torsdag 5 januari 2023

Årssammanfattning 2022

 God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjätte på börsen. Ett ur många sätt, negativt år. Personligen har det gått över förväntan, tycker jag. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min arbetsbelastning har en direktverkande positiv effekt för denna nyhet och just nu går allt som det ska enligt min livsplan. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar., paradoxalt nog, kanske. Men 2022 har enligt alla index varit ett negativt år. Och samtidigt påminns jag om hur kraftfull  utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller nämnvärda negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit negativ i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med kraftfulla 22% jämfört förra året. Det är jag dönöjd med. Den är dollardopad förvisso. Vilket i förlängningen innebär att det motsatta bör vägas in vid målsättningen för 2023. Valutor slår åt båda håll och under året som gick gav det medvind. 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2022: 89.600 kr
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en superb summa i utdelning för mitt sjätte år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2023 förväntas summan landa kring 10.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 15% utdelningstillväxt, vilket motsvarar ca  81.000kr i utdelningar. Det målet uppnåddes, och det är fantastiskt trevligt. Det är dock inget jag lägger mycket värde i. Det var ett litet delmål. Och det är kul, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2023 med ett litet drömmål om att nå 100.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling  Portfölj-stl      DJ World-index          OMX30
                                                                    -20.7%                 -15.5%
Nordea      -12.8%          Large                8%enheter             3%enheter                
Nordnet        -44%          Medium          -23%enheter         -28%enheter
Avanza         -21%          Small                -1%enheter        -5.5%enheter  

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index. Den enda riktiga plumpen är Nordnet-portföljen som inte är i närheten av att nå index. Den portföljen är liten och spretig, med några stabila utdeln.bolag blandat med små tillväxtbolag. Så det är inte nåt jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. 

Summa summarum är detta ett resultat jag är nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2023 är för mina portföljer att ha avkastat 100.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar