söndag 8 december 2019

Hög utdelning - risk för värdefälla för den blinde

Att investera i utdelningsbolag är en strategi som onekligen ligger mig och många andra varmt om hjärtat. Men att blint investera i bolag som har hög utdelning kan vara en landmina om man inte gjort sin hemläxa. 
Jag anser att en del köper aktier i bolag de inte riktigt förstår, eller tagit reda på respektive bolags ekonomiska hälsa, varpå de köper i rent hopp om att bolaget ska kunna bibehålla en hög utdelning. En hög utdelning kan i många fall bero på ett fall i aktiepriset. Det är inte vanligt att läsa om småsparare som går in i såna bolag. Swedbank ett typexempel. En period senare läser man om sänkt eller än värre, strypt utdelning. Småsparare som går in i bolag med ekonomiska bekymmer, då bolaget uppges "se billigt ut", kan visa sig vara en riktig fälla. Exempel på sådana, som sänkt eller bestämt sänkt eller fryst utdelning är bl.a. 

Corus Entertainment
MQ
Nordea
Ocean yield
Sampo 
Senior Housing properties Trust
Sir Royalty Income fund  
Swedbank 
Washington Prime group 

Om man ska köpa bolag som"ser billiga ut" och man tror på ett potentiellt turnaround-case
måste man ha insikt om kunskapen ett sådant beslut kräver. Att bara köpa ett bolag med problem för att det är "billigt" och hoppas att de ska vända på skutan är som Peter Lynch en gång sa "som att spela poker utan att titta på sina kort". 
Bolag som ser billiga ut är ofta det av en anledning. Lägre vinster och/eller vinstmarginaler, ökad konkurrens, oerfaren ledning, extern management, digitalisering. Anledningen till att ett bolag går dåligt kan bero på massvis av anledningar. Om man inte kan kalkylera hur ett bolag ska kunna vända på utvecklingen bör man således undvika investera i detsamma.

Exempel på bolag som kan ligga i riskzonen för sänkt utdelning framöver:
Boston Pizza
Kindred
AGNC

Hur ska man lyckas undvika köpa in sig i bolag som riskerar sänka eller frysa utdelningen i närtid? Jag vill belysa att i detta inlägg tas inte en eventuell recession i beaktning, utan i det ekonomiska klimatet vi befinner oss i och gjort de senaste tio åren, då recessioner historiskt påverkat många bolags utdelningar negativt. Det kan innebära fler faktorer än jag tar hänsyn till nedan.
Dalande vinster och pressade marginaler är röda flaggor för utdelningssänkningar. Hur man kan titta för att undvika utsätta sig för onödig risk är genom att titta på "Vinst per aktie", på engelska EPS (Earnings Per Share). Om VPA sjunkit den senaste tiden bör man fråga sig vad det beror på samt titta på utdelningsandelen. Ju högre den siffran är, desto högre risk för utdelningssänkning om bolaget inte kan vända på VPA. Ett exempel jag tittat på är Kindred. Det ser ut om följer:
Bild från: https://borsdata.se/unibet/analys 
                                 
                                      2013     2014     2015       2016      2017      2018      21019 Q3
Vinst/aktie                      1.92      5.14      2.99        4.09       5.77       6.89        4.51
Utdelning                       1.47      2.55      2.88        3.46        6.16      5.90        5.90
Utdelningsandel            76%      49%      96%        85%      106%     86%       130%        

Dessa staplarna ovan återfinns på bilden, men dessa är viktiga när det gäller utdelningspotential. 
Kindred balanserat på en tunn linje sen 2015 sett till utdelningsandel och frågan är om de kan behålla sin höga utdelning. Det kräver att bolaget kommer tjäna nog under det sista kvartalet för att täcka sin utdelning per aktie. Om de lyckas med detta kan utdelningen komma att bibehållas. Men om de misslyckas med det kommer utdelningen sannolikt att sänkas. Sådana initiativ tenderar att katalysera kraftig nedgång. Det kan bero på att det finns aktieägare som köpt i hopp om bibehållen och höjd utdelning framgent som skjuter ut sig i samband med en sån nyhet. Dessutom är det en indikation på att bolaget inte kan generera kassaflöden som de tidigare utlovat. Vidare är det svårt för bolaget att växa om det delar ut hela sitt kapital, vilket gör att deras händer bakbinds. Därför kan det ge en rejäl snyting att investera i högutdelande bolag som sänker utdelningen.
Slusats: VPA - vinst per aktie och Utdelningsandel, två viktiga staplar att ha koll på, i bibeln Börsdata, för att undvika gå på nitar som utdelningsinvesterare. Och var inte rädd att omvärdera en analys du gjort tidigare. Kassaflöden är inte statiska!
Du undviker smällar om du har koll på VPA och utdelningsandel!
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.