torsdag 16 maj 2019

Fördröjningar kring cannabis-legaliseringar i USAs östkust

Jag har allokerat kapital i mina två portföljer och den primära anledningen till att jag skalat ned i cannabisportföljen berodde på just dessa nyheter, som kan komma att dra ner sektorn. Dessutom är det maj och en annalkande sommar. Sell in may and go away, lyder ett ordspråk inom aktiesfären. När det gäller cannabis har det rådet varit ganska pålitligt, då de flesta bolagen tenderat sjunka påtagligt under sommarmånaderna. Detta året trodde jag skulle kunna vara ett undantag, med tanke på den positiva anda som rådde i USA i samband med Mid term elections. 


Cannabis-aktierna åker på en snyting
I mars verkade det bara vara dagar bort med legalisering i först New Jersey och sen New York. Men så tycks inte fallet bli, då både New York och New Jersey skjutit upp beslutsfattandet i frågan. Klimatet har ändrats till den grad att det plötsligt råder tveksamheter om det ens kommer bli aktuellt detta året. För trots opinionsundersökningar som visar på brett medborgarstöd har New Jerseys lagstiftare skjutit upp ett förslag om legalisering i delstaten, utan hänvisning om nytt datum. Bara dagar efter New Jerseys uttalande så ställdes NYs guvernör Andrew Cuomo framför pressen med ett beslut om att förhandlingarna var "för komplexa" att för att hinna organisera och inrätta inom tidsramen. Detta uttalande kommer några månader efter att samma Cuomo utlovat legalisering i delstaten NY som högsta prioritet och en verklighet inom 100 dagar efter valet.  

Bakomliggande orsaker till uppskjutande och fördröjningar tycks bero på oliktänkande inom distrikt, politiska partier och flera intressekonflikter. Detta är inget nytt i sektorn, vilket bevisats flertalet tillfällen och kommer sannolikt fortsätta. Det har setts göras både inom FN, WHO, och det kommer kanske inte som en överraskning för den erfarna cannabis-investeraren. Detta kommer dock påverka värderingarna, inte minst i bolagen som verkar i eller kring de delstaterna, som Ianthus och Vireo health, vilket redan märkts i deras kurser de senaste veckorna.   

Jag har som skalat ned i framförallt Ianthus, som var bland mina största innehav, till en mer modest position, där vinsten nu rullar vidare. Men jag tror att framtiden för bolagen och östkusten finns där, bara inte just nu och då allokerar jag kapital på grund av den volatilitet som finns i sektorn.

För några veckor sen var fördelningen ungefär: 
Tillväxtportföljen (cannabis) 60%
Mattbomben (utdelningsportföljen) 40% 

Nu är fördelningen 50/50. 

Källa:
www.nytimes.com/2019/05/13/marijuana-legalization-ny-nj

onsdag 15 maj 2019

Två nya innehav i BombmattanOld Republic (ORI) & Inter Pipeline (IPL). Dessa två kompletterar varandra och min Mattbomb, tycker jag. Det förstnämnda bolaget, Old Republic är rätt "tråkigt", det vill säga stabilt bolag som är en dividend aristocrat. IPL är ett månadsutdelande olje- och gasbolag med hög direktavkastning.  

Old Republic
är en så kallad dividend Aristocrat. Det betyder att bolaget höjt utdelningen minst 20 år i sträck, vilket de lyckats med, med god marginal. ORI har höjt utdelningen de senaste 37 åren. Detta attraherar mig, som inte har tid att ha stenkoll på alla bolag i Mattbomben. Att läsa på om allt som försiggår i cannabisens sfär tar mycket tid, och jag har svårt att motivera mig till att läsa mer än nödvändigt. Därför passar ett tråk-bolag utmärkt i Mattbomben. 

Old Republic är ett försäkringsbolag i USA, med huvudkontor i Chicago, Illinois. 
Aktien har överpresterat S&P 500 historiskt. De senaste 25 åren har aktien haft en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) kring 9.9% och utdelningen höjts i snitt 8.9% årligen. Vilket är marginellt över genomsnittet för indexet. 

Direktavkastning ligger på 3.6%.  
De delar ut ca 45% av vinsterna för året, vilket är relativt lågt i jämförelse med vad många utdelningsbolag delar ut. En säkerhetsmarginal som känns ganska trygg.
Utdelningen betalas ut kvartalsvis, mars-juni-september-december, vilka månader är ganska ovanliga. Några undantag som delar ut samma månader är 3M, JNJ, McDonalds och Pepsico, som samtliga är bolag som ligger på min radar för framtida köp. 3M ligger nära tillhands, vars värdering kommit ner. Men då det trots allt är ett industribolag, och de därför tillhör kategorin som beräknas falla tungt i en konjuktursvändning väljer jag att avvakta. En av anledningarna till att jag tittat på just dessa bolag är för att jag efterlyser ett jämnt kassaflöde i utdelningarna, för att slippa behöva fördela kapital vid utdelning. Jag önskar ungefär samma belopp oavsett månad på året. Och just dessa månader (mars-juni-sep-dec) är de färre bolag som väljer att dela ut på. Jag har börjat fylla upp kvoten för antal bolag övriga månader och avvaktat med denna kvartalscykeln, då det varit mer intressant att undersöka övriga månader och bolag, av den enkla anledningen att det har funnits fler alternativ. Old Republic har funnits på min önskelista länge, och tack vare en försäljning i cannabisportföljen lösgjordes kapital för att införskaffa ORI-aktier, om än inte en full position.   

Inter Pipeline 
Detta är ett bolag med lite högre risk än Old Republic. Det är ett olje- och gasbolag med bas i Kanada. På deras hemsida står det att Inter Pipeline är en stor petroleumstransport-, lagrings- och naturgasvätskebearbetningsverksamhet baserad i Calgary, Alberta, Kanada. De äger och driver fyra affärssegment som verkar i västra Kanada och Europa. Deras rörledningssystem sträcker sig över 7800 kilometer och transporterar över 1,4 miljoner fat per dag.

De driver 23 strategiskt placerade petroleum- och petrokemiska lagringsterminaler i Europa, som har en sammanlagd lagringskapacitet på cirka 37 miljoner fat.
Inter Pipelines omfattande infrastrukturbas inom energi är strategiskt placerad för att konkurrera om framtida tillväxtmöjligheter, både lokalt och internationellt. Med en stark balansräkning och bevisad operativ kapacitet är Inter Pipeline väl positionerat för att fortsätta skapa långsiktiga positiva resultat för sina aktieägare.

Även detta bolag har funnits på min radar sedan länge, och det som fått mig att trycka på köpknappen är att de påbörjat ett projekt i västra Kanada, vilket enligt källor innebär drygt 70 miljoner CAD i royalties till IPL.   

Jag intar en position som jag inte har för avsikt att öka på kort sikt. Då olja är en volatil sektor kommer jag behöva förstå rörelserna innan jag eventuellt ökar min position i bolaget. Inköpet ger ett jämnt kassaflöde. Bolaget har höjt utdelningen årligen sen 2002, med 2008 som enda undantag, då summan förblev samma som året innan. Och utdelningen är hög. Men det ger inte intrycket att vara någon utdelningsfälla, då bolaget höjt utdelningen de åren, och har en sund utdelningsandel om 65%.
Direktavkastningen ligger på 8%. IPL betalar ut månadsvis, vilket har kommit att bli en personlig favorit. Det innebär att jag slipper klistra ihop, balansera ut eller på annat sätt kalkylera för att få jämnt kassaflöde i Mattbomben.  


Utdelningarna ökar i tacksam takt 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

S&P 500 = aktieindex över 500 stora börsnoterade "industri"bolag (bred tolkning). 
CAGR = Compound Annual Growth Rate = Genomsnittlig årlig tillväxttakt

Källor: 
https://business.financialpost.com/commodities/energy/inter-pipeline-planning-additional-600-million-petrochemical-project-in-alberta

http://www.interpipeline.com