fredag 23 augusti 2019

Transalta renewables - ett spekulativt småbolag eller en utdelningsfälla?
Transalta Renewables är Kanadas största producent av vindkraft och en av landets största producenter av förnybar energi. Huvudkontor i Calgary. Bolaget har en geografiskt diversifierad tillgångsbas, bestående av 42 fastigheter som genererar kassaflöde genom fyra olika sätt för elproduktion. De två största segmenten - vind och naturgas - utgör tillsammans 93% av det totala kassaflödet. Hydro- och solenergi är mindre verksamheter i bolaget och genererar ca 7% av produktionen. Det är tydligt att företaget fokuserar på förnybar och gas-produktion. Bolaget har investerat och expanderat de senaste åren, som bilden illustrerar. 
Investerarpresentationen s. 12
Utdelningen har höjts stadigt sen introduktionen 2013. Men ingen höjning gjordes under 2018. Frågan är om utdelningen kommer ökas under andra halvan under 2019. Oavsett, så är utdelningen hög, 6.7%, så det är inte säkert att utdelningen kommer höjas detta året heller. Aktien har dock överpresterat index i år, med en uppgång kring 35%.   


Investerarpresentationen s. 10

Bolagets utdelning har vuxit med CAGR kring 6% sedan introduktionen. Trots utebliven utdelningshöjning under 2018, har utdelningsandelen minskat från 82 till relativt sunda 71%. Det innebär att direktavkastningen ser rätt trygg ut i dagsläget, och förhoppningsvis möjlighet till tillväxt. 

Källhänvisning: 
suredividend.com/monthly-dividend-stock-trswf Investerarpresentationen: transaltarenewables.com/wp-content/uploads/TransAlta-Renewables.-Jan-2019. 

Disclaimer: Jag äger aktier i Transalta renewables. Jag har för avsikt att avvakta en tid framöver. Mest på grund av det stigande aktiepriset och den orörda direktavkastningen.

Vill se höjd utdelning för att fylla på energi(bolaget).
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.