torsdag 16 maj 2019

Fördröjningar kring cannabis-legaliseringar i USAs östkust

Jag har allokerat kapital i mina två portföljer och den primära anledningen till att jag skalat ned i cannabisportföljen berodde på just dessa nyheter, som kan komma att dra ner sektorn. Dessutom är det maj och en annalkande sommar. Sell in may and go away, lyder ett ordspråk inom aktiesfären. När det gäller cannabis har det rådet varit ganska pålitligt, då de flesta bolagen tenderat sjunka påtagligt under sommarmånaderna. Detta året trodde jag skulle kunna vara ett undantag, med tanke på den positiva anda som rådde i USA i samband med Mid term elections. 


Cannabis-aktierna åker på en snyting
I mars verkade det bara vara dagar bort med legalisering i först New Jersey och sen New York. Men så tycks inte fallet bli, då både New York och New Jersey skjutit upp beslutsfattandet i frågan. Klimatet har ändrats till den grad att det plötsligt råder tveksamheter om det ens kommer bli aktuellt detta året. För trots opinionsundersökningar som visar på brett medborgarstöd har New Jerseys lagstiftare skjutit upp ett förslag om legalisering i delstaten, utan hänvisning om nytt datum. Bara dagar efter New Jerseys uttalande så ställdes NYs guvernör Andrew Cuomo framför pressen med ett beslut om att förhandlingarna var "för komplexa" att för att hinna organisera och inrätta inom tidsramen. Detta uttalande kommer några månader efter att samma Cuomo utlovat legalisering i delstaten NY som högsta prioritet och en verklighet inom 100 dagar efter valet.  

Bakomliggande orsaker till uppskjutande och fördröjningar tycks bero på oliktänkande inom distrikt, politiska partier och flera intressekonflikter. Detta är inget nytt i sektorn, vilket bevisats flertalet tillfällen och kommer sannolikt fortsätta. Det har setts göras både inom FN, WHO, och det kommer kanske inte som en överraskning för den erfarna cannabis-investeraren. Detta kommer dock påverka värderingarna, inte minst i bolagen som verkar i eller kring de delstaterna, som Ianthus och Vireo health, vilket redan märkts i deras kurser de senaste veckorna.   

Jag har som skalat ned i framförallt Ianthus, som var bland mina största innehav, till en mer modest position, där vinsten nu rullar vidare. Men jag tror att framtiden för bolagen och östkusten finns där, bara inte just nu och då allokerar jag kapital på grund av den volatilitet som finns i sektorn.

För några veckor sen var fördelningen ungefär: 
Tillväxtportföljen (cannabis) 60%
Mattbomben (utdelningsportföljen) 40% 

Nu är fördelningen 50/50. 

Källa:
www.nytimes.com/2019/05/13/marijuana-legalization-ny-nj

onsdag 15 maj 2019

Två nya innehav i MattbombenOld Republic (ORI) & Inter Pipeline (IPL). Dessa två kompletterar varandra och min Mattbomb, tycker jag. Det förstnämnda bolaget, Old Republic är rätt "tråkigt", det vill säga stabilt bolag som är en dividend aristocrat. IPL är ett månadsutdelande olje- och gasbolag med hög direktavkastning.  

Old Republic
är en så kallad dividend Aristocrat. Det betyder att bolaget höjt utdelningen minst 20 år i sträck, vilket de lyckats med, med god marginal. ORI har höjt utdelningen de senaste 37 åren. Detta attraherar mig, som inte har tid att ha stenkoll på alla bolag i Mattbomben. Att läsa på om allt som försiggår i cannabisens sfär tar mycket tid, och jag har svårt att motivera mig till att läsa mer än nödvändigt. Därför passar ett tråk-bolag utmärkt i Mattbomben. 

Old Republic är ett försäkringsbolag i USA, med huvudkontor i Chicago, Illinois. 
Aktien har överpresterat S&P 500 historiskt. De senaste 25 åren har aktien haft en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) kring 9.9% och utdelningen höjts i snitt 8.9% årligen. Vilket är marginellt över genomsnittet för indexet. 

Direktavkastning ligger på 3.6%.  
De delar ut ca 45% av vinsterna för året, vilket är relativt lågt i jämförelse med vad många utdelningsbolag delar ut. En säkerhetsmarginal som känns ganska trygg.
Utdelningen betalas ut kvartalsvis, mars-juni-september-december, vilka månader är ganska ovanliga. Några undantag som delar ut samma månader är 3M, JNJ, McDonalds och Pepsico, som samtliga är bolag som ligger på min radar för framtida köp. 3M ligger nära tillhands, vars värdering kommit ner. Men då det trots allt är ett industribolag, och de därför tillhör kategorin som beräknas falla tungt i en konjuktursvändning väljer jag att avvakta. En av anledningarna till att jag tittat på just dessa bolag är för att jag efterlyser ett jämnt kassaflöde i utdelningarna, för att slippa behöva fördela kapital vid utdelning. Jag önskar ungefär samma belopp oavsett månad på året. Och just dessa månader (mars-juni-sep-dec) är de färre bolag som väljer att dela ut på. Jag har börjat fylla upp kvoten för antal bolag övriga månader och avvaktat med denna kvartalscykeln, då det varit mer intressant att undersöka övriga månader och bolag, av den enkla anledningen att det har funnits fler alternativ. Old Republic har funnits på min önskelista länge, och tack vare en försäljning i cannabisportföljen lösgjordes kapital för att införskaffa ORI-aktier, om än inte en full position.   

Inter Pipeline 
Detta är ett bolag med lite högre risk än Old Republic. Det är ett olje- och gasbolag med bas i Kanada. På deras hemsida står det att Inter Pipeline är en stor petroleumstransport-, lagrings- och naturgasvätskebearbetningsverksamhet baserad i Calgary, Alberta, Kanada. De äger och driver fyra affärssegment som verkar i västra Kanada och Europa. Deras rörledningssystem sträcker sig över 7800 kilometer och transporterar över 1,4 miljoner fat per dag.

De driver 23 strategiskt placerade petroleum- och petrokemiska lagringsterminaler i Europa, som har en sammanlagd lagringskapacitet på cirka 37 miljoner fat.
Inter Pipelines omfattande infrastrukturbas inom energi är strategiskt placerad för att konkurrera om framtida tillväxtmöjligheter, både lokalt och internationellt. Med en stark balansräkning och bevisad operativ kapacitet är Inter Pipeline väl positionerat för att fortsätta skapa långsiktiga positiva resultat för sina aktieägare.

Även detta bolag har funnits på min radar sedan länge, och det som fått mig att trycka på köpknappen är att de påbörjat ett projekt i västra Kanada, vilket enligt källor innebär drygt 70 miljoner CAD i royalties till IPL.   

Jag intar en position som jag inte har för avsikt att öka på kort sikt. Då olja är en volatil sektor kommer jag behöva förstå rörelserna innan jag eventuellt ökar min position i bolaget. Inköpet ger ett jämnt kassaflöde. Bolaget har höjt utdelningen årligen sen 2002, med 2008 som enda undantag, då summan förblev samma som året innan. Och utdelningen är hög. Men det ger inte intrycket att vara någon utdelningsfälla, då bolaget höjt utdelningen de åren, och har en sund utdelningsandel om 65%.
Direktavkastningen ligger på 8%. IPL betalar ut månadsvis, vilket har kommit att bli en personlig favorit. Det innebär att jag slipper klistra ihop, balansera ut eller på annat sätt kalkylera för att få jämnt kassaflöde i Mattbomben.  


Utdelningarna ökar i tacksam takt 

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

S&P 500 = aktieindex över 500 stora börsnoterade "industri"bolag (bred tolkning). 
CAGR = Compound Annual Growth Rate = Genomsnittlig årlig tillväxttakt

Källor: 
https://business.financialpost.com/commodities/energy/inter-pipeline-planning-additional-600-million-petrochemical-project-in-alberta

http://www.interpipeline.com

måndag 29 april 2019

Nytt innehav i Mattbomben
Lazard är ett amerikanskt bolag som grundades 1848. 
De börsnoterades 2005. De började med direktavkastning 2006 och har aldrig sänkt utdelningen. Lazard agerar finansiella rådgivande kunder i 27 länder. Det omfattar allt ifrån företag, institutioner, regeringar till individer. Lazard råder kunder kring strategiska och finansiella frågor, m&a, omstruktureringar och  kapitalstruktur, samt förvaltningstjänster åt företag. 

Hårda värden Lazard:
4.7% DA + varierande bonusutdelning 
38% utdelningsandel 
Varierande men sund vinstmarginal 
Relativt låg värdering 

Möjligheter:
- Låg utdelningsandel ger utrymme för fortsatta utdelningsökningar 
- Årlig bonusutdelning sen 2013 som kan generera fortsatt hög direktavkastning 
- Hög andel insiderägande 
- Sikte på att bli Dividend aristocrat?

Risker:
- Nedgång i de ekonomiska förhållandena på globala eller regionala finansmarknaderna. 
- Minskning av intäkter, till exempel genom färre m & a, eller förvaltade tillgångar.
- Likviditetsbrist
- Konkurrenspress

Lazard delar ut kvartalsvis, feb-maj-aug-nov. Med bonusutdelning i samband med februari-utdelningen. I bilden visas bolagets utdelningshistorik
https://lazardltd.gcs-web.com/stock-information/dividend-history

Med tanke på de senaste 10 årens högkonjuktur så ser Lazards moderna historia riktigt bra ut och jag har tagit en initial position i bolaget. Men då jag inte är helt trygg i hur bolaget mår och presterar i en lågkonjuktur är min position vara modest, ca 33% av tilltänkt fullinvestering. Min ambition är att en större bevakningspost ger utrymme att utöka vid bevis av välmående i annan konjunktur än rådande. Eller påfyllnad vid fortsatt styrka i kvartalsrapporterna. Den rapport som släpptes förra veckan genererade en 7%-ig ökning i aktien dagen efter. 
Detta beslutet innebär att jag väljer utöka antal innehav före påfyllning av befintliga i Mattbomben, då jag inte vill utsätta mig för risken i att bygga en "för" smal utdelningsportfölj. Om nåt bolag underpresterar, tvingas sänka utdelning, etc, tar min portfölj en relativt stor skada. Diversifiering i Mattbomben är att föredra, med tanke på nuvarande storlekar på innehaven. Detta har jag inte minst fått bittert erfara efter Alcanna-debaclet. Alcanna har historiskt varit ett utdelningsbolag, men som dragit in sina utdelningar tills vidare. Bolaget är en sprit- och cannabisåterförsäljarkedja, vilka jag förutsatte skulle prestera med tanke på Kanadas legalisering. Men provinserna är restriktiva med licenser och max antal butiker, vilket inneburit missade intäkter för bolaget. 


Utdelningar från nytt hål(l) 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

M&A = sammanslagningar och förvärv

torsdag 18 april 2019

Releasing the beast!


Canopy har ännu en gång tagit cannabissfären med storm. En historisk affär mellan två cannabisbolag är på väg att svepa undan mattan för konkurrenter. Canopy köper rättigheten att köpa Acreage Holding, vid ändring av lagarna som bestämmer förutsättningarna för cannabisbolagen i USA. Detta beror på ett lagförslag som kallas The STATES Act och kommer sannolikt behandlas under 2019.  

"Idag tillkännager vi en komplex transaktion med ett enkelt mål. Vår rätt att förvärva  Acreage säkrar vår éntrestrategi i USA så snart lagarna tillåter. Genom att kombinera Acreages ledningsgrupp, licenser och tillgångar med Canopys rättigheter och varumärken vilar ett enormt värdeskapande för bolagens aktieägare." uttalade sig Canopys VD, Bruce Linton sig i samband med nyheten. 

Acreage Holdings 
är ett av de största amerikanska cannabisbolagen, med huvudkontor i New York. De har verksamhet i tjugo delstater.
Bolaget har fått mycket medial uppmärksamhet, inte minst på grund av att den tidigare talmannen i representanthuset, John Boehner, sitter i ledningen. Där återfinns dessutom den tidigare guvernören i Massachusetts, Bill Weld. John Boehner har för övrigt uttalat sig vid flertalet tillfällen om STATES Act och hur fundamentalt genomförandet av detta förslag är för industrin.
-Inget cannabisbolag i USA har större politiskt inflytande än Acreage.

Börsvärden
Canopys börsvärde ligger omkring 19 miljarder USD, Acreage är värderad kring 1.9 miljarder USD. Generellt sägs det att de amerikanska cannabisbolagen handlas till rabatt på grund av de rådande lagarna i landet. 
-Detta är en av anledningarna för en möjlig affär för Canopy att köpa Acreage. 

Affären 
innebär att Canopy får in foten i USA inför en potentiell legalisering till en av världens största och mest lukrativa cannabismarknader. Timingen är också fördelaktig, då Canopy kan låsa affären till ett betydligt lägre pris nu jämfört med efter en legalisering. Detta innebär att Canopy använder lejonparten av kapitalet de erhöll av Constellation Brands, när de köpte in sig i Canopy, för att genomföra affären med Acreage, som, tack vare kapitalet de erhåller av Canopy, kan öka sin dominans i USA. 
Canopy har fått godkännande från TSX och NYSE att slutföra affären.
Båda bolagen kommer fortsätta sina verksamheter oberoende av varandra, tills lagen träder i kraft (STATES Act). 
-Slutförande av affären beror till 100% på omröstningen av STATES Act, ett lagförslag som jag skrivit om i ett tidigare inlägg, som du hittar en länk till längst ned i detta inlägget.  

Vid genomgörande
Om affären slutförs landar notan kring 3.4 miljarder  USD, i kapital och aktier. Detta innebär  premium kring drygt 40% för Acreage. Företagen ska utföra licensavtal som ger Canopy möjligheten att sälja sina varumärken i Acreages återförsäljare. Detta innefattar bl.a. Tokyo Smoke och Tweed.    

Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Kort sammanfattning av STATES Act kan du läsa om längst ned i blogginlägget här.  


Källor: 
www.bloomberg.com/news/2019-04-18/canopy-gains-with-potential-acreage-deal 
www.cnbc.com/2019/04/18/canadian-weed-giant-canopy-strikes-deal-to-buy-acreage

måndag 8 april 2019

Tyskland - Europas kronjuvel

Tyskland beviljade de första odlingstillstånden i landet förra veckan. Detta är en omfattande nyhet som påverkar de bolagen som getts licenser. Det är tre bolag som godkänts tillstånd. Dessa är Aurora, Aphria och Wayland, det sistnämnda genom ett nära samarbete med ett tyskt bolag, Demecan.  Men denna nyheten påverkar även Canopy Growth, som överraskande nog inte erhöll någon licens för odling i Tyskland. Detta trots att Canopy har en stor marknadsandel i Tyskland, ca 25% av sin försäljning skeppas till Tyskland. 
Tyskland - EUs kronjuvel

Än så länge gäller licenserna relativt små odlingar och är inte att jämföra med omfattningen på produktion i hemlandet för dessa bolag. Men det är en bra start och en dörröppnare för dessa bolag att kunna nå ut till den europeiska marknaden. Tyskland är potentiellt den största marknaden i Europa och flera VD´ar  från de stora cannabisbolagen har uttalat sig om Tyskland som en kronjuvel i regionen. Det finns analyser som uppskattar den tyska marknadens värde till närmare tre miljarder USD 2023. 
Resultatet från processen visar de kanadensiska bolagens globala fokus, och i synnerhet dessa tre bolagen. Av 79 st ansökande i budgivningsprocessen vann alltså endast de tre nämnda. Trots att den lagliga CBD-marknaden i Europa är relativt liten idag, som kommer uppgå till omkring 420 miljoner USD under året, kalkylerar man med påtaglig tillväxt de närmaste åren. Inte minst tack vare FN och WHOs nedklassning av CBD och EUs uppmärksamhet i frågan. Men den potentiellt enorma marknad som knackar på dörren är extremt beroende av lagändringar, både på nationell och EU-parlamentarisk nivå.   
Hittills har den medicinska cannabis som sålts i Tyskland importerats, med ca hälften av produkterna från Nederländerna, och den andra halvan från Kanada. Tysklands initiativ till inhemsk odling sprids också runtom i Europa. Andra länder har redan tillåtit odling och export för cannabis, som kanadensiska bolag tagit tillvara på. I bl.a. Malta har flera bolag köpt faciliteter och förbereder sig för lagändringar. 
Detta gör de stora kanadensiska bolagen attraktiva, enligt min åsikt. 
Man ska inte stirra på Kanadas rekreationella marknad. Det är utanför Kanada som marginalerna finns, och inom medicinsk cannabis subventioneras dessutom medicin i många fall, vilket skiljer från den rekreationella marknaden. Detta faktum gör att marginalerna är högre. Bolagen konkurrerar inte med kartell-droger under extrem prispress, utan mot läkemedelsbolag, som tenderar ha dyrare mediciner generellt, i jämförelse med medicinsk cannabis. På den rekreationella marknaden är det tvärtom. Den statliga cannabisen i Kanada är dyrare än på den svarta marknaden, vilket gör det svårt att konkurrera ut den kriminella inblandningen i branschen. Paradoxalt nog, då detta var det primära syftet med legaliseringen. 

Såhär ser fördelningen ut för licensernas omfattning:

Bolag-Antal licenser-Årlig produktion-Total produktion

Aphria              5         1000 kg/år            4000 kg   

Aurora              5        1000 kg/år             4000 kg

Demecan         3         600 kg/år               2400 kg

För Aphria kan denna licens vara viktigare än man kan tro. De köpte nyligen CC Pharma i Tyskland för ca 43 M Euro. De har också introducerat CannRelief, som är en CBD-baserad kosmetikakollektion, för den tyska marknaden. Trots de verksamheter Aphria gjort i Tyskland, är deras största anläggning i Kanada inte GMP-certifierad enligt EU-standard, till skillnad från Auroras (och Canopys). Kanske det mest anmärkningsvärda var att Canopy blev utan licens, som sålde 204 kg i Tyskland under förra kvartalet. Detta är en dålig nyhet för bolaget, och en dålig överraskning som jag inte alls kunde förutse, med tanke på deras försäljningssiffror i landet.

Disclaimer: Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Källa: seekingalpha.com/aurora-aphria-wayland-land-german-cultivation-licenses

måndag 11 mars 2019

Cannabis-bolag i USA

Sen hösten 2018 när Kanada legaliserade cannabis i privat bruk har bolagens  aktiepriser varit volatila. Försäljning och därmed intäkter har inte riktigt motsvarat de högt ställda förväntningarna. Det beror bland annat på restriktioner kring antal återförsäljande butiker som tillåts i de olika provinserna, höga skatter, varierande kvalitet på produkter och även bolags exportdel har fått stryka på foten på grund av byråkratiska förseningar i, inte minst, Tyskland. 

Det ska nämnas att en del kanadensiska bolag gått riktigt bra sen oktober. Organigram är ett bolag som lyckats med sina försäljningssiffror i hemlandet. De har en populär produkt, pre-rolls, som har sålt över förväntan. Detta har märkts i aktien, som stigit rejält sen legalisering. Dessutom räknar bolaget dubbla försäljningen i nästa kvartal. Hexo är ett annat bolag som fortsatt presterat, medan många av de bolag med internationellt fokus fortfarande inte övertygat på alla parametrar.
  
Jag sålde av en del i samband med legaliseringen i mitten av oktober och har successivt allokerat kapitalet. 
Med intresse för cannabismarknaden har jag riktat mitt fokus mot USA. 


Bilden illustrerar hur stor del som motsvarar Kanadas marknad.
Kaliforniens marknad är ensamt till och med dubbelt så stor som Kanadas.  
I USA var det mid term elections i början av november och både senaten och kongressen har den mest liberala synen på cannabis i modern tid. Det spekuleras om legaliseringar i många delstater längs östkusten (i privat bruk), midwest (medicinskt), och även om nationella lagändringar som ger bättre förutsättning för cannabisbolagens verksamheter, som SAFE Banking Act till exempel. 

Vad behöver man tänka på när det gäller de amerikanska cannsbisbolagen? Många bolag är unga och några bolag har inte alla sina aktier på marknaden än. Det betyder att många bolags aktieantal kommer spädas ut, vilket gör det svårare att se hög tillväxt i aktiekursen (Lex Aurora). 

Bolag            Lock up-datum 

Curaleaf           27/4

Plus                 27/4   

Acreage           14/5

Harvest Health 14/5

Bolag som Trulieve och Med men har redan haft sina lock up-datum och det innebär att de som köpte i private placement, (till ett fördelaktigare pris) före börsnotering, kan komma att sälja aktier i samband med överdrivna uppgångar. 

Andra bolag som är grundade eller har verksamhet i USA att hålla ett öga på, som intresserad av sektorn är:
1933 Industries 
C21
CannaRoyalty
Cannex Capital 
Cresco 
Ianthus 
Green Growth Brands
Green Thumb Industries
Harvest Health & Recreation 
Liberty Health Sciences 
Plus Products 
Pyxus International Inc
Sunniva 
Tilray 
Tinley Beverage
TILT holding 
Trulieve Cannabis 

Disclaimer: Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 


Källförteckning bild: 
huffingtonpost.ca/2013/08/12/us-canada-map-units

tisdag 19 februari 2019

Cannabisnyheter som innefattar EU, NY Sydkorea och Kalifornien.

EU följer WHOs standard, Kalifornien tillåter hemleverans av medicinsk cannabis, Sydkorea importerar & NY-senator kritiserar Big Pharma 

Europaparlamentet godkänner en cannabisresolution och ansluter sig därigenom till WHOs stöd för medicinsk cannabis. Det röstades i onsdags 13/2 om en resolution som skulle kunna bidra till att främja medicinsk cannabis i medlemsländerna.  
Det ska nämnas att inget i avtalet är bindande, men att resolutionen syftar till att prioritera vetenskaplig forskning, kliniska studier och öka tillgången för medicinsk cannabis.  
Det ändras dock inga lagar på varken internationell eller lokal nivå. 

Kalifornien som delstat är en av de just nu största cannabismarknaderna globalt, har tillåtit hemleverans av cannabisbeställningar online. Detta är de först med i USA, och anledningen är primärt för sjukvårdspatienter som kan ha svårigheter att resa på grund av smärtor eller har begränsad rörlighet. Och för de som vars inköp innebär långa bilresor för att nå sin närmaste återförsäljare, underlättas det också för, tack vare hemleverans. 

En demokratisk senator i USA kritiserar läkemedelsföretag för att motverka cannabislegalisering. "För dom är det konkurrens, vilket är skandalöst med tanke på krisen vi upplever för närvarande på grund av opioider, som är långt mer beroendeframkallande." uttalade sig senator Kirsten Gillibrand, New York.  
Vidare utvecklar hon att hon anser att cannabis behöver bli lagligt på federal nivå för medicinskt bruk. Vilket hon undertecknat förslag i senaten angående. Huruvida dessa förslag röstas igenom är ännu oklart. 

Många studier visar att tillgång till laglig cannabis minskar opioidbruket.  
det är mindre beroendeframkallande än opioider och potentialen till överdosering är låg, skrev forskare i Journal of Health Economics.

Sydkorea börjar importera medicinsk cannabis i mars. Det gäller uteslutande CBD-produkter, som inte är hallucinogent som THC, vilket är förbjudet i landet. Men det råder restriktioner kring en föreskrift. Läkare måste godkänna, och det måste utesluta andra behandlingar och mediciner, dessutom måste patienten ansöka om ett särskilt tillstånd via "Korean Orphan and Essential Drug Centre". Ett krävande arbete för att få tillgänglighet till CBD, en numera ofarlig substans, enligt FN.  


Källförteckning
forbes.com/2019/02/13/european-parliament-passes-cannabis-resolution-joins
forbes.com/senator-calls-out-big-pharma-for-opposing-legal-cannabis
thestranger.com/california-legalizes-home-cannabis-delivery 
ihallandeinvest.se/medicinsk-cannabis-i-sydkorea-fran-och-med-mars

fredag 8 februari 2019

SAFE Banking Act-omröstning

Föreställ dig en bransch med 9 miljarder dollar i försäljning - motsvarande USAs snacksmarkand - där 30% av företagen har tillgång till ett bankkonto. Så ser den juridiska situationen ut för cannabisbolag med verksamhet i USA idag. Detta betyder att bolagen i stort sett uteslutande arbetar med kontanthantering, och har brist på finansiering på grund av de lagarna som råder.  Det kvarstår många utmaningar för cannabisindustrin, men banktillgänglighet är av större vikt än vad många tänker på. Varje bank som tillhandahåller en tjänst till en cannabis-verksamhet kan ställas inför straffrättsliga åtal för att "supporta" en federalt otillåten industri.   
Banker kan välja att betjäna cannabisbolag, men det kräver att de skriver en "aktivitetsrapport" för varje transaktion, och det gäller inte bara cannabisbolaget, utan deras underleverantörer, revisorer, lokalvårdare osv. vilket resulterar i berg av byråkrati och en kostnad som inte många banker är villiga att stå för. Därför hanterar många bolag i sektorn uteslutande med kontanter, för att det är minst omständligt. Den nuvarande banksituationen bromsar verksamheten i en av de starkaste tillväxtområdena i den amerikanska ekonomin. Marknaden förväntas växa till 50 miljarder dollar på några år, enligt den finansiella tjänstebolaget Cowen & co.job webbplats, som även delger att cannabisindustrin är den snabbast växande arbetsgivaren.   

Lagförslag - The SAFE Act 
Secure And Fair Enforcement Banking Act 
Med en numera demokratisk majoritet i USAs kongress förväntas cannabisförslag ges större genomslag än någonsin tidigare. Det första tecknet syns redan, då ett förslag som kallas SAFE Banking-act, ska röstas om idag i House Financial Services Committe, som är den andra instansen. Förslaget röstades igenom i den första instansen där 45 röstade för, och 15 emot. 
Förslaget innebär att det skulle göras möjligt för banker att arbeta med legitima cannabisbolag. Förslaget har tvåfaldigt intressefokus för en cannabisinvesterare. Det första är resultatet av utgången som underlättar affärsutveckling i branschen genom banktillgänglighet, vilket är en fördel för bolagen man äger, som ges större frihet, belåning och andra möjligheter och kan dessutom kapa kostnader. Men signalvärdet om detta förslag röstas igenom är än större. Det kan spekuleras i att vara ett steg mot positivitet för fler cannabisreformer (och slutligen en legalisering på federal nivå). 

Biprodukten av en legitim banktillgänglighet i cannabissektorn inkluderar omfattande fördelar för andra områden i den amerikanska ekonomin tack vare tillväxten i sektorn. En reglerad marknad skulle göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att kalkylera den faktiska storleken på marknaden. Med dagens lagstiftning tvingas man göra breda uppskattningar av marknaden. SAFE Act skulle innebära en palett till finansiella tillsynsmyndigheter. Det blir en språngbräda för finansdepartementet. 

Med detta förslaget och STATES Act (som jag kommer skriva mer om när det kommer till kongressen) under 2019 så kommer cannabis nästan ges samma förutsättningar och erkännande som vilka bransch som helst. Det federala lagarna är oförändrade, men om dessa nämnda förslag röstas igenom så spelar den federala aspekten mindre roll, då mycket i STATES act kringgår de federala lagarna kring cannabis gällande export/import, och detta SAFE Banking-act ger de ekonomiska förutsättningarna de länge saknat.  

Källhänvisning: 
forbes.com/the-9-billion-industry-banks-wont-touch
cannabisdispensarymag.com/article/house-financial-services-committee-banking-bill-cannabis