måndag 29 april 2019

Nytt innehav i Mattbomben
Lazard är ett amerikanskt bolag som grundades 1848. 
De börsnoterades 2005. De började med direktavkastning 2006 och har aldrig sänkt utdelningen. Lazard agerar finansiella rådgivande kunder i 27 länder. Det omfattar allt ifrån företag, institutioner, regeringar till individer. Lazard råder kunder kring strategiska och finansiella frågor, m&a, omstruktureringar och  kapitalstruktur, samt förvaltningstjänster åt företag. 

Hårda värden Lazard:
4.7% DA + varierande bonusutdelning 
38% utdelningsandel 
Varierande men sund vinstmarginal 
Relativt låg värdering 

Möjligheter:
- Låg utdelningsandel ger utrymme för fortsatta utdelningsökningar 
- Årlig bonusutdelning sen 2013 som kan generera fortsatt hög direktavkastning 
- Hög andel insiderägande 
- Sikte på att bli Dividend aristocrat?

Risker:
- Nedgång i de ekonomiska förhållandena på globala eller regionala finansmarknaderna. 
- Minskning av intäkter, till exempel genom färre m & a, eller förvaltade tillgångar.
- Likviditetsbrist
- Konkurrenspress

Lazard delar ut kvartalsvis, feb-maj-aug-nov. Med bonusutdelning i samband med februari-utdelningen. I bilden visas bolagets utdelningshistorik
https://lazardltd.gcs-web.com/stock-information/dividend-history

Med tanke på de senaste 10 årens högkonjuktur så ser Lazards moderna historia riktigt bra ut och jag har tagit en initial position i bolaget. Men då jag inte är helt trygg i hur bolaget mår och presterar i en lågkonjuktur är min position vara modest, ca 33% av tilltänkt fullinvestering. Min ambition är att en större bevakningspost ger utrymme att utöka vid bevis av välmående i annan konjunktur än rådande. Eller påfyllnad vid fortsatt styrka i kvartalsrapporterna. Den rapport som släpptes förra veckan genererade en 7%-ig ökning i aktien dagen efter. 
Detta beslutet innebär att jag väljer utöka antal innehav före påfyllning av befintliga i Mattbomben, då jag inte vill utsätta mig för risken i att bygga en "för" smal utdelningsportfölj. Om nåt bolag underpresterar, tvingas sänka utdelning, etc, tar min portfölj en relativt stor skada. Diversifiering i Mattbomben är att föredra, med tanke på nuvarande storlekar på innehaven. Detta har jag inte minst fått bittert erfara efter Alcanna-debaclet. Alcanna har historiskt varit ett utdelningsbolag, men som dragit in sina utdelningar tills vidare. Bolaget är en sprit- och cannabisåterförsäljarkedja, vilka jag förutsatte skulle prestera med tanke på Kanadas legalisering. Men provinserna är restriktiva med licenser och max antal butiker, vilket inneburit missade intäkter för bolaget. 


Utdelningar från nytt hål(l) 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

M&A = sammanslagningar och förvärv

torsdag 18 april 2019

Releasing the beast!


Canopy har ännu en gång tagit cannabissfären med storm. En historisk affär mellan två cannabisbolag är på väg att svepa undan mattan för konkurrenter. Canopy köper rättigheten att köpa Acreage Holding, vid ändring av lagarna som bestämmer förutsättningarna för cannabisbolagen i USA. Detta beror på ett lagförslag som kallas The STATES Act och kommer sannolikt behandlas under 2019.  

"Idag tillkännager vi en komplex transaktion med ett enkelt mål. Vår rätt att förvärva  Acreage säkrar vår éntrestrategi i USA så snart lagarna tillåter. Genom att kombinera Acreages ledningsgrupp, licenser och tillgångar med Canopys rättigheter och varumärken vilar ett enormt värdeskapande för bolagens aktieägare." uttalade sig Canopys VD, Bruce Linton sig i samband med nyheten. 

Acreage Holdings 
är ett av de största amerikanska cannabisbolagen, med huvudkontor i New York. De har verksamhet i tjugo delstater.
Bolaget har fått mycket medial uppmärksamhet, inte minst på grund av att den tidigare talmannen i representanthuset, John Boehner, sitter i ledningen. Där återfinns dessutom den tidigare guvernören i Massachusetts, Bill Weld. John Boehner har för övrigt uttalat sig vid flertalet tillfällen om STATES Act och hur fundamentalt genomförandet av detta förslag är för industrin.
-Inget cannabisbolag i USA har större politiskt inflytande än Acreage.

Börsvärden
Canopys börsvärde ligger omkring 19 miljarder USD, Acreage är värderad kring 1.9 miljarder USD. Generellt sägs det att de amerikanska cannabisbolagen handlas till rabatt på grund av de rådande lagarna i landet. 
-Detta är en av anledningarna för en möjlig affär för Canopy att köpa Acreage. 

Affären 
innebär att Canopy får in foten i USA inför en potentiell legalisering till en av världens största och mest lukrativa cannabismarknader. Timingen är också fördelaktig, då Canopy kan låsa affären till ett betydligt lägre pris nu jämfört med efter en legalisering. Detta innebär att Canopy använder lejonparten av kapitalet de erhöll av Constellation Brands, när de köpte in sig i Canopy, för att genomföra affären med Acreage, som, tack vare kapitalet de erhåller av Canopy, kan öka sin dominans i USA. 
Canopy har fått godkännande från TSX och NYSE att slutföra affären.
Båda bolagen kommer fortsätta sina verksamheter oberoende av varandra, tills lagen träder i kraft (STATES Act). 
-Slutförande av affären beror till 100% på omröstningen av STATES Act, ett lagförslag som jag skrivit om i ett tidigare inlägg, som du hittar en länk till längst ned i detta inlägget.  

Vid genomgörande
Om affären slutförs landar notan kring 3.4 miljarder  USD, i kapital och aktier. Detta innebär  premium kring drygt 40% för Acreage. Företagen ska utföra licensavtal som ger Canopy möjligheten att sälja sina varumärken i Acreages återförsäljare. Detta innefattar bl.a. Tokyo Smoke och Tweed.    

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Kort sammanfattning av STATES Act kan du läsa om längst ned i blogginlägget här.  


Källor: 
www.bloomberg.com/news/2019-04-18/canopy-gains-with-potential-acreage-deal 
www.cnbc.com/2019/04/18/canadian-weed-giant-canopy-strikes-deal-to-buy-acreage

måndag 8 april 2019

Tyskland - Europas kronjuvel

Tyskland beviljade de första odlingstillstånden i landet förra veckan. Detta är en omfattande nyhet som påverkar de bolagen som getts licenser. Det är tre bolag som godkänts tillstånd. Dessa är Aurora, Aphria och Wayland, det sistnämnda genom ett nära samarbete med ett tyskt bolag, Demecan.  Men denna nyheten påverkar även Canopy Growth, som överraskande nog inte erhöll någon licens för odling i Tyskland. Detta trots att Canopy har en stor marknadsandel i Tyskland, ca 25% av sin försäljning skeppas till Tyskland. 
Tyskland - EUs kronjuvel

Än så länge gäller licenserna relativt små odlingar och är inte att jämföra med omfattningen på produktion i hemlandet för dessa bolag. Men det är en bra start och en dörröppnare för dessa bolag att kunna nå ut till den europeiska marknaden. Tyskland är potentiellt den största marknaden i Europa och flera VD´ar  från de stora cannabisbolagen har uttalat sig om Tyskland som en kronjuvel i regionen. Det finns analyser som uppskattar den tyska marknadens värde till närmare tre miljarder USD 2023. 
Resultatet från processen visar de kanadensiska bolagens globala fokus, och i synnerhet dessa tre bolagen. Av 79 st ansökande i budgivningsprocessen vann alltså endast de tre nämnda. Trots att den lagliga CBD-marknaden i Europa är relativt liten idag, som kommer uppgå till omkring 420 miljoner USD under året, kalkylerar man med påtaglig tillväxt de närmaste åren. Inte minst tack vare FN och WHOs nedklassning av CBD och EUs uppmärksamhet i frågan. Men den potentiellt enorma marknad som knackar på dörren är extremt beroende av lagändringar, både på nationell och EU-parlamentarisk nivå.   
Hittills har den medicinska cannabis som sålts i Tyskland importerats, med ca hälften av produkterna från Nederländerna, och den andra halvan från Kanada. Tysklands initiativ till inhemsk odling sprids också runtom i Europa. Andra länder har redan tillåtit odling och export för cannabis, som kanadensiska bolag tagit tillvara på. I bl.a. Malta har flera bolag köpt faciliteter och förbereder sig för lagändringar. 
Detta gör de stora kanadensiska bolagen attraktiva, enligt min åsikt. 
Man ska inte stirra på Kanadas rekreationella marknad. Det är utanför Kanada som marginalerna finns, och inom medicinsk cannabis subventioneras dessutom medicin i många fall, vilket skiljer från den rekreationella marknaden. Detta faktum gör att marginalerna är högre. Bolagen konkurrerar inte med kartell-droger under extrem prispress, utan mot läkemedelsbolag, som tenderar ha dyrare mediciner generellt, i jämförelse med medicinsk cannabis. På den rekreationella marknaden är det tvärtom. Den statliga cannabisen i Kanada är dyrare än på den svarta marknaden, vilket gör det svårt att konkurrera ut den kriminella inblandningen i branschen. Paradoxalt nog, då detta var det primära syftet med legaliseringen. 

Såhär ser fördelningen ut för licensernas omfattning:

Bolag-Antal licenser-Årlig produktion-Total produktion

Aphria              5         1000 kg/år            4000 kg   

Aurora              5        1000 kg/år             4000 kg

Demecan         3         600 kg/år               2400 kg

För Aphria kan denna licens vara viktigare än man kan tro. De köpte nyligen CC Pharma i Tyskland för ca 43 M Euro. De har också introducerat CannRelief, som är en CBD-baserad kosmetikakollektion, för den tyska marknaden. Trots de verksamheter Aphria gjort i Tyskland, är deras största anläggning i Kanada inte GMP-certifierad enligt EU-standard, till skillnad från Auroras (och Canopys). Kanske det mest anmärkningsvärda var att Canopy blev utan licens, som sålde 204 kg i Tyskland under förra kvartalet. Detta är en dålig nyhet för bolaget, och en dålig överraskning som jag inte alls kunde förutse, med tanke på deras försäljningssiffror i landet.

Disclaimer: Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Källa: seekingalpha.com/aurora-aphria-wayland-land-german-cultivation-licenses