fredag 3 januari 2020

Årssammanfattning 2019

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt tredje på börsen som utdelningsinvesterare. Detta året har min emerging market-frenesi tonats ned betydligt. Till den grad att cannabis-portföljen i stort sett nedmonterats med ytterst få undantag. Detta beror på en påtaglig, men fullt rimlig nedgång. Det har visat sig olönsamt att vara långsiktig i innehaven. Jag vet inte om eller när det kan komma en vändning, men vittnar från läktaren så länge det inte finns tydliga triggers på horisonten. 
Det kan komma under hösten 2020, då det är mid term election i USA, där delstater som Florida, NY m.fl. kan komma att lägga in legalisering i röstsedlarna. Men det är fortfarande långt dit. Den nedmonterade cannabisportföljen har delvis ersatts av en mer defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk. Därav har visst fokus på index svalnat då utdelningar och ökningar i dessa står högre i kurs än att slå index, för mig.  Utdelningsfokuset har betalat sig, tycker jag, och även om börsen har varit extremt positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Utvecklingen av utdelningtillväxten har med nedmonteringen inneburit en rejäl skjuts och det märks... 

Jag har fått följande i utdelning under 2019, från mina tre utdelningsportföljer:

2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt tredje år, tycker jag. En ökning med drygt 150% från föregående år. Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2020 förväntas summan landa kring 4500 kr. Ca sju gånger så mycket. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har gjort att mitt intresse ökat för den typen av aktiesparande framför tillväxtstrategier. Inför året hade jag som mål att nå ca 20-22.000kr i utdelningar. Men då jag skalade ned i cannabisportföljen i större utsträckning än jag hade förutspått, blev det större summor att investera i utdelningsportföljerna istället, och detta har "dopat" utdelningarna under året. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                                 23.6
AF - Avanza        11%        Small             -12.4%enheter  
KF - Avanza        -20%       Small             -43.6%enheter
ISK - Avanza        35%       Small              11.4%enheter  
KF - Nordnet        18%       Small              -5.6%enheter      
KF - Nordea         24%       Large               0.4%enheter                

En avkastning som jag får vara nöjd med. AF-portföljen sattes igång under hösten, med TIN Core-fonden som enda innehav, så inget konstigt att den inte hunnit med i utvecklingen med sin korta livstid, likaså gäller KF-kontot på Nordnet som innehåller nordiska utdelningsbolag. Den största plumpen är tillväxtportföljen, KF Avanza, som innehåller cannabisbolag. Där har det blivit en rejäl åktur söderut och jag har ingen större tilltro på radikal förändring i direkt närtid. Det var en relativt väntad nedgång, men jag hade inte förutsett magnituden på den.
När året summerats vågar jag med se fram emot 2020 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka påtagligt mot 2019, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 57-58.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att inte återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint. Det totala portföljvärdet har växt i maklig takt, men omplacerats jämfört med tidigare år. Numera ligger jag tungt viktad i utdelningsbolag, med en tillväxtportfölj av blygsam storlek, och ett fondkonto som klent komplement. Så kommer fördelningen att se ut i första halvan av 2020 också, gissar jag. Med en eventuell offensiv på amerikanska cannabisbolag när midterm elections närmar sig, om temperaturen höjs i sektorn. Gällande fondkomplementet månadssparar jag 300 kronor på lång sikt i just den fonden då jag hyser respekt för fondförvaltarnas kunskap i ämnen jag inte bemästrar.  

Fördelning av kapital
AF Avanza Svenskt fondkonto 3.300 kr
KF Avanza Utländsk cannabis 21.800 kr
ISK Avanza Svensk utdelningar 50.000 kr
KF Nordnet Nordisk utdelningar 100.000 kr
KF Nordea Utländsk utdelningar 1.070.000 kr 
Cannaccord Utländsk onoterad cannabis ca 50.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr

Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2020, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2020 är för mina portföljer att ha avkastat 70.000 kr i utdelningar vid årets slut,  och att inte ha underpresterat nämnvärt mot index. 
Vad har du för mål?