-frenesi tonades ned betydligt under slutet av 2018 och början på 2019. Men det blir snabbt långtråkigt med bara fokus på utdelning och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter vore det närmast dumdristigt att inte hålla sig ajour med möjligheter utanför den komfortabla utdelningssfären. Så jag har, i långsam takt skapat en nordisk tillväxtportfölj. Den påbörjades i slutet av 2019. Då lät det såhär: 

"Jag har ersatt cannabisportföljen med en defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk." 

Det citatet får mig att inse hur jag hade ett defensivt fokus initialt, men jag har adderat mer offensiva bolag under året. Detta mycket tack vare uppstickarna på Twitter, som Dr Kalkyl & co i Kalqyl.se. Unga, ambitiösa och extremt pålästa, som underlättar stockpicking för många, mig inkluderad. Min "defensiva" portfölj har under året förvandlats till en mer tillväxtfokuserad, som presterat över förväntan i år med 62% i avkastning. Med (det oetiska) EVO som draglok som största innehav och nästbäst avkastning, i procent räknat.   

Men ingen skugga ska falla över mitt envisa utdelningsfokus, som trots det galna året har betalat sig, tycker jag. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Många utdelningsinvesterare har detta året fått en rejäl törn med sänkta, uppskjutna, och i en del fall, indragna utdelningar. En komplett mardröm för de som valt denna investeringsfokus och kanske dubbel smärta att samtidigt se hisnande grafer från tillväxtinvesterare, som kan sticka i ögonen. Även om missunnsamhet inte är kärnan till känslan. Jag tror personligen att många brottas med huruvida man valt rätt strategi, och varje gång nåt annat presterar bättre än ens egen valda strategi kan det innebära ett visst obehag, inte minst ett år som detta. Därför tycker jag mig ha funnit en relativt sund balans för mig. Störst fokus på utdelningsportfölj, för däri ligger min dröm om att kunna gå ner i arbetstid, och att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte sitta och uppdatera mig med tre skärmar, för att få loss pengar. Men jag gillar att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningarna. Men hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med 41%(!) från 2019. Utan tvekan ett rejält styrkebesked! 


Jag har fått följande i utdelning under 2020, från mina utdelningsportföljer:

2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt fjärde år, tycker jag. En utdelningsökning med drygt 40% från föregående år! Ett år där många erhållit mindre eller marginellt mer än fjolåret. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2021 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 60.000kr i utdelningar. Det målet missades med ett berömt fjun. Även jag drabbades av några utdelningssänkningar och indragningar. Sen hjälpte det inte att dollarn försvagats gentemot SEK under höst/vinter. Det är dock ingen smolk i bägaren då en ökning om 39% är något jag  är oerhört nöjd med. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                        14%
Avanza         20%          Small                  6%enheter  
Nordnet        62%          Medium             48%enheter      
Nordea           5%          Large                -9%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Nordea-portföljen som enda portfölj att inte slå index. Men med 39% utdelningsökning, känns det sekundärt. Vidare visar utvecklingen exklusive utdelningar. Inkluderas utdelningarna får 4.5-5% adderas, vilket gör att den portföljen presterat relativt indexnära (9.5-10%).    
När året summerats vågar jag med se fram emot 2021 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka mot 2020, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 60.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att INTE återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint.  

Fördelning av kapital 2019                                               2020
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                                          35.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                              55.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr                       300.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                             1.300.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                                   20.000 kr
Lendify                                                                                17.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                              1.727.000 kr

Det innebär en total ökning om drygt 430.000kr. Jag är dönöjd!
Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2021, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2021 är för mina portföljer att ha avkastat 72.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. 
Vad har du för mål?