torsdag 30 juni 2022

Halvårsredovisning! Utbombad eller bombmatta?


Efter en svag börs under slutet av 2021 och en omtumlande första halva av 2022 kan mycket sägas. Med krig och räntehöjningar har hela ekonomijournalistiken kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetior på Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. På grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger -29% för närvarande. Min största portfölj ligger -18%. En smärre succé att ligga 11 procentenheter bättre än index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta mirakel har utdelningarna växt med finfina 15% jämfört med samma period förra året. Detta är en effekt av att välja denna typ av (utdelnings)strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men dock även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.
  
Bombmattan -18%
Utdelningsökning: 15%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag. Att slå index får man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Vidare har Bombmattan haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. Detta är en indexnära portfölj som ska agera framtida sedelpress. Det går planenligt:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 

Det innebär som sagt en ökning på 15% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår många år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer de glida smidigt en vacker pension.

Nordnet-portföljen -39%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är närmast generande -39%. Ett tecken på att tillväxt haft en hög värdering. Bland mina innehav iaf. =) 
Denna negativa utveckling är från följande innehav: AZT, CHEMM, Cibus, Europris, Investor, Latour, Swedencare (såld). 

Halvårsredovisning Avanza -18%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, Avanza Bank, OHI, TIN Ny Teknik. 

Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2022 som jag är. 


Nordea-portföljen är vinnaren och Nordnet-portföljen förloraren hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.