söndag 2 januari 2022

Årssammanfattning!

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt femte på börsen. Det mest omvälvande och bästa börsåret ur ett personligt perspektiv. Ett väldigt motiverande delmål och dröm har besannats! Något som (jag tror) många drömmer om. Som för mig var en orealistisk dröm innan jag fann aktieintresset och som snabbt förvandlades till ett mål efter ha upptäckt nämnt intresse. Jag har (för de som missat) gått ner i arbetstid, och arbetar numera fyra dagar i veckan. Detta upplägg sjösattes under oktober och har hittills varit en extremt positiv erfarenhet för mig. Detta upplägg tror jag kommer göra mig gott de närmaste åren. Med tanke på att jag hade det som mål först efter tio år på börsen, och att jag lyckades halvera tiden för målet, så skulle man kunna kalla mig en...


          
Utöver delmålet att gå ner i arbetstid har ytterligare en milstolpe passerats, om än mindre viktig. Jag är sen i februari även multimiljonär, dock med minsta möjliga marginal. Portföljerna passerade två miljoner i februari. Så regelrätt är det ju därmed multi. när den tredje passeras lägger jag ingen energi på, för det bestämmer Mr. Market. Oavsett, så kändes det ännu bättre än när den första miljonen passerades. Det tror jag beror på att jag har stabilare innehav och hyfsad utdelning. Den första miljonen hade halverats istället för att dubblas om jag hade bibehållit de aktier jag ägde då. Men den strategin nådde sitt klimax och jag sålde planenligt. Helt rätt, visade det sig. Därför tonades min emerging market-frenesi ned betydligt under slutet av 2018, men jag upplever (tyvärr?) att mitt aktieintresse snabbt avtar med uteslutande utdelningsfokus. Och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter påverkas jag otvivelaktigt. På gott och ont, har det visat sig under detta året. Jag skapade en tillväxtportfölj under slutet av 2019, som jag haft stort fokus på sen dess och första halvan drygt, av 2021. Men i takt med att många bolag som anses vara Finanstwitter-favoriter, fått näsbränna under hösten, simultant med att många av mina utdelningsbolag tuffat på har jag vänt tillbaka mitt fokus något. Denna ambivalens kan möjligen ifrågasättas. Men jag vill nämna att tillväxtportföljen nådde höga höjder under 2020, med exceptionell avkastning och det gjorde mig något fartblind. Men tyvärr har många #fintwitt-favoriter haft en mer eller mindre medioker utveckling under delar av 2021. Däribland kan bolag som Angler, Embracer, Evo, Kambi, Kindred m.fl. inräknas. Tider när det blåser lite, påminns jag om hur komfortabel utdelningsstrategin verkligen är. Utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. I vilken omfattning har jag inte bestämt än. Det beror på att jag alldeles nyss uppnådde 80% arbetstid och jag vill marinera i denna framgång innan jag sätter upp nya mål. Men att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte behöva sälja aktier för att få loss pengar för denna lyx. Att plocka kapital från portföljer utan utdelningar innebär ett större huvudbry. I alla fall för mig, då jag anser att det finns en stor risk i att sälja aktier för att efteråt inse att jag borde gjort si eller så istället för att optimera min avkastning (backtrading). Det är beslutsfattande jag slipper genom att nalla utdelningar istället. Med det sagt gillar jag att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningar. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med (ynka) 17% jämfört förra året. Den klenaste utdelningsökningen hittills för mig. Detta till trots, så har jag kunna uppfylla ett väldigt stort delmål. Börsen är en magisk plats! 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en godkänd summa i utdelning för mitt femte år, tycker jag. Om än något i underkant, som kan förklaras att jag inte prioriterat kapital i utdelningsportföljen i samma utsträckning som tillväxt-diton under större period av året. Jag misstänker dock att det kommer märkas under andra halvan av 2022 att hösten har inneburit mer påfyllningar och utdelningshöjningar än under första halvan av året. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2022 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 72.000kr i utdelningar. Det målet missades något. Det är dock inget jag lägger mycket värde i eller förbannar. Jag går in i 2022 med ett litet drömmål om att nå 80.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj    Utveckling Portfölj-stl     DJ World-index       OMX30
                                                                       17%                 29%
Avanza         17%          Small                 0%enheter        -12%enheter  
Nordnet        36%          Medium            19%enheter          7%enheter
Nordea         30%          Large               12%enheter           1%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Avanza-portföljen som inte är i närheten av vårt svenska index (OMX30). Avanza-portföljen är både minst och spretig, med krypto, fonder och några gamla bevakningspositioner. Så det är inte heller nåt som jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. Samtliga portföljer slår världsindex, men underavkastar vår fina svenska börs. Med Nordnet-portföljen som undantag. Vilket är dess uppgift, då det är min primära tillväxtportfölj. Också kul! Speciellt med tanke på det tuffa jämförelsetalet. Börsen upp 29% i år, djeez!
    
När året summerats procentuellt, återstår kapitaltillväxt. 

Fördelning av kapital 2019                                    2020                     2021
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                              35.000 kr             30.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                  55.000 kr             99.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr           300.000 kr           158.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                 1.300.000 kr        1.972.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                       20.000 kr                       0 kr
Lendify                                                                    17.000 kr             18.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                  1.727.000 kr       2.277.000 kr

Det innebär en total kapitalökning om ca 550.000kr, exklusive utdelningar. Då det mesta av utdelningarna är återinvesterade, gör att de redan påverkar kapitalsumman, generellt sett. Därav exkl utdelningar. Detta ett resultat jag är dönöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2022 är för mina portföljer att ha avkastat 83.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.