Kapitalfördelning1% Lendify                                   Utlåning  på 10 år

15% KF Norden                           Cibus, EVO mfl

80%  KF - Global Bombmatta    AAPL, IIPR, MAIN, OHI, O, WPC mfl

4% Likvid                                     För akutfall som motorhaveri                                                           
                                                       på Rollsen... Man ska inte ha alla ägg i samma korg, sägs det. Man vill ju inte förlora alla sina pengar samtidigt. Därför är kapitalspridning att föredra. Så att man kan förlora dom i olika takt...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar