tisdag 10 september 2019

Bombmattan breddas med nya och okända(?) innehav - Part II

Jag vill presentera ett gammalt (1906), och genom åren, pålitligt utdelningsbolag, som höjer utdelningen årligen och har så gjort det sedan början av 1970-talet och inte sänkt utdelningen sedan 1976, vad jag kan hitta. Bolaget tycks dessutom vara oupptäckt av den breda massan av utdelningsinvesterare.    
Bolaget beskrivs på deras hemsida som följer: 
Vi tillämpar våra kärnfunktioner för att samla in, bearbeta, fraktionera, transportera, lagra och marknadsföra naturgas genom vertikal integration över hela värdekedjan för att förse våra kunder samtidigt som vi genererar en konsekvent vinsttillväxt. Vår primära affärsstrategi är att upprätthålla ekonomisk styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra vinster, avgiftsbaserade intäkter och utdelningar med fokus på säker, pålitlig, miljöansvarig, lagligt kompatibel och hållbar verksamhet för våra kunder och anställda genom följande:   

- Arbeta på ett säkert, pålitligt miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt. Miljö -, säkerhets- och hälsofrågor fortsätter vara ett primärt fokus för oss, och vår betoning på personlig processäkerhet har gett förbättringar i de viktigaste indikatorerna vi tittar på. Vi fortsätter att leta sätt att minska vår miljöpåverkan genom att spara resurser och utveckla effektivisering av teknik. 
- Bibehållande av finansiell styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra resultat, utdelning och kassaflöden från verksamheten. Vi fortsätter att investera i organisk tillväxtprojekt för att expandera i våra befintliga verksamhetsregioner och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till råoljeproducenter och naturgasproducenter samt marknader för slutanvändning. 

Bolagets intäkter kommer ifrån avgifter för volymerna av gasen som passerar genom pipelines, vilket medför att Oneok inte är så prisberoende. Utdelningstillväxten är relativt tilltagande, med tanke på hur länge bolaget funnits och delat ut till aktieägare. De senaste åren snittar de 10% i utdelningstillväxt, under 2018 ökade utdelningen med 19%. 
Direktavkastningen ligger i skrivande stund kring 4.9%. 
Are you impressed? Im impressed. 
Tillväxt
Oneok driver tillväxtprojekt och har några projekt i pipen. 

-Elk Creeek pipeline. Ett projekt där Oneok äger 50% och estimeras stå färdigt i slutet 2019.

-Demiks Lake I & II. Estimeras vara färdiga för produktion Q4 2019 respektive Q1 2020. 

-Mont Belvieu 4. Estimeras Q1 2020. 

-Arbuckle II. Estimeras stå färdigt Q1 2020. 

-Bear Creek. Estimeras klart Q1 2021.    

Det kan tilläggas att ONEOK är en viktig aktör i exporten av naturgas till Mexiko, via deras 50% ägande av rörledningar dit. Företaget tecknade nyligen ett 25-årigt kontrakt att förse Mexiko med gas när de övergår från kol till gasproduktion. 
ONEOK har lyckats växa sin DCF (distributable cash flow) trots utmanande branschförhållanden under de senaste åren. 

Vinsterna har ökat senaste åren och förutsatt att de kommer fortsätta, ser aktien attraktiv ut.
Blå stapel visar omsättning. Orange stapel visar vinst
Risker
Den höga direktavkastningen, snabba tillväxtpotentialen och med såpass många projekt som färdigställs inom rimlig framtid, gör ONEOK högintressant. Men risker finns således alltid. Potentiella risker för Oneok bör vara t.ex. exekveringsrisk. Konkret beror ledningens förmåga att uppnå sina ambitiösa tillväxtmål på att slutföra projekten i tid och inom budget. Det är inte alltid så lätt, och långa förseningar blir snabbt kostsamma.
En annan potentiell risk är de stigande byggkostnaderna. Specifikt tullavgifter som Trump hotar med, som kan öka anläggningskostnader de närmaste åren. ONEOK är inte självfinansierat, vilket innebär att de fortfarande finansierar mycket av sin tillväxt genom emissioner (1.2 miljarder i januari 2018). Den finansieringsstrategin fungerar bra förutsatt att aktiekursen förblir tillräckligt hög för att hålla kostnaderna för eget kapital låga. I händelse av en krasch i energisektorn och/eller björnmarknad kan aktiens kurs dock falla påtagligt, vilket minskar lönsamheten i en sådan strategi. 

Jag har tagit en knapp halv position initialt. Ju tryggare jag känner mig med caset, desto större sannolikhet att jag fyller på successivt.   
Naturgasledningar - brännhet bransch eller risk för brännskada? 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 5 september 2019

Bombmattan breddas med nytt, ungt innehav

Jag presenterar ett nytt tillskott i Bombmattan. Bolaget heter Plymouth Industrial REIT (NYSE: PLYM) och är ett small-cap bolag i USA som fokuserar på industri- och lagerlokaler. Modellen påminner om STAGs, med skillnad i att PLYM är yngre. Bolaget grundades 2011 och börsnoterades juni 2017. Bolagets totala portfölj består av 57 byggnader med ca 12.6 M square feet (ca 1.2 M kvm) fördelade i 10 delstater, främst i den östra delen av landet, med huvudkontor i Boston. Sedan börsnoteringen har Plymouth finansierat en del förvärv. Under dessa två åren har bolaget förvärvat för 360 M USD. 

I december 2018 förvärvade företaget en industriportfölj i Jacksonville, Florida om totalt 20 st byggnader, för kostnaden 97 M USD. Första kvartalet 2019 uppvisades 97% beläggningsgrad.  

Året innan, december 2017, förvärvade företaget en industriell portfölj i Chicago-området om 15 st byggnader, för priset av 99.8 M USD. 100% beläggningsgrad Q1 2019.
Snabbspolning fram till juni 2019 då Plymouths senaste förvärv ägde rum.   
485.000 square feet (45.000 kvm) i Indianapolis, som också har 100% beläggningsgrad. 

Under bolagets senaste conference call uttalades det om pågående förhandlingar som låg i slutskeden: 
"-Den första affären är en 7-byggnadsportfölj i Chicago, med en dryg miljon square feet (ca 92.000 kvm) för 32 M USD med initialt beräknad avkastning om 8.25%.  
Den andra affären är en fastighet med två industribyggnader i Memphis på totalt 566 000 square feet med en total kostnad på cirka 22 miljoner dollar. Fastigheten är 100% uthyrd. Hyresgästen är starkt investerad i dessa byggnader och utökade nyligen deras hyresavtal till 2024. Vi finansierar detta förvärv med drygt 12 miljoner kontant och antagandet om en inteckning på 9,5 miljoner dollar.”

Det ska betonas att bolaget ännu inte går med vinst och har en hög belåningsgrad. Inte något för den defensivaste av investerare, kanske. Men både omsättning (blå stapel) och vinst (orange) går år rätt håll.  
börsdata.se 


PLYM har hög direktavkastning (8%) och jag har tagit en blygsam position, (1/4) då jag inte är helt övertygad om dess tålighet i sviktande konjunktur. Men då jag varit överviktad i OHI och skalat på grund av oroligheter kring hyresgäster med tveksam ekonomi, passade det mig bra att allokera till ett bolag med liknande utdelning, men dessutom med större tillväxtpotential.     
Bolaget växer rätt fort och jag har fått upp ögonen för mindre och med snabbväxande fastighetsbolag sen jag gick in i IIPR, ett annat ungt, snabbväxande fastighetsbolag. PLYM snubblade jag över via Seeking Alpha, där jag följer en duktig skribent inom REIT-sektorn, Brad Thomas. Nedan följer artikeln jag använt mig av för detta inlägget. 

Läskigt hög utdelning för ett så ungt bolag?
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Referens: