måndag 4 november 2019

Aktielåneprogrammet - Nordnet

Med viss skepsism kring den amerikanska dollarns fortsatta framfart har jag valt att starta en ny utdelningsportfölj hos Nordnet med fokus på svenska och nordiska bolag. Vidare har jag en utländsk utdelningsportfölj i Nordea och en tillväxtportfölj i Avanza. Jag har alltså valt att sprida mina portföljer mellan olika banker. Onödigt rörigt? 
Denna spridning mellan banker beror på flera faktorer. Nordea har jag valt för utländska utdelningar tack vare deras billiga courtage, då jag hanterar störst summor i den portföljen. men framförallt har Nordea, utöver billigt courtage, servicen att de betalar tillbaka utländsk källskatt inom sex veckor. Det är en fördel som ger effekt med ränta-på-ränta-strategin. I dagsläget innebär det att jag återfår drygt 600 kr varje månad, som kan återinvesteras. Om denna portfölj hade varit hemmahörande i Avanza eller Nordnet hade jag tvingats vänta snällt på dessa 15% som källskatten innebär generellt, i två-tre år, beroende på när man investerat. 
Jag har, trots Nordeas fördelar, en tillväxtportfölj med uteslutande utländska innehav i Avanza. Avanza har jag valt för denna portföljen då det krävs mer aktivitet från min sida, till skillnad från bolagen i Nordea-portföljen, som närmast uteslutande är "buy & hold". Avanzas app i telefonen är användarvänlig och simpel att manövrera, vilket underlättar då det snabbt svänger och är volatilt bland innehaven i den portföljen, vilket kräver högre aktivitet från min sida. Då underlättar det att kunna köpa och sälja via mobilen.  

Nu väljer jag att starta en svensk utdelningsportfölj. Varför jag väljer Nordnet för min svenska utdelningsportfölj, och inte öppnar ny ISK i Avanza?
Det är för Nordnets "Aktielåneprogram". 
Har du hört talas om det? Jag har sett dess marknadsföring, men har inte läst om någons upplevelser kring idén. Så här följer ett utdrag ur Nordnetbloggens förklaring:

Programmet innebär att du som har en kapitalförsäkring hos Nordnet ges möjlighet till extra avkastning på de aktier du investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och dig som kund. Du som har kapitalförsäkring är automatiskt med i programmet, vilket möjliggörs av att Nordnets försäkringsbolag står som formell ägare till de värdepapper som förvaras på KF. En medverkan kommer inte få några praktiska konsekvenser för dig som kund, Du kommer kunna sälja och disponera över dina aktier som vanligt, och även belåna dem. Ersättningen från programmet betalas ut kvartalsvis i efterskott, som likvida medel på din KF. Storleken på ersättningen är svår att uppskatta i förväg, och styrs av hur många aktier du har på ditt konto, hur länge du innehar aktierna, samt vilken efterfrågan som finns på marknaden. 

Denna korta förklaring väcker några frågor. 
Vad händer om man önskar sälja ett innehav när det är utlånat? 
Ingen skillnad tydligen. Man kan sälja som man behagar. 
Kan ungefärlig avkastning i procent uppskattas vid utlåning?
Nix, det är omöjligt. Intresset styr, vilket ingen kan veta på förhand.    
Kan utlåning i de mindre listorna, som First North t.ex. ske? 
Yes. Samtliga aktier på de nordiska listorna. 

Vidare kan det tilläggas att det rör sig om Nordiska aktier som programmet innefattar.  
Man betalar ingen extra skatt för den extra avkastningen som fås genom aktielånarprogrammet. Den schablonbeskattas som en del av värdet på försäkringen, precis som utdelningen på en aktie.  

Mina tankar kring aktielåneprogrammet.
Jag har majoriteten av mina portföljer i kapitalförsäkringar och ser ingen anledning till att välja en ISK för att mista möjligheten att ge detta programmet en chans. Jag har inget större intresse av bolagsstämmor, som är fördelaktigt vid ISK. 
Potentiella fördelar jag ser är att man får möjlighet i att tjäna på nedgång i innehav vid en korrektion i specifika bolag, eller vid en generell korrektion eller recession. Det finns många bolag som kan vara attraktiva att äga, men som har en relativt hög värdering, som Castellum, eller Fortnox. Det finns även bolag som är relativt volatila, som Evolution gaming. Samtliga av nämnda bolag är av intresse för min Nordnet-portfölj och dessutom aktier som kan komma att blankas av andra vid tillfälle. Att äga dessa via en KF i Nordnet gör att jag kan tjäna pengar utan att sälja en aktie vid nedgång. Dessutom ligger mitt intresse i långsiktigt ägande, och blankning ingår inte i min strategi. Men att ha möjlighet att tjäna på att andra blankar mina innehav känns fängslande. En stötdämpare vid sämre tider helt enkelt. 

Vid utlåning betalas avkastning kvartalsvis. Som en extrautdelning.   

Utdrag från Nordnet:
Utbetalningen baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du äger dem samt vilken tillgång och efterfrågan det finns på lån av aktuell aktier. Utbetalningens storlek kan variera rejält mellan aktier men också för en enskild aktie över tid. Vanligen blir den mindre än 1%, men kan också uppgå till 10%.

Hur ser processen ut?
Exempel: Ponera att du har 100.000 kr investerade i en aktie och att 70% av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till ränta på 2%. Då kommer den totala avkastningen uppgå till 1400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad. (Vad händer vid uppgång/nedgång?)
Avkastningen (efter avdrag för kostnader till Nordnets agent om 10%) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet. Detta betalas kvartalsvis till din KF. Din extra årsavkastning blir i exemplet 630 kr, eller 0.63% på investerat belopp. 
Mer info om aktielånarprogrammet hittar du på Nordnet: 
/www.nordnet.se/aktielaneprogram 
"-Att tjäna pengar på nedgång genom passivitet är smartare än att tro sig veta bättre
 än marknaden om man inte besitter kompetensen."

Little Macs kloka coach "Doc" Louis
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.