söndag 2 juli 2023

Halvårssammanfattning med rekord och index-spö! 2023


Efter ett svagt och omtumlande 2022, med krig och räntehöjningar kantades hela ekonomijournalistiken av svarta rubriker, som följdes av dystra domedagsprofetior hos Finans-Twitters självutnämnda ekonomiprofessorer. OMX30 slutade på -15.5%, och globalt DJ World index var än mörkare med dystra -20.7%. Men det struntade börsen i under första halvan av detta år. Och plötsligt blev det bull på bred front, fastigheter undantaget i stort sett. Ett oförutsägbart väsen, denna aktiemarknad. Och på grund av vår oförutsägbara värld har jag valt en strategi som inte fokuserar på börsens volatilitet. Mitt primära fokus ligger i att erhålla mer i utdelningar än föregående år. Om mina portföljer slår index är sekundärt. Men vad vore livet utan jämförelser? OMXPI ligger 8.4% för närvarande. DJ World Index 12.1%. Min största portfölj ligger 16.7%. En smärre succé att ligga 8 procentenheter bättre än vårt svenska index med en trött gubba-portfölj. Och utöver detta lilla mirakel har utdelningarna växt med läskigt finfina 52% jämfört med samma period förra året. Detta är en trevlig (bi)effekt av att välja denna typ av utdelningsstrategi. De värsta åkturerna söderut bromsas oftast in, men inte nödvändigtvis de åkturer som pekar norrut. Dessa siffror är ett kvitto för mig och ger en trygghet, då jag ifjol slog index, som tidigare nämnts, var ett rejält negativt år. Dessa senaste år med skiftande index - som jag slagit vid såväl negativa som positiva utvecklingsperioder - har gett mig en relativt stor tilltro till mina portföljer, balans och diversifiering. Såväl bolags- som branschmässigt. Jag har en enkel strategi. Buy and hold. Utdelning och växande intäkter. 

Nordnet-portföljen 16.6%
Sammantaget en utveckling över förväntan. Att slå index måste man vara nöjd med. För att det är det få som gör. Sen är det en fläckvis rätt nykomponerad portfölj. Men faktum kvarstår: Detta ska vara en indexnära portfölj som har som uppgift att agera framtida sedelpress. Och med
 en utdelningsökning på 52% jämfört med fjolåret är jag ypperligt dönöjd med. Det ser ut att jag når sexsiffrigt belopp i utdelning med besked i år! 
Dessa siffror ger mig fin motivation att spara och fokusera på denna portföljen och utvecklingen sedan start är en stark indikator på att tålamod kommer betala sig i längden. 

Nordea-portföljen 15.2%
Ligger även den bättre än index hittills i år. Den innehåller mina äldsta och största innehav, som har för vana att gå bäst. Som Apple, Abbvie, Broadcom, EVO osv. Där tillväxten generellt är högre än i den andra portföljen. De flesta är "gamla" innehav, med fin avkastning. Men ingen hjälp av ränta-på-ränta här inte. Jag hade inte tippat att Nordnet-portföljen skulle prestera bättre i bulltrend, om än med minsta möjliga marginal. Nåväl, detta är ett halvår som jag får vara mer än nöjd med!  

Vidare har utdelningarna haft en döfin resa hittills. Min första månadsutdelning i januari 2017 gav 518 kronor. Utdelningarna har inte varit en lägre summa en enda månad sen dess.
Utdelningarna printar mer pengar i hög fart. 
Och det går över förväntan:

2017 första sex månader: 5.092 kr
2018 första sex månader: 8.000 kr
2019 första sex månader: 15.359 kr
2020 första sex månader: 31.156 kr
2021 första sex månader: 35.649 kr
2022 första sex månader: 41.061 kr 
2023 första sex månader: 62.832 kr

Det visar en imponerande utdelningsökning som fått och fortsatt får assistans av utdelningshöjningar och att återinvesterade utdelningar bidrar till att utdelningarna successivt växer snabbare än tidigare. Med den lilla detalj att jag oftast slagit index. Det cementerar min syn på denna - enligt vissa - tråkiga strategi och dess fördelar. Det kvarstår några år innan den kan försörja, men så länge jag håller skidorna i spåren kommer det glida smidigt. 
När jag bevittnar hastigheten på utdelningarnas stigande blir jag väldigt motiverad att fortsätta med min strategi. Hoppas du är lika nöjd med ditt första halvår av 2023 som jag är. 


Nordnet-portföljen är vinnaren och Nordea-portföljen "förloraren" hittills i år.
Inventerad utveckling jämfört med fjolåret. Diversifiering kanske inte är så dumt. 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 5 januari 2023

Årssammanfattning 2022

 God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt sjätte på börsen. Ett ur många sätt, negativt år. Personligen har det gått över förväntan, tycker jag. Med växande utdelningar årligen, utan undantag hittills, tycker jag mig ha funnit ett upplägg som jag tror kommer göra mig gott de närmaste åren. Jag jobbar numera fyra dagar i veckan, tack vare utdelningsstrategin och familjen har fått tillökning. Min arbetsbelastning har en direktverkande positiv effekt för denna nyhet och just nu går allt som det ska enligt min livsplan. 


          
I takt med att åren går efter mitt aktieintresse föddes, upplever jag att mitt aktieintresse svalnar., paradoxalt nog, kanske. Men 2022 har enligt alla index varit ett negativt år. Och samtidigt påminns jag om hur kraftfull  utdelningsstrategin verkligen är. Denna komfort kanske är orsaken till mitt minskande intresse. Nåväl, utdelningsportföljen har tuggat på oerhört fint i år och utan besvikelser eller nämnvärda negativa bolagsnyheter. Även om börsen har varit negativ i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde oavsett. För mig känns det tryggast att ha störst fokus på utdelningsportfölj, för däri låg min dröm om att kunna gå ner i arbetstid. Och denna lyx, att kunna jobba mindre är något som jag tänker fortsätta sträva mot. 

Så, hur gick det för utdelningsportföljen? Utdelningarna ökade med kraftfulla 22% jämfört förra året. Det är jag dönöjd med. Den är dollardopad förvisso. Vilket i förlängningen innebär att det motsatta bör vägas in vid målsättningen för 2023. Valutor slår åt båda håll och under året som gick gav det medvind. 

Jag har fått följande i utdelning från mina utdelningsportföljer:
2022: 89.600 kr
2021: 70.530 kr
2020: 60.090 kr
2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr
2017: 11.586 kr

Detta är en superb summa i utdelning för mitt sjätte år, tycker jag. 
Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2023 förväntas summan landa kring 10.000 kr. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och utdelningstillväxten har cementerat mitt fokus i den typen av aktiesparande. Inför året hade jag som mål att nå ca 15% utdelningstillväxt, vilket motsvarar ca  81.000kr i utdelningar. Det målet uppnåddes, och det är fantastiskt trevligt. Det är dock inget jag lägger mycket värde i. Det var ett litet delmål. Och det är kul, även om det inte förändrar något i praktiken. Jag går in i 2023 med ett litet drömmål om att nå 100.000kr i utdelningar. Det ska bli kul att se om det kan infrias. Med mina relativt få antal år med utdelningsportfölj, har ränta-på-ränta-effekten ännu inte gett någon större effekt, vilket är en faktor jag ser fram emot att ha större fördel av inom några år. 

Men vad är mitt rabblande värt utan måttstockar? Behold the indexjämförelse: 

Portfölj  Utveckling  Portfölj-stl      DJ World-index          OMX30
                                                                    -20.7%                 -15.5%
Nordea      -12.8%          Large                8%enheter             3%enheter                
Nordnet        -44%          Medium          -23%enheter         -28%enheter
Avanza         -21%          Small                -1%enheter        -5.5%enheter  

En avkastning som jag känner mig nöjd med. Min primära portfölj slår index. Den enda riktiga plumpen är Nordnet-portföljen som inte är i närheten av att nå index. Den portföljen är liten och spretig, med några stabila utdeln.bolag blandat med små tillväxtbolag. Så det är inte nåt jag avlägger bön för att åtgärda för att försöka nå högre avkastning framgent. 

Summa summarum är detta ett resultat jag är nöjd med!
Med detta vill jag avrunda med nya börsmål för 2022, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2023 är för mina portföljer att ha avkastat 100.000 kr i utdelningar vid årets slut, och att inte ha underpresterat påtagligt mot index. Thats all folk´s.