fredag 7 december 2018

FN & WHOs utvärdering av cannabis

Den 7-9e december kommer FN: s kommission för narkotika, det enda FN-organ som behandlar cannabispolitik, att få de slutgiltiga klassificeringssrekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) om cannabidiol (CBD), (40e ECDD) och cannabis i alla former, bl.a. THC, (41e ECDD). Dessa rekommendationer kommer att presenteras för de 187 medlemsstaterna vid FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC), huvudkontor i Wien, Österrike. 

Programmet kan du läsa i länken: www.cannabis-conference.com/program/

Syftet med den internationella cannabispolitiska konferensen:

● Samla ett internationellt samfund av beslutsfattare för cannabis, entreprenörer och forskare
● Granska och utforska befintliga och framtida internationella lagar och förordningar
● Utvecklingspotential för hampa och cannabis policy reformer för flera mål i FN:s 2030 Agenda för hållbar utveckling
● Informera länder, FN och WHO: s beslutsfattare om hampans potential och de sociala, ekonomiska och mänskliga rättighetsöverensstämmelse - fördelarna med att stödja deskanering av cannabis på internationell nivå
● Utvidga cannabisreglering från att bara täcka människors hälsa för att täcka alla
Potentiella användningsområden - förklara och motbevisa hampa/cannabis missuppfattningar och utforska det stora utbudet av hampa som ett effektivt verktyg för hållbar utveckling och samhällen.
● Visa upp den befintliga, innovativa och stigande marknaden.

Denna sammankomst är det sista före det slutliga globala FN-mötet på högsta nivå rörande narkotikapolitik, som kommer hållas i mars 2019, där nya cannabis-fördragsplaner och handlingsplaner för 2019-2029 kommer att röstas av länderna. Dessa beslut kan komma att erbjuda möjligheter för länder att utveckla strategier och nya marknadsperspektiv.

Den internationella cannabispolitikskonferensen, den 7-9 december 2018, är den sista möjligheten till externa insatser från viktiga intressenter.
Förutom planeringskontrollen presenterar denna händelse bidrag från cannabis- och industrihampamarknader och produktinnovationer som är relevanta för resultaten från 2030:s FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG), en global ram för hållbara samhällen.

Den internationella cannabispolitikskonferensen innehåller sessioner med ledande forskare, branschledare och politiska ledare och en expositionshall som får chansen att uppvisa mat, produkter och tjänster. Senare väntas omröstning i mars 2019, som kommer styra framtiden för cannabis.
http://faaat.net/cannabis/
Om det sker någon ändring av cannabis enligt FN, kan det innebära en direkt påverkan i den globala industrin enligt Michael Krawitz, VD för Veterans for Medical Cannabis Access och medlem i FAAAT - en internationell organisation med fokus på reform av narkotikapolitik. "De omedelbara resultaten av en mindre restriktiv status gällande de internationella konventionerna kan innebära lättare internationell handel, bättre tillgång för patienter, ökad forskning och större tydlighet kring CBD", berättade han för Marijuana Business Daily.   

Diskussionen är historisk eftersom statusen för cannabis inom de internationella konventionerna för första gången kan ändras genom omröstning av medlemsstaterna grundat på WHOs rekommendationer. 

"Beroende på resultatet av detta möte kan det betyda att FN-fördragen kan behöva komma att ändras", säger Deepak Anand, Kanadensisk politiker, kemi-ingenjör och konsult för Cannabis Compliance inc.  

Länkar till källor:
http://who.int/controlled-substances/Cannabis_Review_2018.pdf
http://gregorzorn.com
http://.cannabis-conference.com
http://faaat.net/cannabis
https://mjbizdaily.com/un-summit-cannabis-reschedule