fredag 23 mars 2018

Finansiell plan. Har du en?

"Det är viktigt att ha en finansiell plan. Men den viktigaste delen av planen är planeringen för om planen inte går som planerat."

-Dr Wily


Har du en finansiell plan?
Hur ser den ut?

Jag har en finansiell plan. Om än fläckvis diffus. 
Portföljen Mattbomben och strategin som saknar fläckar...
Min primära finansiella masterplan vilar i den empiriska ränta-på-ränta-effekten. 
Med tiden innebär det att jag kan spara mindre, successivt, för att att slutligen inte spara alls, då slutmålet är att kunna plocka ut utdelningarna. Och då successivt gå ner i arbetstimmar, om jag tycker det behövs för att maximera mitt välmående. 

Hur ska denna finansiella dröm genomföras? Med en plan. 

Utmaningen för att min finansiella plan ska hålla är att bolagen i Mattbomben inte byts ut för frekvent. Helst inte alls. Allt för att optimera den gyllene ränta-på-ränta-effekten, även kallat det åttonde underverket. Så namnet på min blogg är ingen hybris kring min persona, utan en finansiell resa.  

Jag har för tillfället tio stycken utdelande bolag i Mattbomben. De utgör mellan 7-12% av portföljen vardera.  

Vissa föredrar att fördela sina utdelningsportföljer mer diversifierat. Jag tycker däremot att det är lättare att hålla en översikt på portföljen utan att behöva bli för perifer. Dessutom tycker jag det blir svårare att välja vart kapital ska placeras när det finns för många alternativ i portföljen, samt att det blir påtagligare effekt att placera alla utdelningar och sparande i få bolag för att det ska märkas i nästkommande utdelningar.

Riskfaktorer - bolagsrisk
Risken med få bolag är att bolagsrisken blir explosivare. Det vill säga att om ett av mina bolag i Mattbomben får problem, t.ex. med hyresgäster (läs; OHI), så får det stor påverkan på min portfölj, då bolaget sannolikt utgör minst 7% av portföljen. Hade jag haft dubbelt så många innehav hade det varit hälften så stor påverkan.  

Riskfaktorer - marknadsrisk
Vid en recession (börskrasch) riskerar bolag tvingas sänka utdelningen. Det kan generera mindre kapital för mig att återinvestera, vilket innebär att avståndet till drömmålet distanseras. Men jag har inget specifikt slutmål i tidsperspektiv. Mycket kan hända, och recessioner är oundvikliga. Historiskt sett infaller recessioner i börsmarknaden ungefär vart femte år, give or take. Därför bör man vara beredd på att utdelningar kan komma att sänkas. 

Riskfaktorer - valutarisk
Jag investerar nästan uteslutande i USA och Kanada. Det innebär att jag har en riskbild rörande valutorna som rör mina innehav. Olika scenarion innebär kan innebära olika handlingar från min sida. 

Om SEKs värde sjunker 
så blir det dyrt att köpa i US- och CA-dollar. Då kanske jag väljer att investera utdelningarna i svenska utdelningsbolag. 

Om USDs värde sjunker 
så blir det billigt att köpa amerikanska aktier, samtidigt blir utdelningarna blir värda mindre. 

Om CADs värde sjunker 
så blir det billigt att köpa aktier i Kanada, samtidigt blir utdelningarna värda mindre. 

Om SEKs värde höjs 
blir det billigt att köpa aktier utomlands. Samtidigt blir utdelningarna värda mindre. 

Om USDs värde höjs 
blir det dyrt att köpa aktier i USA, men samtidigt blir utdelningarna värda mer, vilket kan innebära att jag återinvesterar amerikanska utdelningar i andra valutor (SEK eller CAD). 

Om CADs värde höjs 
blir det dyrt att köpa kanadensiska aktier, men samtidigt blir utdelningarna värda mer, vilket kan leda till att jag återinvesterar utdelningar i andra valutor (SEK eller USD). 


Summa finansiell plan Mattbomben:
Smooth sailing ahead. Consistency is key. Patience is necessary.Fläckvis diffus finansiell plan
Jag fick lite oplanerat ett gott öga till en specifik gren inom tillväxtbolag, som jag saknar en specifik plan för. Det gäller cannabisbranschen och jag rider på den gröna vågen som sköljer över västvärlden. Vad det är som  gör min plan så ospecifik beror på att det är en ny bransch och en ny sektor, om man bortser från diverse kartellers decennier av framgång på den svarta marknaden. 
Jag kan inte se något definitivt gällande sektorn i långt perspektiv. En trigger i närtid är legaliseringen av rekreationell cannabis i Kanada, som sker i slutet av sommaren 2018. Detta tror jag kommer haussa priserna på bolagen och jag har en plan på att sälja av en stor del i samband med detta. Det gjorde jag i samband med legaliseringen i Kalifornien i årsskiftet. Då sålde jag av ca 20% av min cannabisportfölj.  I sommar blir det sannolikt en större andel. 

Hur mycket jag kommer sälja och behålla har jag inte bestämt mig för och jag har ingen deadline på denna diffusa plan heller. Det beror mycket på vad som ryktas efter Kanadas legalisering. Kommer New Yorks stat legalisera rekreaionell kan det bli nästa trigger. Kommer europeiska grannländer följa Tysklands exempel med att legalisera medicinsk cannabis kan det bli en trigger. 
En sak jag är relativt säker på, är att jag kommer sälja av en del av min cannabisportfölj. 
Det kapitalet åker rätt in i Mattbomben. 
Kommer jag sälja allt i cannabisportföljen? 
-Gud nä!
Jag tror att cannabis är här för att stanna. Ju mer empirisk data på medicinsk cannabis, desto lukrativare, tror jag. Branschen befinner sig i ett fosterstadie och framtiden känns omöjlig att sia om. Men jag vet att jag vill vara med på ett hörn. 

Riskfaktorer politik 
Det finns mycket kraft i motrörelsen, konservativa politiker, motsträviga läkemedelsbolag och skribenter med hängslen. Men igår röstade senaten i Kanada igenom förslaget med legalisering av rekreationell cannabis. Vilket var steg 2 av 3 för att legalisering ska vara aktuell inom den förväntade tidsramen, i sommar. 44-29 såg röstningen ut.   
Nästa politiska datum för knarksparare att håll utkik för är 7e juni. 

Marknadsrisk
Cannabisbranschen har blommat i ett fantastiskt börsklimat, där skyhöga P/E-tal inte skrämmer massan. En recession skulle kunna förstöra festen.

Jag ligger för tillfället fullinvesterad i cannabisportföljen och kommer inte fylla på något nämnvärt före sommaren. 
Nyheter, kvartalsrapporter och spekulativa förvärv kan omkasta min kortsiktiga plan, ska nämnas. 

Summa finansiell plan cannabisportföljen 
Wavy storm ahead. Navigate maneuvers. Eyes on the horizon.

Vilken portfölj kommer vara lönsammast? Framtiden är den bästa domaren. 


Jag vill påpeka att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.