fredag 2 juli 2021

Tjofadderittan halvårsredovisning!

 Efter ett omtumlande 2020 kan mycket sägas, med viruspandemin som dragit undan mattan och världsekonomin dopats med centralbankspengar. Hela ekonomijournalistiken har kantats av svarta rubriker, följt av dystra domedagsprofetier på finans-twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. Detta har följts  upp med en rekordsnabb uppgång, effektiva vaccinationståg och att sia om framtiden tycks bara svårare. Vågar man hoppas på att man vittnar pandemins sista spår? På grund av vår oförutsägbara värld har jag medvetet valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet, i min största portfölj. Utvecklingen under det första halvåret har underpresterat OMX-index, som klättrat fina 21% under första halvåret. Min Bombmatta har växt med 13.8%. Men utöver det har utdelningarna ökat med fina 14% under samma period, vilket icke är att förglömma. Detta är en bieffekt av att välja denna typ av strategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men även de mest positiva perioderna. Det motiverar mig till en diversifiering, inte bara bolags- eller branschmässigt, men även gällande min strategi. Jag har tre portföljer, med lite olika strategi. Samtliga med samma slutmål dock. Buy and hold. Jag tar det i storleksordning. Störst går först, som knuttarna brukade säga.    


Bombmattan 13.8%
Utveckling i Nordea-mattbomben i år är 13.8%. Utdelningsökning: 14%. Sammantaget en klart godkänd utveckling, anser jag.  Bombmattan har haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess. 

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr

Det innebär som sagt en ökning på 14% jämfört med fjolåret, och det är jag dönöjd med, i vanlig ordning. Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 
Det visar att Bombmattan genererat en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare.  
Det ska också nämnas att jag fick uppleva flertalet utdelningssänkningar i mina innehav under 2020, och det till trots tuffar utdelningarna på i positiv riktning jämfört med tidigare år. Det cementerar min syn på denna (tråkiga) strategi och dess fördelar. 

Nordnet-portföljen 53.9%
Jag har breddat strategierna som utöver Bombmattan - som har fokus i Nordamerika - med en nordisk portfölj som jag upprättade under senhösten 2019, i samband med att jag kittlades av  Nordnets Aktielånarprogram, som du kan läsa mer om här. Den portföljen har också utdelningsbolag, men är inte lika fokuserad på det som Bombmattan. Här tillåts icke utdelande bolag. Utdelningarna jag erhållit från denna portföljen är inräknade i totalen, men jag vill redovisa utvecklingen individuellt. 
Utveckling Nordnet-portföljen i år är smått sagolika 53.9%. 
Denna fina utveckling beror på några draglok, som AZT, EVO, Cibus och SECARE, som gått över förväntan. Dötrevligt!

Halvårsredovisning Avanza 27%
På Avanza har jag mitt fondsparande, och några få innehav kvar, som jag inte sålt och köpt tillbaka i Nordea (Bombmattan) eller Nordnet (tillväxtbolag) på grund av courtagekostnader i rätt stora innehav och  dessutom (i vissa fall) med fin utveckling, som skulle raderas ut i en transaktion. Innehav i portföljen är bl.a. Castellum, OHI, TIN Ny Teknik. Utöver nämnda positioner sitter jag kvar med en liten cannabisportfölj, som har gått bra sedan Biden tillträdde och i vanlig ordning är det primärt politik som påverkar utvecklingen i den sektorn snarare än bolagshälsa. Jag tycker fortfarande att branschen kittlar, men utrullningen sker långsammare än jag förutspådde och jag har endast små bevakningsposter i de amerikanska bolagen. Jag äger inga kanadensiska cannabisbolag sedan länge och tror att tillväxten kommer vara störst i USA. 


Sammanfattningsvis: 
Detta är ett halvår som jag får vara nöjd med, två av portföljerna slår index.  
Bombmattan smäller på med allt mer krut. Det är ingen slump att den portföljen ges mer medel, när jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande. Och trots några utdelningssänkningar under fjolåret ser utvecklingen klart lovande ut. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2021 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen förloraren hittills i år. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 8 januari 2021

Årssammanfattning av (det galna) 2020

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt fjädje på börsen. Min emerging market-frenesi tonades ned betydligt under slutet av 2018 och början på 2019. Men det blir snabbt långtråkigt med bara fokus på utdelning och med informationsflödet som återfinns på #finanstwitter vore det närmast dumdristigt att inte hålla sig ajour med möjligheter utanför den komfortabla utdelningssfären. Så jag har, i långsam takt skapat en nordisk tillväxtportfölj. Den påbörjades i slutet av 2019. Då lät det såhär: 

"Jag har ersatt cannabisportföljen med en defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk." 

Det citatet får mig att inse hur jag hade ett defensivt fokus initialt, men jag har adderat mer offensiva bolag under året. Detta mycket tack vare uppstickarna på Twitter, som Dr Kalkyl & co i Kalqyl.se. Unga, ambitiösa och extremt pålästa, som underlättar stockpicking för många, mig inkluderad. Min "defensiva" portfölj har under året förvandlats till en mer tillväxtfokuserad, som presterat över förväntan i år med 62% i avkastning. Med (det oetiska) EVO som draglok som största innehav och nästbäst avkastning, i procent räknat.   

Men ingen skugga ska falla över mitt envisa utdelningsfokus, som trots det galna året har betalat sig, tycker jag. Även om börsen har varit överraskande positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Många utdelningsinvesterare har detta året fått en rejäl törn med sänkta, uppskjutna, och i en del fall, indragna utdelningar. En komplett mardröm för de som valt denna investeringsfokus och kanske dubbel smärta att samtidigt se hisnande grafer från tillväxtinvesterare, som kan sticka i ögonen. Även om missunnsamhet inte är kärnan till känslan. Jag tror personligen att många brottas med huruvida man valt rätt strategi, och varje gång nåt annat presterar bättre än ens egen valda strategi kan det innebära ett visst obehag, inte minst ett år som detta. Därför tycker jag mig ha funnit en relativt sund balans för mig. Störst fokus på utdelningsportfölj, för däri ligger min dröm om att kunna gå ner i arbetstid, och att ersätta förlorad lön med utdelningar är den enklaste lösningen för mig. Jag vill ha det bekvämt på min fritid, och inte sitta och uppdatera mig med tre skärmar, för att få loss pengar. Men jag gillar att ha en tillväxtportfölj som komplement till utdelningarna. Men hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med 41%(!) från 2019. Utan tvekan ett rejält styrkebesked! 


Jag har fått följande i utdelning under 2020, från mina utdelningsportföljer:

2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt fjärde år, tycker jag. En utdelningsökning med drygt 40% från föregående år! Ett år där många erhållit mindre eller marginellt mer än fjolåret. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2021 förväntas summan landa kring 6.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 60.000kr i utdelningar. Det målet missades med ett berömt fjun. Även jag drabbades av några utdelningssänkningar och indragningar. Sen hjälpte det inte att dollarn försvagats gentemot SEK under höst/vinter. Det är dock ingen smolk i bägaren då en ökning om 39% är något jag  är oerhört nöjd med. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                        14%
Avanza         20%          Small                  6%enheter  
Nordnet        62%          Medium             48%enheter      
Nordea           5%          Large                -9%enheter                

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Den enda plumpen är Nordea-portföljen som enda portfölj att inte slå index. Men med 39% utdelningsökning, känns det sekundärt. Vidare visar utvecklingen exklusive utdelningar. Inkluderas utdelningarna får 4.5-5% adderas, vilket gör att den portföljen presterat relativt indexnära (9.5-10%).    
När året summerats vågar jag med se fram emot 2021 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka mot 2020, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 60.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att INTE återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint.  

Fördelning av kapital 2019                                               2020
AF Avanza Fondkonto 3.300 kr                                          35.000 kr
ISK Avanza Utdelningskonto 50.000 kr                              55.000 kr
KF Nordnet Utdelningar/tillväxt 100.000 kr                       300.000 kr
KF Nordea Utdelningar 1.070.000 kr                             1.300.000 kr
Cannaccord Onoterad ca 50.000 kr                                   20.000 kr
Lendify                                                                                17.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr                              1.727.000 kr

Det innebär en total ökning om drygt 430.000kr. Jag är dönöjd!
Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2021, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2021 är för mina portföljer att ha avkastat 72.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. 
Vad har du för mål?