torsdag 30 juni 2022

Halvårsredovisning! Utbombad eller bombmatta?


Efter en svag börs under slutet av 2021 och en omtumlande första halva av 2022 kan mycket sägas. Med krig och räntehöjningar har hela ekonomijournalistiken kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetior på Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. På grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger -29% för närvarande. Min största portfölj ligger -18%. En smärre succé att ligga 11 procentenheter bättre än index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta mirakel har utdelningarna växt med finfina 15% jämfört med samma period förra året. Detta är en effekt av att välja denna typ av (utdelnings)strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men dock även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.
  
Bombmattan -18%
Utdelningsökning: 15%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag. Att slå index får man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Vidare har Bombmattan haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. Detta är en indexnära portfölj som ska agera framtida sedelpress. Det går planenligt:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 

Det innebär som sagt en ökning på 15% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår många år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer de glida smidigt en vacker pension.

Nordnet-portföljen -39%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är närmast generande -39%. Ett tecken på att tillväxt haft en hög värdering. Bland mina innehav iaf. =) 
Denna negativa utveckling är från följande innehav: AZT, CHEMM, Cibus, Europris, Investor, Latour, Swedencare (såld). 

Halvårsredovisning Avanza -18%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, Avanza Bank, OHI, TIN Ny Teknik. 

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2022 som jag är. 


Nordea-portföljen är vinnaren och Nordnet-portföljen förloraren hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

söndag 2 januari 2022

Årssammanfattning!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt femte på börsen. Det mest omvälvande och bästa börsåret ur ett personligt perspektiv. Ett väldigt motiverande delmål och dröm har besannats! Något som (jag tror) många drömmer om. Som för mig var en orealistisk dröm innan jag fann aktieintresset och som snabbt förvandlades till ett mål efter ha upptäckt nämnt intresse. Jag har (för de som missat) gått ner i arbetstid, och arbetar numera fyra dagar i veckan. Detta upplägg sjösattes under oktober och har hittills varit en extremt positiv erfarenhet för mig. Detta upplägg tror jag kommer göra mig gott de närmaste åren. Med tanke på att jag hade det som mål först efter tio år på börsen, och att jag lyckades halvera tiden för målet, så skulle man kunna kalla mig en...


          
Utöver delmålet att gå ner i arbetstid har ytterligare en milstolpe passerats, om än mindre viktig. Jag är sen i februari även multimiljonär, dock med minsta möjliga marginal. Portföljerna passerade två miljoner i februari. Så regelrätt är det ju därmed multi. när den tredje passeras lägger jag ingen energi på, för det bestämmer Mr. Market. Oavsett, så kändes det ännu bättre än när den första miljonen passerades. Det tror jag beror på att jag har stabilare innehav och hyfsad utdelning. Den första miljonen hade halverats istället för att dubblas om jag hade bibehållit de aktier jag ägde då. Men den strategin nådde sitt klimax och jag sålde planenligt. Helt rätt, visade det sig. Därför tonades min emerging market-frenesi ned betydligt under slutet av 2018, men jag upplever (tyvärr?) att mitt aktieintresse snabbt avtar med uteslutande utdelningsfokus. Och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter påverkas jag otvivelaktigt. På gott och ont, har det visat sig under detta året. Jag skapade en tillväxtportfölj under slutet av 2019, som jag haft stort fokus på sen dess och första halvan drygt, av 2021. Men i takt med att många bolag som anses vara Finanstwitter-favoriter, fått näsbränna under hösten, simultant med att många av mina utdelningsbolag tuffat på har jag vänt tillbaka mitt fokus något. Denna ambivalens kan möjligen ifrågasättas. Men jag vill nämna att tillväxtportföljen nådde höga höjder under 2020, med exceptionell avkastning och det gjorde mig något fartblind. Men tyvärr har många #fintwitt-favoriter haft en mer eller mindre medioker utveckling under delar av 2021. Däribland kan bolag som Angler, Embracer, Evo, Kambi, Kindred m.fl. inräknas. Tider när det blåser lite, påminns jag om hur komfortabel utdelningsstrategin verkligen är. Utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. I vilken omfattning har jag inte bestämt än. Det beror på att jag alldeles nyss uppnådde 80% arbetstid och jag vill marinera i denna framgång innan jag sätter upp nya mål. Men att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte behöva sälja aktier för att få loss pengar för denna lyx. Att plocka kapital från portföljer utan utdelningar innebär ett större huvudbry. I alla fall för mig, då jag anser att det finns en stor risk i att sälja aktier för att efteråt inse att jag borde gjort si eller så istället för att optimera min avkastning (backtrading). Det är beslutsfattande jag slipper genom att nalla utdelningar istället. Med det sagt gillar jag att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningar. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med (ynka) 17% jämfört förra året. Den klenaste utdelningsökningen hittills för mig. Detta till trots, så har jag kunna uppfylla ett väldigt stort delmål. Börsen är en magisk plats! 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en godkänd summa i utdelning för mitt femte år, tycker jag. Om än något i underkant, som kan förklaras att jag inte prioriterat kapital i utdelningsportföljen i samma utsträckning som tillväxt-diton under större period av året. Jag misstänker dock att det kommer märkas under andra halvan av 2022 att hösten har inneburit mer påfyllningar och utdelningshöjningar än under första halvan av året. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2022 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 72.000kr i utdelningar. Det målet missades något. Det är dock inget jag lägger mycket värde i eller förbannar. Jag går in i 2022 med ett litet drömmål om att nå 80.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj    Utveckling Portfölj-stl     DJ World-index       OMX30
                                                                       17%                 29%
Avanza         17%          Small                 0%enheter        -12%enheter  
Nordnet        36%          Medium            19%enheter          7%enheter
Nordea         30%          Large               12%enheter           1%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Avanza-portföljen som inte är i närheten av vårt svenska index (OMX30). Avanza-portföljen är både minst och spretig, med krypto, fonder och några gamla bevakningspositioner. Så det är inte heller nåt som jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. Samtliga portföljer slår världsindex, men underavkastar vår fina svenska börs. Med Nordnet-portföljen som undantag. Vilket är dess uppgift, då det är min primära tillväxtportfölj. Också kul! Speciellt med tanke på det tuffa jämförelsetalet. Börsen upp 29% i år, djeez!
    
När året summerats procentuellt, återstår kapitaltillväxt. 

Fördelning av kapital 2019                                    2020                     2021
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                              35.000 kr             30.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                  55.000 kr             99.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr           300.000 kr           158.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                 1.300.000 kr        1.972.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                       20.000 kr                       0 kr
Lendify                                                                    17.000 kr             18.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                  1.727.000 kr       2.277.000 kr

Det innebär en total kapitalökning om ca 550.000kr, exklusive utdelningar. Då det mesta av utdelningarna är återinvesterade, gör att de redan påverkar kapitalsumman, generellt sett. Därav exkl utdelningar. Detta ett resultat jag är dönöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2022 är för mina portföljer att ha avkastat 83.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.