tisdag 19 februari 2019

Cannabisnyheter som innefattar EU, NY Sydkorea och Kalifornien.

EU följer WHOs standard, Kalifornien tillåter hemleverans av medicinsk cannabis, Sydkorea importerar & NY-senator kritiserar Big Pharma 

Europaparlamentet godkänner en cannabisresolution och ansluter sig därigenom till WHOs stöd för medicinsk cannabis. Det röstades i onsdags 13/2 om en resolution som skulle kunna bidra till att främja medicinsk cannabis i medlemsländerna.  
Det ska nämnas att inget i avtalet är bindande, men att resolutionen syftar till att prioritera vetenskaplig forskning, kliniska studier och öka tillgången för medicinsk cannabis.  
Det ändras dock inga lagar på varken internationell eller lokal nivå. 

Kalifornien som delstat är en av de just nu största cannabismarknaderna globalt, har tillåtit hemleverans av cannabisbeställningar online. Detta är de först med i USA, och anledningen är primärt för sjukvårdspatienter som kan ha svårigheter att resa på grund av smärtor eller har begränsad rörlighet. Och för de som vars inköp innebär långa bilresor för att nå sin närmaste återförsäljare, underlättas det också för, tack vare hemleverans. 

En demokratisk senator i USA kritiserar läkemedelsföretag för att motverka cannabislegalisering. "För dom är det konkurrens, vilket är skandalöst med tanke på krisen vi upplever för närvarande på grund av opioider, som är långt mer beroendeframkallande." uttalade sig senator Kirsten Gillibrand, New York.  
Vidare utvecklar hon att hon anser att cannabis behöver bli lagligt på federal nivå för medicinskt bruk. Vilket hon undertecknat förslag i senaten angående. Huruvida dessa förslag röstas igenom är ännu oklart. 

Många studier visar att tillgång till laglig cannabis minskar opioidbruket.  
det är mindre beroendeframkallande än opioider och potentialen till överdosering är låg, skrev forskare i Journal of Health Economics.

Sydkorea börjar importera medicinsk cannabis i mars. Det gäller uteslutande CBD-produkter, som inte är hallucinogent som THC, vilket är förbjudet i landet. Men det råder restriktioner kring en föreskrift. Läkare måste godkänna, och det måste utesluta andra behandlingar och mediciner, dessutom måste patienten ansöka om ett särskilt tillstånd via "Korean Orphan and Essential Drug Centre". Ett krävande arbete för att få tillgänglighet till CBD, en numera ofarlig substans, enligt FN.  


Källförteckning
forbes.com/2019/02/13/european-parliament-passes-cannabis-resolution-joins
forbes.com/senator-calls-out-big-pharma-for-opposing-legal-cannabis
thestranger.com/california-legalizes-home-cannabis-delivery 
ihallandeinvest.se/medicinsk-cannabis-i-sydkorea-fran-och-med-mars

fredag 8 februari 2019

SAFE Banking Act-omröstning

Föreställ dig en bransch med 9 miljarder dollar i försäljning - motsvarande USAs snacksmarkand - där 30% av företagen har tillgång till ett bankkonto. Så ser den juridiska situationen ut för cannabisbolag med verksamhet i USA idag. Detta betyder att bolagen i stort sett uteslutande arbetar med kontanthantering, och har brist på finansiering på grund av de lagarna som råder.  Det kvarstår många utmaningar för cannabisindustrin, men banktillgänglighet är av större vikt än vad många tänker på. Varje bank som tillhandahåller en tjänst till en cannabis-verksamhet kan ställas inför straffrättsliga åtal för att "supporta" en federalt otillåten industri.   
Banker kan välja att betjäna cannabisbolag, men det kräver att de skriver en "aktivitetsrapport" för varje transaktion, och det gäller inte bara cannabisbolaget, utan deras underleverantörer, revisorer, lokalvårdare osv. vilket resulterar i berg av byråkrati och en kostnad som inte många banker är villiga att stå för. Därför hanterar många bolag i sektorn uteslutande med kontanter, för att det är minst omständligt. Den nuvarande banksituationen bromsar verksamheten i en av de starkaste tillväxtområdena i den amerikanska ekonomin. Marknaden förväntas växa till 50 miljarder dollar på några år, enligt den finansiella tjänstebolaget Cowen & co.job webbplats, som även delger att cannabisindustrin är den snabbast växande arbetsgivaren.   

Lagförslag - The SAFE Act 
Secure And Fair Enforcement Banking Act 
Med en numera demokratisk majoritet i USAs kongress förväntas cannabisförslag ges större genomslag än någonsin tidigare. Det första tecknet syns redan, då ett förslag som kallas SAFE Banking-act, ska röstas om idag i House Financial Services Committe, som är den andra instansen. Förslaget röstades igenom i den första instansen där 45 röstade för, och 15 emot. 
Förslaget innebär att det skulle göras möjligt för banker att arbeta med legitima cannabisbolag. Förslaget har tvåfaldigt intressefokus för en cannabisinvesterare. Det första är resultatet av utgången som underlättar affärsutveckling i branschen genom banktillgänglighet, vilket är en fördel för bolagen man äger, som ges större frihet, belåning och andra möjligheter och kan dessutom kapa kostnader. Men signalvärdet om detta förslag röstas igenom är än större. Det kan spekuleras i att vara ett steg mot positivitet för fler cannabisreformer (och slutligen en legalisering på federal nivå). 

Biprodukten av en legitim banktillgänglighet i cannabissektorn inkluderar omfattande fördelar för andra områden i den amerikanska ekonomin tack vare tillväxten i sektorn. En reglerad marknad skulle göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att kalkylera den faktiska storleken på marknaden. Med dagens lagstiftning tvingas man göra breda uppskattningar av marknaden. SAFE Act skulle innebära en palett till finansiella tillsynsmyndigheter. Det blir en språngbräda för finansdepartementet. 

Med detta förslaget och STATES Act (som jag kommer skriva mer om när det kommer till kongressen) under 2019 så kommer cannabis nästan ges samma förutsättningar och erkännande som vilka bransch som helst. Det federala lagarna är oförändrade, men om dessa nämnda förslag röstas igenom så spelar den federala aspekten mindre roll, då mycket i STATES act kringgår de federala lagarna kring cannabis gällande export/import, och detta SAFE Banking-act ger de ekonomiska förutsättningarna de länge saknat.  

Källhänvisning: 
forbes.com/the-9-billion-industry-banks-wont-touch
cannabisdispensarymag.com/article/house-financial-services-committee-banking-bill-cannabis

måndag 4 februari 2019

Världshälsoorganisationens omvälvande läckageGlobala hälsoexperter i FN rekommenderar att cannabis och dess nyckelkomponenter formellt omplaceras enligt internationella drogfördraget. 
WHO, Världshälsoorganisationen, kräver att cannabis ska avlägsnas från den mest restriktiva kategorin, av en drogkonvention utredd 1961 och tecknats av länder från hela världen. 

Något överraskande för mig är att delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) och dess isomerer helt avlägsnas från ett helt separat drogfördrag från 1971, och istället läggs i den mildaste på skalan, allt enligt ett WHO-dokument som ännu inte offentliggjorts. 
WHO tycks även vilja förtydliga att CBD och CBD-preparerade produkter som inte överstiger 0.2% THC inte är kontrollerade över huvudtaget. Det har WHO fastställt redan i juni 2018, men avsikten ska vara att göra det i klartext för att undvika juridiska missförstånd och komplikationer. De praktiska effekterna av dessa förändringar är fortfarande begränsade, då länder tillåts bestämma narkotikapolitik och lagar individuellt, men den politiska påverkan är svår att bortse ifrån. Detta är ett statement från WHO som lösgör ytterligare möjligheter för cannabis världen över. Sammantaget skulle rekommendationerna - om de antas - utgöra ett formellt erkännande från ett av världens styrande organ att de felaktigt klassat cannabis och dess skadeverkan, medicinska och terapeutiska fördelar i sex årtionden. 

WHOs nya inställning och attityd kommer i en tid när ett växande antal länder reformerar sin cannabispolitik. 
"Placeringen av cannabis i 1961-fördraget, i avsaknad av vetenskaplig bevisning, var en fruktansvärd orättvisa", säger Michael Krawitz, en amerikansk krigsveteran och legaliseringsförespråkare som drivit på internationella reformer. "Det är dags att stödja Världshälsoorganisationens rekommendationer och se till att politik inte trumfar vetenskap", avslutade han. 

Dessa rekommendationer förväntades initialt att släppas redan efter ett möte i Wien i december, (vilket jag skrivit om tidigare i bloggen) men försenades av okända skäl. Det kommer röstas om dessa rekommendationer så snart som i mars, där 53 medlemsländer kommer få möjlighet att acceptera eller avvisa dem. 
Ett antal länder har historiskt motsatt sig reformer av narkotikapolitik, som Ryssland och Kina, föga överraskande. Sannolikt kommer de göra så även denna gång. 
Andra länder, som Kanada och Uruguay, som redan legaliserat cannabis i strid med de nuvarande fördragen, kommer högst sannolikt, liksom ett antal europeiska, sydamerikanska och asiatiska länder rösta för reformen, som tillåter cannabis i medicinska syften. 
Ett land av intresse i frågan är USA, som historiskt pressat andra länder att inte reformera sin cannabispolitik. Det kan vara en väsentlig skillnad på USAs syn på frågan när ett växande antal delstater legaliserat cannabis i olika omfattning. Det öppnar för en internationell marknad för de amerikanska bolagen med en mer liberal syn på cannabis internationellt, som kan gynna USAs ekonomi på sikt. President Trump har själv uttryckt sitt stöd för att låta delstater själv bestämma i frågan och Attourney General nominee, William Barr har uttalat sig om att inte ge sig på företag som verkar inom cannabis. Således återstår att se hur administrationen kommer att styra sin FN-representant när det är dags att väga in de föreslagna ändringarna av cannabisens status enligt internationell rätt. Om rekommendationen angående CBD antas kan det få oanad effekt i USA. Förra året fastställde FDA (USAs motsvarighet till livs- och läkemedelsverket) att CBD inte uppfyller kriterierna för de federala lagarna, frånsett de internationella fördragen. Det innebär att om CBDs borttagning från narkotikalistan röstas igenom i USA, kommer CBD-produkter kunna flöda fritt genom landet, med import och export. Det skulle kunna innebära ett internationellt genombrott för CBD-producerande bolag i USA, som Charlottes web och Curaleaf bl.a. 

WHOs nya rekommendationer angående cannabis återfinns i ett dokument daterat den 24e januari av Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör på WHO, adresserat till FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Denne Guterres var för övrigt Portugals premiärminister när landet klubbade för en avkriminalisering vid narkotikainnehav. Nånting han påtalat under ett tal för FNs kommission om droger och narkotika ifjol. 

Detta är en revolutionär vändning som kan ge ett eko globalt för cannabis och dess framfart. Med FN och Världshälsoorganisationens nya bedömning kommer det bli svårt för cannabis-motståndare att vidhålla sin restriktiva politik i frågan. 

Källa:
forbes.com/2019/02/01/world-health-organization-recommends-rescheduling-cannabis-international