onsdag 10 oktober 2018

FN & Världshälsoorganisationen (WHO) utreder cannabis

Jag får be om överseende för detta inlägg som är ett hopplock av flera olika artiklar på engelska, som jag har tolkat helt utan journalistisk grund.  
Cannabis är sedan 1961 klassat lika farligt som heroin och kokain, efter FNs Narkotika-konventions stadgar från 1961. 
Sedan dess har ingen utredning angående cannabisens risker gjorts. Tills nu.

FN har för första gången i historien begärt att tillsätta en utredning för att göra en djupgående granskning huruvida cannabis är korrekt klassificerad enligt internationellt drogfördrag. För detta uppdraget har FN tillsatt WHO.  

En preliminär rapport från WHO har redan utförts, där de har låtit meddela att cannabidiol (CBD) som används alltmer för medicinska ändamål, inte bör kontrolleras enligt de globala drogfördragen. Detta publicerades i juni. 

Angående CBD - den medicinska ingrediensen i cannabis 
"WHOs ECDD-kommitté (Expert Committe on Drug Dependence) rekommenderar att preparat som anses innehålla CBD, och inte THC, inte bör klassificeras inom internationella konventionen om drogkontroll" skrev WHOs generaldirektör Tedros Adhananom Ghebreysus, efter en preliminär rapport från WHOs initiala förhandsgranskning på CBD.

Enligt den preliminära WHO-rapport som publicerades i juni är naturligt förekommande CBD säker och väl tolererad hos människor och djur och är inte associerad med några negativa effekter på folkhälsan. Experterna uppgav vidare att CBD, en icke-psykoaktiv kemikalie som finns i cannabis, inte inducerar fysiskt beroende och är "inte förknippad med missbrukspotential". WHO skrev också att människor, i motsats till THC, inte heller blir berusade av CBD.

WHO-teamet fastslog att CBD "har visats som en effektiv behandling för epilepsi" hos vuxna, barn och till och med djur och att det finns "preliminära bevis" att CBD kan vara användbart vid behandling av Alzheimers sjukdom, cancer, psykos, Parkinsons sjukdom, och andra allvarliga sjukdomar.

Detta är vad som fastslagits hittills:
-Det finns inga fallrapporter om missbruk eller beroende på användning av ren CBD.
-Inga folkhälsoproblem har förknippats med CBD-användning.
-Forskning visar att CBD är effektiv vid bl.a. epilepsi.
-CBD är inte specifikt registrerat i FNs narkotikaklassificering.

-FNs Kommitté rekommenderar att CBD inte klassificeras.  

Efter bekräftelsen av dessa upptäckter fortsatte rapporten, "Flera länder har ändrat sina nationella kontroller för att tillgodose CBD som läkemedel." Däribland Australien, Tyskland, Danmark, Polen, m.fl. Men rapporten noterade att USA inte tillhör dessa. Som en cannabis-komponent förblir CBD klassificerad som ett kontrollerat ämne i klassificeringsgrad 1, vilket är den strängaste graden. Detta klassar (felaktigt) CBD som en "stor potential för missbruk" i den federala regeringens ögon. 

WHO överväger för närvarande att ändra CBDs plats i sin egen klassificering, eller läkemedelsplaneringskod. 
I september lämnade NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) ett skriftligt vittnesmål till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) som motsätter sig införandet av internationella fördrag angående tillgång till CBD. FDA, som upprepade gånger har avböjt att uppdatera sin position på cannabisprodukter trots en växande bevisning om ämnet, är ett av ett antal organ som kommer att ge WHO råd i sin slutliga granskning av cannabis.

THC - berusningsmedlet som utvinns i marijuana
WHOs ECDD-utskott konstaterade att att det finns tillräckliga bevis för att gå vidare med en granskning av marijuana, hasch, extrakt och THC. En bredare översyn fastställs i november i år och följer resultaten av den första förhandsgranskning som genomfördes i juni.  En förhandsgranskning är det första steget i ECDDs bedömningsprocess, där det fastställs om det finns tillräckligt med pålitlig vetenskaplig information för att gå vidare till nästa steg, en djupgående granskning. Den första utvärderingen är en möjlighet att identifiera luckor i tillgänglig vetenskaplig data. En sån granskning utförs när/om det finns tillräckliga bevis för att ECDD ska kunna informera en rekommendation angående placering under internationell kontroll eller om kontrollnivån bör ändras.  

Om FN besluter att ändra på cannabisens status enligt internationell lag skulle det kunna utlösa en översyn om bl.a den amerikanska klassificeringen av cannabis.   

Flera länder tillåter användning av cannabis för behandling av medicinska tillstånd som smärta, sömn, depression, epilepsi, multipel skleros m.m. Och de bevis som presenterats för FNs kommitté om THC fann ECDDs förhandsgranskning att biverkningar är möjliga och kan orsaka fysiskt beroende, men också att den nuvarande kategoriseringen i internationella fördrag inte förefaller vara förenligt med kriterierna. Dessa kriterier som uppgjordes 1961, där cannabis kategoriserade i klass 1, den strängaste.   

Utskottet har konstaterat att det finns tillräckliga bevis för att gå vidare med en djupgående granskning av cannabis (THC) vid nästa ECDD-möte, som är satt till november, att utforska lämplighet av deras nuvarande klassificering inom 1961-konventionen. 

"Att Världshälsoorganisationen accepterat utmaningen att utvärdera placeringen av cannabis i 1961-konventionen är på tiden. Den klassificering som gjordes då var i avsaknad av vetenskaplig utvärdering och har lagt grunden för en moralisk kampanj mot droger i USA i många årtionden. Eftersom vårt arbete med medicinsk cannabis baserats på vetenskapligt underlag vet vi att en rationell bedömning leder observatören till att förstå att cannabis har bevisat medicinskt värde, och har i jämförelse med andra läkemedel färre biverkningar".
-Michael Krawitz, Veterans for Medical Cannabis Access.  

FNs generalförsamling bekräftade i en särskild session om läkemedel (UNGASS 2016) behovet av ett förnyat, balanserat och vetenskapligt bevisbaserat tillvägagångssätt mot det internationella klassificeringssystemet genom att bekräfta WHOs fördragsbestämda roll, men också att stödja vetenskaplig, bevisbaserad granskning och klassificering av de mest utbredda, beständiga och skadliga ämnena" samt kräva "informerade och samordnade planeringsbeslut".

Kortfattat innebär detta att det kommer en rekommendation från WHO till FN att ta i beaktning rörande cannabisens hemmahörande på deras klasssificeringsskala någon gång i november. Det slutgiltiga steget förväntas dock längre fram, eventuellt i mars, när FNs kommission för Narcotic Drugs kommer anta eller avvisa rekommendationen.  

Källhänvisning
http://faaat.net/cannabis/
https://forbes.com/WHO-report-finds-no-public-health-risks-abuse-potential-for-cbd
https://marijuanamoment.net/UN-launches-first-ever-full-review-of-marijuanas-status-under-international-law

2 kommentarer:

 1. Spännande läsning. Hur ställer du dig själv till investeringar i cannabisföretag på börsen? Och vad tror du om deras utsikter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,
   Jag ligger investerad i cannabissektorn sen hösten -16.
   Jag ställer mig positiv till cannabis i medicinskt syfte.
   Jag tror utsikterna ser bra ut för många bolag i branschen, men det råder en "hajp" som drivit upp aktiepriserna i många bolag, vilket gör det till ett minfält att investera i. Det gäller att man läser in sig och tar reda på att bolagen tjänar pengar, har patienter osv. Jag har skrivit en del om sektorn, bolag och juridiska lagar kring branschen. Det är rörigt rent juridiskt i vissa länder som USA, och det är strikta regler för att få tillgång till medicin innehållande cannabis, i många länder. Men jag följer utvecklingen med spänning!
   Ställ gärna fler frågor om du har =)
   Fortsatt trevlig kväll.

   Radera