fredag 7 december 2018

FN & WHOs utvärdering av cannabis

Den 7-9e december kommer FN: s kommission för narkotika, det enda FN-organ som behandlar cannabispolitik, att få de slutgiltiga klassificeringssrekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) om cannabidiol (CBD), (40e ECDD) och cannabis i alla former, bl.a. THC, (41e ECDD). Dessa rekommendationer kommer att presenteras för de 187 medlemsstaterna vid FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC), huvudkontor i Wien, Österrike. 

Programmet kan du läsa i länken: www.cannabis-conference.com/program/

Syftet med den internationella cannabispolitiska konferensen:

● Samla ett internationellt samfund av beslutsfattare för cannabis, entreprenörer och forskare
● Granska och utforska befintliga och framtida internationella lagar och förordningar
● Utvecklingspotential för hampa och cannabis policy reformer för flera mål i FN:s 2030 Agenda för hållbar utveckling
● Informera länder, FN och WHO: s beslutsfattare om hampans potential och de sociala, ekonomiska och mänskliga rättighetsöverensstämmelse - fördelarna med att stödja deskanering av cannabis på internationell nivå
● Utvidga cannabisreglering från att bara täcka människors hälsa för att täcka alla
Potentiella användningsområden - förklara och motbevisa hampa/cannabis missuppfattningar och utforska det stora utbudet av hampa som ett effektivt verktyg för hållbar utveckling och samhällen.
● Visa upp den befintliga, innovativa och stigande marknaden.

Denna sammankomst är det sista före det slutliga globala FN-mötet på högsta nivå rörande narkotikapolitik, som kommer hållas i mars 2019, där nya cannabis-fördragsplaner och handlingsplaner för 2019-2029 kommer att röstas av länderna. Dessa beslut kan komma att erbjuda möjligheter för länder att utveckla strategier och nya marknadsperspektiv.

Den internationella cannabispolitikskonferensen, den 7-9 december 2018, är den sista möjligheten till externa insatser från viktiga intressenter.
Förutom planeringskontrollen presenterar denna händelse bidrag från cannabis- och industrihampamarknader och produktinnovationer som är relevanta för resultaten från 2030:s FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG), en global ram för hållbara samhällen.

Den internationella cannabispolitikskonferensen innehåller sessioner med ledande forskare, branschledare och politiska ledare och en expositionshall som får chansen att uppvisa mat, produkter och tjänster. Senare väntas omröstning i mars 2019, som kommer styra framtiden för cannabis.
http://faaat.net/cannabis/
Om det sker någon ändring av cannabis enligt FN, kan det innebära en direkt påverkan i den globala industrin enligt Michael Krawitz, VD för Veterans for Medical Cannabis Access och medlem i FAAAT - en internationell organisation med fokus på reform av narkotikapolitik. "De omedelbara resultaten av en mindre restriktiv status gällande de internationella konventionerna kan innebära lättare internationell handel, bättre tillgång för patienter, ökad forskning och större tydlighet kring CBD", berättade han för Marijuana Business Daily.   

Diskussionen är historisk eftersom statusen för cannabis inom de internationella konventionerna för första gången kan ändras genom omröstning av medlemsstaterna grundat på WHOs rekommendationer. 

"Beroende på resultatet av detta möte kan det betyda att FN-fördragen kan behöva komma att ändras", säger Deepak Anand, Kanadensisk politiker, kemi-ingenjör och konsult för Cannabis Compliance inc.  

Länkar till källor:
http://who.int/controlled-substances/Cannabis_Review_2018.pdf
http://gregorzorn.com
http://.cannabis-conference.com
http://faaat.net/cannabis
https://mjbizdaily.com/un-summit-cannabis-reschedule

tisdag 27 november 2018

USA - nya Kanada? Politiska beslut och uttalanden som påverkar cannabis

De två största motståndarna med stor politisk makt i USA är avsatta, Pete och Jeff Sessions, som för övrigt inte är släkt. Pete Sessions var guvernör i Texas, som förlorade sin plats till demokraten Colin Allred. Pete Sessions frånvaro kan bli det bästa som hänt cannabis-investerare i USA, då han blockerat samtliga (36st) cannabis-förslag de senaste två åren. Detta har han kunnat göra som Chairman of the House Rules Committee. 
Pete Sessions har blockerat förslag som Hemp Farm Bill, legalisering i medicinskt syfte i samtliga stater, bl.a. 
Jeff Sessions har varit Attourney General  of defence, (justitieminister) men avgick i samband med midterm. Han har varit öppet kritisk mot all form av legalisering under sin mandatperiod. 

Det intressanta utöver dessa två namn som fallit är nytillsatta guvernörer som är för legalisering av cannabis. USAs östkust börjar se intressant ut med stater som New Jersey och Connecticut som sätter tryck på legalisering. Massachusetts röstade igenom redan 2016, men öppnade upp portarna för rekreationell försäljning i staten förra veckan, den 20e november. För övrigt köptes det för 20% mer under öppningsdagen i Massachusetts än i hela Kanada. 

New Jersey ligger i slutprocess. Kommittén från statens senat godkände förslaget, som nu väntar på full omröstning i lagstiftningsgruppen innan den kan bli undertecknad i lag av guvernören Phil Murphy. Detta sätter tryck på grannen New York. Massachusetts är tre timmar från New York, men New Jersey är bara timmen bort. 
Strax söder om New Jersey  hittar man Philadelphia, som ligger i Pennsylvania, som lagt in förslag om rekreationell legalisering.  
Och nordost om New York ligger Connecticut, vars nytillsatta guvernör har uttalat sig om att legalisering av cannabis i rekreationellt syfte är prioritet i staten. 

Det skulle förvåna mig om inte NYs guvernör Andrew Cuomo eldar på för att ta del av de lukrativa skatteintäkterna en legalisering innebär. Att vittna sina invånare ta tåget till New Jersey för inköp av cannabis kan nog bli en stressfaktor på kontoret. 

Östkusten är alltså att hålla ögonen på närmast. Om New Jersey legaliserar kan man nog se en Domino-effekt på östkusten. Där, utöver Massachusetts, också Maine legaliserat rekreationellt.  

Illinois har en nytillsatt guvernör som sa sig vilja legalisera rekreationellt närmast omedelbart. Största stad i staten är Chicago. 13milj inv i staten. Det intressanta med legalisering hittills har varit att stater närmast Kanada legaliserat, pga FOMO. Följt av progressiva kuststater. Illinois anledning tycks vara av annan art. Kanske överväger de legalisering för att minska våldet? Siffror visar att våldet minskat i de stater som legaliserat och Chicago kallas för "Shot city"... 


Övrig kuriosa:
Whole foods, som ägs av Amazon, VD uttalade sig om att han tror att hampaprodukter kommer bli en topptrend inom livsmedel 2019 i USA. 
https://www.myprotein.se/kosttillskott/100-hampaprotein 

Massachusetts demokratiske ledamot och guvernör i staten, Joe Kennedy III, som för övrigt arbetat som jurist, med examen från Harvard, har skrivit en form av artikel som publicerats i Statnews, i samband med legaliseringen i staten. Jag har hämtat artikeln och översatt delar ur den. Han skriver bl.a:

"Vår federala politik kring cannabis är osund och inkonsekvent. Lapptäcken av inkonsekventa statliga lagar förbinder dysfunktionen. Vår federala regering har avgett sitt ansvar - och auktoritet - att reglera marijuana.
Detta måste ändras. Med tanke på den snabba takten och liberaliseringen på statsnivå anser jag att vi måste genomföra starka, tydliga och rättvisa federala riktlinjer. För att göra det krävs att vi tar bort cannabis från lagen om kontrollerad substans (CSA) och legaliserar den på federal nivå. Med tanke på FDA: s senaste godkännande av recept som härrör från cannabis, andra länders erkännande av dess legitima medicinska användningsområden och lägre missbruksnivåer än alkohol eller nikotin, är denna klassificering svår att motivera. Och misslyckandena i det resulterande federala förbudet är påtagliga.

Vi ser i vårt straffrättsliga system att hudfärg dikterar hur sannolikt du arresteras för cannabisbruk - trots lika användning av människor i alla etniciteter - som förstör familjer och samhällen. 
Och vi ser det i stater som min hemstat Massachusetts, där allvarliga konflikter mellan federala och statliga lagar missgynnar alla berörda parter. Banker fruktar kollaps vid transaktioner med cannabisbolag och återförsäljare eftersom de fortfarande är olagliga enligt federal lagstiftning, vilket inte ger de statliga myndigheterna annat val än att operera med kontanta transaktioner.
Bostadsutvecklare riskerar förlora sina finanser vid uthyrning av lokaler till återförsäljare av cannabis. Så länge cannabis förblir reglerad av CSA, är den federala regeringen förhindrad från att rätta till dessa misslyckanden eller agera med någon övervakningsmyndighet, eftersom staterna går vidare med reformer i rekordtid. Och utan federala skyddsräcken - som de som vi har för alkohol och tobak - för att skydda folkhälsan och säkerheten och säkerställa lika rättvisa. En legalisering skulle återställa den federala regeringens förmåga att reglera en kraftfull, ny industri grundligt och eftertänksamt. Det skulle ge oss möjlighet att ställa in förpacknings- och reklamregler, så marknadsföring kan inte riktas mot barn. Det skulle hjälpa till att sätta märkningskrav och kvalitetsstandarder, så konsumenter vet exakt vad de köper. Det skulle säkerställa att vi kan ägna finansiering för att uppmuntra till säker användning och sprida medvetenhet om riskerna med nedsatt körning. Och det skulle skapa skatteintäkter för forskning om psykiska hälsoeffekter och generera säkra receptbelagda läkemedel. Legalisering är dock inte okomplext. Risker kvarstår och vaksamhet krävs. Ojämlikhet i straffrättsliga förfaranden kommer att bestå tills tillräckliga reformer på statsnivå har sökts rikstäckande. Men legalisering skulle leda till att stater väljer att gå vidare med starka och tydliga nationella standarder som är avsedda att säkerställa att alla amerikaner skyddas".

Kortfattat en uppmaning till legalisering på federal nivå alltså. Inte ointressant för en investerare med sikte på USA. 

Maryland, som enligt en marknadsundersökning estimerades sälja medicinsk cannabis för 
ca 46 milj USD under 2018, kan komma att hamna kring 100 milj USD i realiteten. 

Sent igår kväll kom ytterligare en nyhet, denna från klar himmel. 
Sydkorea blev det första landet i östra delen av Asien att legalisera medicinsk cannabis. Detta markerar en milstolpe i den globala industrin och är en potentiell vändpunkt i hur läkemedlet uppfattas i traditionellt konservativa delar av världen. Det kommer vara restriktivt begränsat, men godkännandet får ses som ett genombrott. Tillgången kommer som sagt med strikta regler. Cannabis beviljas från fall till fall och kommer vara receptbelagt som dessutom måste ansökas via Korea Orphan Drug Centre, en myndighet som är etablerad för att underlätta patienters tillgång till sällsynta läkemedel i landet. Så det låter som en utmaning att få tag i produkter som patient. Men Vijay Sappani, VD för Toronto-baserade riskkapitalbolaget Ela Capital, sa i ett uttalande: 
"Sydkoreas legalisering är ett genombrott för den globala cannabisindustrin. Betydelsen  av att Sydkorea är det första landet att legalisera på en federal nivå där bör inte underskattas. Nu handlar det om när andra asiatiska länder följer trenden, inte om". 

Källhänvisning
https://phillyvoice.com/marijuana-legalization-pennsylvania-bill-recreational
https://statnews.com/2018/11/20/joe-kennedy-legalize-marijuana-federal-level
https://nj.com/marijuana/2018/11/legal_weed_bill_gets_one_step_closer_reality
https://mjbizdaily/south-korea-first-country-in-east-asia-to-legalize-medical-cannabis
https://wtop.com/maryland/2018/11/medical-marijuana-sales-surpassing-forecast

FOMO är en förkortning av Fear Of Missing Out, och på tal om FOMO;

Håll utkik efter nästa blogginlägg, som kommer ta upp FNs stormöte, som kommer hållas möte 7-9e dec i Wien. WHO (Världshälsoorganisationen) ska presentera sin utredning på cannabis till FNs utskott under dessa dagar bl.a. 

onsdag 7 november 2018

Mid term elections - utfall

Igår röstades det i USA. Inte minst om cannabis och ytterligare dominobrickor föll. 

Michigan röstade igenom förslaget
- legalisering rekreationell cannabis (Detroit största stad) 10milj inv staten

Missouri röstade ned förslaget delvis 2 av 3 förslag 
- legalisering medicinsk cannabis röstades igenom med restriktioner
(Kansas city största stad) 6milj inv staten

North Dakota röstade ned förslaget
- ingen legalisering av rekreationell cannabis (Fargo största stad) 750.000 inv i staten

Ohio röstade igenom förslaget delvis
- avkriminalisera cannabis röstades igenom i 5 av 6 städer
 (Columbus största stad) 11milj inv i staten 

Utah röstade igenom förslaget
- legalisera medicinsk cannabis (Salt Lake city största stad) 3 milj inv i staten 

Wisconsin röstade igenom förslag i 14 av 16 countys
- avkriminalisera rekreationell och/eller legalisera medicinsk cannabis (Milwaukee största stad) 5.8 milj inv i staten. 
Olika countys (landskap typ) röstade individuellt. Det ser verkar spretigt med olika lagar i olika delar av staten.


https://nordic.businessinsider.com/legal-marijuana-states-2018-1?r=US&IR=T

Övriga nyheter som kan röra cannabis:

Den republikanska representanten i Texas, Pete Sessions, förlorade sin plats till demokraten Colin Allred. Pete Sessions frånvaro kan bli det bästa som hänt cannabis-investerare i USA, då han blockerat samtliga (över dussinet) cannabis-amendments de senaste två åren. Detta har han kunnat göra som Chairman of the House Rules Committee. Pete Sessions har blockerat förslag som Hemp Farm Bill, legalisering i medicinskt syfte i samtliga stater, bl.a.

Floridas nyvalda (republikanska) guvernör är för legalisering rekreationellt. Det är en 
stor stat med många invånare och massiv turistnäring. Jacksonville största stad. 
20 milj inv i staten. 

Illinois dito är även han för legalisering av rekreationell cannabis. Chicago största stad. 
13 milj inv i staten.

Direktören för Drug Policy Alliance Office i Washintgon DC, Michael Collins, som arbetar med kongressen om narkotikafrågor kom med följande uttalande till NBC:
"-Debatten om vi ska legalisera är över, och nu är det HUR vi ska legalisera".


måndag 5 november 2018

iAnthus & MPX - ett amerikanskt cannabis-powerhouse?

iAnthus och MPX är individuellt två av de tre just nu snabbast växande cannabisbolagen i USA och tillsammans det närmaste man kan komma en nationell spelare i de lagliga staterna i USA. Med Men heter det tredje bolaget som växer i topp-tre-listan. Med Men har också fler reklamaffischer, syns mer och tar mer plats i media. Men de har också suspekta bonusar och kompensationer för ledningen, hög skuldsättning och extremt hög värdering. 
iAnthus och MPX utgör potentiellt ett starkt samarbete och jag hoppas kunna förmedla varför.

Om man jämför de fyra största konkurrerande cannabisbolagen i USA tillsammans mot iAnthus och MPX ser det ut som följer:                               
                                                                                               GTII & Med Men
Bolag:                                       MPX & iAN                          CuraLeaf & Acreage

Stater de har verksamhet i:           10                                                 11
Butiker/återförsäljare:                    56                                                 65
Odlingsfaciliteter och utvinning   14                                                 12
Intäkter                                          70 M USD                                      80 M USD
Börsvärde                                     1.7 Miljarder USD                         4.3 Miljarder USD

Detta innebär en rabatt på iAN & MPX kring 60% jämfört med sina konkurrenter. 

USAs nuvarande cannabislagar i respektive stat på kartan till höger och förväntad tillväxt i USA till vänster i bild. 
Tillsammans når iAnthus och MPX ut till 112 miljoner människor, i de stater de har verksamheter, som visas på kartan. 

Alltifrån aktiestrukturen till skulder ser hälsosamt ut för de båda bolagen:

En omröstning för en affär mellan iAtnhus & MPX är lagd i januari, vilket innebär flera saker. iAnthus betalar motsvarande 1,28 CAD för varje MPX-aktie. Om MPX står lägre än 1,28CAD köper man alltså andelar i båda bolagen till en rabatt, förutsatt att inte iAnthus aktier faller hårt. För om man köper aktier i MPX idag, kommer de konverteras till iAnthus-aktier om röstningen går igenom i januari. 

För varje MPX-aktie man äger konverteras till 0,1673 iAnthus-aktier och dessutom 0,1 aktie i MPX internationella bolagsdel.  
Och denna delen förbises av många. MPX har alltså en internationell del i bolaget som iAnthus inte förvärvat. Här följer några bilder för att greppa deras internationella verksamhetsdel:

Bilderna kan vara svåra att se, då de inte är så skarpa, f´låt. Men det är en intressant nisch man får ta del av som aktieägare i MPX, med gott om utrymme för tillväxt. 

Här följer en länk där jag hämtat bilder och information ifrån:
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_a1966a82c6df83842e537a149171a813/ianthuscapital/db/282/1300/pdf/iAnthus+MPX+Investor+Presentation.pdf

Övrig kuriosa
iAnthus VD, Hadley Ford, med bakgrund inom banksektorn, har vid upprepade tillfällen uttalat sig om potentialen som finns i USA-marknaden. Han spekulerar i en marknad kring trillions of dollar-industry, vilket är tusentals miljarder USD i börsvärde om 6-10 år. När de federala lagarna lättar, ätbara produkter legaliseras, drycker, både i berusningssyfte, innehållandes THC, och hälsofrämjande drycker, innehållandes CBD, och med läkemedelsindustrins intåg, osv. 
Det är dock spekulationer och konkurrensen är hård. Det finns flera fina cannabisbolag i USA, och iAnthus/MPX sammanslagning är ingen garanti för succé. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.   

Håll utkik efter nästa blogginlägg som kommer handla om
-Utfallet i midterm elections rörande omröstningen av legalisering av cannabis 

torsdag 1 november 2018

Mid term elections USA 6e nov - cannabis på tapeten & röstsedeln.

Tisdag nästa vecka, den sjätte november ska det röstas i USA. Här kommer en ordningsföljd på vilka stater som kan komma att ändra sina cannabislagar:

Colorado
- legalisera industriell hampa

Michigan
- legalisera rekreationell cannabis (Detroit största stad) 10milj inv staten

Missouri
- legalisera medicinsk cannabis (Kansas city största stad) 6milj inv staten

North Dakota
- legalisera rekreationell cannabis (Fargo största stad) 750.000 inv i staten

Ohio
- avkriminalisera cannabis (Columbus största stad) 11milj inv i staten 

Utah
- legalisera medicinsk cannabis (Salt Lake city största stad) 3 milj inv i staten 

Wisconsin
- avkriminalisera rekreationell och/eller medicinsk cannabis (Milwaukee största stad) 
med 5.8 milj inv i staten. 
Olika countys (landskap typ) ska rösta, så det kan bli spretigt med olika lagar i olika delar av staten 

Skulle samtliga rösta igenom blir cannabis tillgängligt i olika omfattning för ytterligare drygt  36 miljoner människor i USA. 

Fler stater som ryktas legalisera i närtid men först efter midterms, i olika omfattning är:
Florida, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania.  

Håll utkik efter nästa blogginlägg som kommer handla om:
-Ett intressant cannabisbolag att investera i för exponering i USA

måndag 29 oktober 2018

Plus Products - börsnoteras idag!En uppdatering är på sin plats angående Plus Products, ett bolag jag följt och skrivit om tidigare, som börsnoteras idag. Jag har skrivit om bolaget tidigare, som du kan läsa här: (8eunderverketsresa.blogspot/2018/07/en-intressant-borsintroduktion-plus)

Bolaget är tillverkare och distributör av cannabis som fokuserar på ätbara produkter. De har sin verksamhet i Kalifornien. Bolagets försäljningssiffror ser fina ut och fortsätter öka, produktionskapaciteten ska utökas, och värderingen ser attraktiv ut. 

Efterfrågan på deras produktlinje fortsätter att öka. Under 2018 har PLUS ständigt ökat sina intäkter. Företaget har fokuserat på tillväxt och de tycks lyckas, då deras marknadsandel växte från mindre än 1% under fjärde kvartalet 2017 till nästan 5% under andra kvartalet 2018. 

Plus Products har haft en stor efterfrågan på sin gummyprodukt och fokuserar på att öka sin produktionskapacitet. Tidigare i år flyttade företaget till en ny anläggning med toppmodern produktionsutrustning för att uppnå detta mål. Detta är ett viktigt initiativ för företaget, som underlättat deras breddning av sortimentet. 


www.plusproducts.com

I mars i år slutförde PLUS en rejält övertecknad private placing, (vilken jag deltog i).
Detta resulterade i cirka 6 miljoner dollar i intäkter. Detta var en betydande ökning och det genererade stort intresse. Det visar att företaget fortsätter att ha tillgång till kapital.

Företaget leds av en ledningsgrupp som har haft framgång inom både finans och teknik. VD, Jake Heimark, har tidigare arbetat på Facebook, ordföranden Craig Heimark var tidigare CIO hos UBS. Närvaron av Matt Schmidt, EVP för Corporate Development hos Green Organic Dutchman (TGOD) som styrelseledamot i PLUS talar till ledningsgruppens internationella ambitioner.

Medan andra marknader är kan vara frestande, är ingen lika stor eller konkurrenskraftig som Kalifornien. Om PLUS visar att de lyckas i Kalifornien, kan företaget expandera till nya marknader. När det gäller det strategiska läget för PLUS, så huserar dom på en snabbväxande marknad och möjligheterna för företaget att kapitalisera på cannabisboomen i Kalifornien är stor. Fokus på Kalifornien är inte en slump, PLUS flyttade från Colorado till Kalifornien tidigt i sin historia för att försöka konkurrera på en större marknad.

Plus Products börsnoteras på CSE, Canadian Stock Exchange, som många andra cannabisbolag. Där är courtagekostnaden högre än andra internationella handelsplatser. Räkna mellan ca 360-450kr beroende på courtageklass och bank.  

Ställen att köpa Plus produkter just nu sträcker sig längs med hela Kalifornien.Möjligheter:
-Plus är det snabbast växande företaget i den snabbast växande sektorn.

-Plus har sin verksamhet i Kalifornien, som är Amerikas största marknad. 

-Plus gummyprodukt har blivit eftertraktade. Deras "Sour watermelon"produkt var den mest populära gummyprodukten i hela Kalifornien under Q2 av 2018.

-Plus har nylien utökat sitt sortiment.

Risker:
-Cannabis är fortfarande olagligt enligt USAs federala lagar. 

-Plus har en väldigt aggressiv tillväxttakt som kanske inte kan förväntas bibehållas i längden.

Jag vill påpeka att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning är ingen garanti för att framtidens resultera i detsamma. Jag får inte betalt för att skriva på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Håll utkik efter nästa blogginlägg som kommer ta upp vilka delstater som kommer rösta om legalisering av cannabis i olika omfattning, helt demokratiskt. Valet är den sjätte november, under mid term elections. 

onsdag 24 oktober 2018

Nytt krut i Mattbomben

Dream Global REIT - Main Street Capital - Northview apts REIT - STAG industrial


Alcanna, Northwest & WPC är påfyllningar, tillika skrivna om tidigare i bloggen
Dessa bolag har jag törstat efter och här förklarar jag kort varför. Inget av bolagen har sänkt utdelningen historiskt och samtliga bolag har direktavkastning över 5%. 
Dessa två komponenter är av stor vikt för mig som utdelningsinvesterare 

Dream Global REIT har, trots sitt kanadensiska hemmahörande, mest fastigheter i Tyskland, Holland, Belgien och Österrike. Bolaget har 89,7% beläggingsgrad och Deutsche Post som sin största hyresgäst. Jag upplever bolaget som relativt defensivt med trevlig direktavkastning som delas ut månatligen. Vissa risker som valuta och ränteläge är ofrånkomliga i REIT-sektorn, men jag tycker Dream har fin spridning, med fastigheter i flera länder. Bolaget har växt påtagligt sedan 2011, och de tycks lyckas göra fina förvärv, i alla fall historiskt.
Direktavkastning 5.9% 

Main Street capital är ett s.k. BDC, Business Development Company. Det innebär att de liksom REIT-bolag måste dela ut kring 90% av sina vinster till aktieägare. BDC påminner lite om investmentbolag, fast MAIN har investeringar i ca 200st små bolag, där MAIN har hög ränta på återbetalningar på sin finansiering i dessa mindre bolag, i form av obligationer. MAIN har relativt låg belåning. De har aldrig sänkt utdelning sen IPO 2007 och har delat ut bonusutdelningar sen 2013. Styrelsen har suttit sen IPO och äger 6% av aktierna. 
Direktavkastning 6.2% exkl bonusutdelningar
    
Northview apartments REITS är bland de större bolagen inom flerfamiljsbostäder i Kanada. Beläggningsgraden ligger över 92%, efter ha skalat ned i västra Kanada, som är råvarumarknadskänsligt. Bolaget har aldrig sänkt utdelningen sedan start 2002. Månadsvis utdelning. 
Direktavkastning 6.4% 

STAG industrial noterades 2011 och är en REIT. Bolaget fokuserar på industri, kontor och lager och finns utspritt i stort sett hela USA (38 stater). De har 226 kunder och den största utgör 3.3% av intäkterna. Bolaget har riktigt fin beläggningsgrad på 95%.
Direktavkastning 5.4%


Övriga inköp har nämnts i bloggen vid tidigare tillfällen. 
Alcanna kan du läsa om här: 
8eunderverketsresa/2018/09/ett-bolag-som-saljer-spadar-under

WPC kan du läsa mer om här: 
8eunderverketsresa2018/01/nytt-ar-nya-investesteringar-blue-chips

Jag har också fyllt på i mitt enda svenska innehav, Castellum. Ett bolag jag faktiskt aldrig skrivit om, för att så många andra gör det. Om du är nyfiken på Castellum föreslår jag att du googlar: "castellum+blogg". Så får du upp en massa analyser och åsikter kring det bolaget, skrivna av kunniga sparbloggare.    


Kan dessa innehaven förbli buy ´n´hold?
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.   

Håll utkik efter nästa blogginlägg, som kommer ta upp vilka delstater i USA som ska rösta om legalisering av cannabis i olika omfattning, helt demokratiskt! Valet är den sjätte november, under mid term elections. 

måndag 22 oktober 2018

Prisa gudarna, här kommer cannabis-återbäring!

Jag har ridit på den gröna vågen sen hösten 2016. Nu är det är dags för mig att tacka av en del av cannabisen för resan. Jag har sålt ca 30% av min cannabis-portfölj. 
Av den enkla anledningen att de tillfälligt övervärderades. Jag hade hoppats på denna hausse i samband med legaliseringen i Kanada, en av världens sju största världsekonomier. Och på legaliseringsdagen (17/10) sålde jag för motsvarande 300.000kr. 
Det kapitalet har allokerats till min Mattbomb, där tillskottet ger nästan dubbelt så mycket extra krut i min månatliga utdelningsbombande pengamaskin.

För att undvika rykte som backtrader visas min handel de senaste månaderna i ett av mina största innehav, Aphria, som backade oförtjänt mycket under våren och sommaren, enligt min mening, och därmed hade bland de bolagen med högst uppsida i den hausse vi nyss sett: 

Det har varit en förträfflig tid med förträfflig avkastning. Sen september 2016 har cannabisbolagen avkastat drygt 330%. Vilket får ses som en remarkabel nivå för en aktienovis, som jag var då jag gjorde mina initiala köp i sektorn. Jag har under dessa två åren investerat ca 400.000kr i olika cannabisbolag. 
Jag har i dagsläget sålt för 457.000 kr i min cannabisportfölj.
Jag har kvar ca 800.000 kr i cannabis-depån. Rena bonuspengar, om man vill tänka så. 

Det kapitalet ligger i följande bolag: 
Aphria
Aurora
C21
Canopy
Canopy river 
Canntrust
Cronos
Green Thumb industries
iAnthus
Liberty health
Plus Products
Origin House
Slang worldwide
Stenocare
Sunniva 
Village Farm
Wayland

Anledningen till att jag har kvar aktier i dessa bolag är för att jag tror att marknaden har mycket att erbjuda. Men det kan ta tid för många bolag att växa in i sina kostymer. Andra blir kanske inte längre. Några kan bli uppköpta, nåt gå under. 

Jag har likvider avsatta för eventuell uppåttrend i cannabissektorn, med mid term election runt hörnet, den 6e november. Det kommer ett inlägg på bloggen om det. Vilka stater som ska rösta och om vilken typ av legalisering, medicinsk eller rekreationell. 

Denna allokering från tillväxtportföljen till Mattbomben kommer innebära flera saker. För mig. Framförallt för min framtid. 
För mig kommer det innebära att jag fördelar kapitalet i bolag som gör att min Mattbomb delar ut ungefär lika mycket varje månad. Mina nya tillskott i Mattbomben är sedan länge "analyserade" och genomtänkta för sitt syfte. I framtiden hoppas jag kunna välja i vilken utsträckning jag önskar arbeta, tack vare ränta-på-ränta-effekten. Detta tillskott innebär en rejäl skjuts för min Mattbomb.  

För min framtid innebär det att jag kapar flera år på min resa till frivillig frihet. Nu har jag ca  510.000kr i min Mattbomb. Den summan ser jag som en stabil grund. Med detta tillskott i Mattbomben kommer det generera drygt 2000 kr i snitt per månad för mig att återinvestera. 
Med den basen och sparande på det, så har jag trevliga extraslantar att hantera om några år, då jag hoppas slippa behöva vara nitisk med att återinvestera. Att inte röra utdelning är ingen regel jag har. Jag är 36 år och tror mig ha större nytta av lite extra pengar som relativt ung, än massvis med pengar som lastgammal. 
Jag är inte dögirig och har inte för avsikt att bli stormrik. Det tror jag mig inte ha nån större lycka av. Lycklig är jag lyckligt nog sen födseln. 
Dessutom är det ju fantastiskt att kunna sno pengar (utdelningar) vid behov utan att nalla på kapitalet. En sällan skådad lyx! 

 Dags att samla utdelningar 

Detta låter kanske som ett avslut, men det är inget slut på varken min resa, min blogg eller min oambitiösa framtid.

Håll utkik för mitt nästa blogginlägg, där jag tar upp:
-Vilka bolag som laddat Mattbomben med torrt krut och varför jag valt just dessa

torsdag 18 oktober 2018

Cannabis-katalysatorer och spekulationer


17e oktober: Första försäljningsdag i Kanada. Cannabis helt lagligt som första G7-land.

6e nov: Mid term elections, där sex stater kommer rösta om legalisering av cannabis i olika omfattning.

7-9e dec: FN och Världshälsoorganisationen (WHO) bestämmer klassificeringsrekommendationer till alla 187 medlemsländer under stormöte i Wien. Cannabis är just nu klassat i kategori 1, bland de farligaste drogerna, sen 1961. Eventuell nedklassning kan innebära enklare bankhantering, bättre tull- och distributionskanaler. 

11e dec: EU-parlamentet röstar angående legalisering av cannabis i medicinskt syfte för alla 28 medlemsländer. OBS! Ej bekräftat.
Jag har skrivit tweets till flera olika eu-konton, som inte har bekräftat detta möte, så jag vet inte hur pålitlig den informationen jag läst är. Men jag har läst ett dokument med punkter på vad som ska tas upp på mötet. Dock ingen info om var, när eller med vem. 
Dokumentet finns att läsa här: 
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/RE/2018/06-28/1155079EN.pdf 

Obestämt datum: Hemp farm bill USA - legalisering av CBD i samtliga 50 stater.
Denna frågan har skjutits upp flera gånger förut, men det ryktas om påtryckningar för röstning, såhär i den gröna vågens framfart.  
Läs om Hemp Farm Bill´s röriga historia i kongressen här:
wikipedia.org/wiki/Hemp_Farming_Act_of_2018

Framtiden är nu!Cannabis går på knock!

Håll utkik efter nästa blogginlägg som tar upp:

Midterm elections - vilka stater som ska rösta om cannabis och i vilken omfattning 


onsdag 10 oktober 2018

FN & Världshälsoorganisationen (WHO) utreder cannabis

Jag får be om överseende för detta inlägg som är ett hopplock av flera olika artiklar på engelska, som jag har tolkat helt utan journalistisk grund.  
Cannabis är sedan 1961 klassat lika farligt som heroin och kokain, efter FNs Narkotika-konventions stadgar från 1961. 
Sedan dess har ingen utredning angående cannabisens risker gjorts. Tills nu.

FN har för första gången i historien begärt att tillsätta en utredning för att göra en djupgående granskning huruvida cannabis är korrekt klassificerad enligt internationellt drogfördrag. För detta uppdraget har FN tillsatt WHO.  

En preliminär rapport från WHO har redan utförts, där de har låtit meddela att cannabidiol (CBD) som används alltmer för medicinska ändamål, inte bör kontrolleras enligt de globala drogfördragen. Detta publicerades i juni. 

Angående CBD - den medicinska ingrediensen i cannabis 
"WHOs ECDD-kommitté (Expert Committe on Drug Dependence) rekommenderar att preparat som anses innehålla CBD, och inte THC, inte bör klassificeras inom internationella konventionen om drogkontroll" skrev WHOs generaldirektör Tedros Adhananom Ghebreysus, efter en preliminär rapport från WHOs initiala förhandsgranskning på CBD.

Enligt den preliminära WHO-rapport som publicerades i juni är naturligt förekommande CBD säker och väl tolererad hos människor och djur och är inte associerad med några negativa effekter på folkhälsan. Experterna uppgav vidare att CBD, en icke-psykoaktiv kemikalie som finns i cannabis, inte inducerar fysiskt beroende och är "inte förknippad med missbrukspotential". WHO skrev också att människor, i motsats till THC, inte heller blir berusade av CBD.

WHO-teamet fastslog att CBD "har visats som en effektiv behandling för epilepsi" hos vuxna, barn och till och med djur och att det finns "preliminära bevis" att CBD kan vara användbart vid behandling av Alzheimers sjukdom, cancer, psykos, Parkinsons sjukdom, och andra allvarliga sjukdomar.

Detta är vad som fastslagits hittills:
-Det finns inga fallrapporter om missbruk eller beroende på användning av ren CBD.
-Inga folkhälsoproblem har förknippats med CBD-användning.
-Forskning visar att CBD är effektiv vid bl.a. epilepsi.
-CBD är inte specifikt registrerat i FNs narkotikaklassificering.

-FNs Kommitté rekommenderar att CBD inte klassificeras.  

Efter bekräftelsen av dessa upptäckter fortsatte rapporten, "Flera länder har ändrat sina nationella kontroller för att tillgodose CBD som läkemedel." Däribland Australien, Tyskland, Danmark, Polen, m.fl. Men rapporten noterade att USA inte tillhör dessa. Som en cannabis-komponent förblir CBD klassificerad som ett kontrollerat ämne i klassificeringsgrad 1, vilket är den strängaste graden. Detta klassar (felaktigt) CBD som en "stor potential för missbruk" i den federala regeringens ögon. 

WHO överväger för närvarande att ändra CBDs plats i sin egen klassificering, eller läkemedelsplaneringskod. 
I september lämnade NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) ett skriftligt vittnesmål till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) som motsätter sig införandet av internationella fördrag angående tillgång till CBD. FDA, som upprepade gånger har avböjt att uppdatera sin position på cannabisprodukter trots en växande bevisning om ämnet, är ett av ett antal organ som kommer att ge WHO råd i sin slutliga granskning av cannabis.

THC - berusningsmedlet som utvinns i marijuana
WHOs ECDD-utskott konstaterade att att det finns tillräckliga bevis för att gå vidare med en granskning av marijuana, hasch, extrakt och THC. En bredare översyn fastställs i november i år och följer resultaten av den första förhandsgranskning som genomfördes i juni.  En förhandsgranskning är det första steget i ECDDs bedömningsprocess, där det fastställs om det finns tillräckligt med pålitlig vetenskaplig information för att gå vidare till nästa steg, en djupgående granskning. Den första utvärderingen är en möjlighet att identifiera luckor i tillgänglig vetenskaplig data. En sån granskning utförs när/om det finns tillräckliga bevis för att ECDD ska kunna informera en rekommendation angående placering under internationell kontroll eller om kontrollnivån bör ändras.  

Om FN besluter att ändra på cannabisens status enligt internationell lag skulle det kunna utlösa en översyn om bl.a den amerikanska klassificeringen av cannabis.   

Flera länder tillåter användning av cannabis för behandling av medicinska tillstånd som smärta, sömn, depression, epilepsi, multipel skleros m.m. Och de bevis som presenterats för FNs kommitté om THC fann ECDDs förhandsgranskning att biverkningar är möjliga och kan orsaka fysiskt beroende, men också att den nuvarande kategoriseringen i internationella fördrag inte förefaller vara förenligt med kriterierna. Dessa kriterier som uppgjordes 1961, där cannabis kategoriserade i klass 1, den strängaste.   

Utskottet har konstaterat att det finns tillräckliga bevis för att gå vidare med en djupgående granskning av cannabis (THC) vid nästa ECDD-möte, som är satt till november, att utforska lämplighet av deras nuvarande klassificering inom 1961-konventionen. 

"Att Världshälsoorganisationen accepterat utmaningen att utvärdera placeringen av cannabis i 1961-konventionen är på tiden. Den klassificering som gjordes då var i avsaknad av vetenskaplig utvärdering och har lagt grunden för en moralisk kampanj mot droger i USA i många årtionden. Eftersom vårt arbete med medicinsk cannabis baserats på vetenskapligt underlag vet vi att en rationell bedömning leder observatören till att förstå att cannabis har bevisat medicinskt värde, och har i jämförelse med andra läkemedel färre biverkningar".
-Michael Krawitz, Veterans for Medical Cannabis Access.  

FNs generalförsamling bekräftade i en särskild session om läkemedel (UNGASS 2016) behovet av ett förnyat, balanserat och vetenskapligt bevisbaserat tillvägagångssätt mot det internationella klassificeringssystemet genom att bekräfta WHOs fördragsbestämda roll, men också att stödja vetenskaplig, bevisbaserad granskning och klassificering av de mest utbredda, beständiga och skadliga ämnena" samt kräva "informerade och samordnade planeringsbeslut".

Kortfattat innebär detta att det kommer en rekommendation från WHO till FN att ta i beaktning rörande cannabisens hemmahörande på deras klasssificeringsskala någon gång i november. Det slutgiltiga steget förväntas dock längre fram, eventuellt i mars, när FNs kommission för Narcotic Drugs kommer anta eller avvisa rekommendationen.  

Källhänvisning
http://faaat.net/cannabis/
https://forbes.com/WHO-report-finds-no-public-health-risks-abuse-potential-for-cbd
https://marijuanamoment.net/UN-launches-first-ever-full-review-of-marijuanas-status-under-international-law