tisdag 19 februari 2019

Cannabisnyheter som innefattar EU, NY Sydkorea och Kalifornien.

EU följer WHOs standard, Kalifornien tillåter hemleverans av medicinsk cannabis, Sydkorea importerar & NY-senator kritiserar Big Pharma 

Europaparlamentet godkänner en cannabisresolution och ansluter sig därigenom till WHOs stöd för medicinsk cannabis. Det röstades i onsdags 13/2 om en resolution som skulle kunna bidra till att främja medicinsk cannabis i medlemsländerna.  
Det ska nämnas att inget i avtalet är bindande, men att resolutionen syftar till att prioritera vetenskaplig forskning, kliniska studier och öka tillgången för medicinsk cannabis.  
Det ändras dock inga lagar på varken internationell eller lokal nivå. 

Kalifornien som delstat är en av de just nu största cannabismarknaderna globalt, har tillåtit hemleverans av cannabisbeställningar online. Detta är de först med i USA, och anledningen är primärt för sjukvårdspatienter som kan ha svårigheter att resa på grund av smärtor eller har begränsad rörlighet. Och för de som vars inköp innebär långa bilresor för att nå sin närmaste återförsäljare, underlättas det också för, tack vare hemleverans. 

En demokratisk senator i USA kritiserar läkemedelsföretag för att motverka cannabislegalisering. "För dom är det konkurrens, vilket är skandalöst med tanke på krisen vi upplever för närvarande på grund av opioider, som är långt mer beroendeframkallande." uttalade sig senator Kirsten Gillibrand, New York.  
Vidare utvecklar hon att hon anser att cannabis behöver bli lagligt på federal nivå för medicinskt bruk. Vilket hon undertecknat förslag i senaten angående. Huruvida dessa förslag röstas igenom är ännu oklart. 

Många studier visar att tillgång till laglig cannabis minskar opioidbruket.  
det är mindre beroendeframkallande än opioider och potentialen till överdosering är låg, skrev forskare i Journal of Health Economics.

Sydkorea börjar importera medicinsk cannabis i mars. Det gäller uteslutande CBD-produkter, som inte är hallucinogent som THC, vilket är förbjudet i landet. Men det råder restriktioner kring en föreskrift. Läkare måste godkänna, och det måste utesluta andra behandlingar och mediciner, dessutom måste patienten ansöka om ett särskilt tillstånd via "Korean Orphan and Essential Drug Centre". Ett krävande arbete för att få tillgänglighet till CBD, en numera ofarlig substans, enligt FN.  


Källförteckning
forbes.com/2019/02/13/european-parliament-passes-cannabis-resolution-joins
forbes.com/senator-calls-out-big-pharma-for-opposing-legal-cannabis
thestranger.com/california-legalizes-home-cannabis-delivery 
ihallandeinvest.se/medicinsk-cannabis-i-sydkorea-fran-och-med-mars

fredag 8 februari 2019

Cannabisrevolution i USA?

Föreställ dig en bransch med 9 miljarder dollar i försäljning - motsvarande USAs snacksmarkand - där 30% av företagen har tillgång till ett bankkonto. Så ser den juridiska situationen ut för cannabisbolag med verksamhet i USA idag. Detta betyder att bolagen i stort sett uteslutande arbetar med kontanthantering, och har brist på finansiering på grund av de lagarna som råder.  Det kvarstår många utmaningar för cannabisindustrin, men banktillgänglighet är av större vikt än vad många tänker på. Varje bank som tillhandahåller en tjänst till en cannabis-verksamhet kan ställas inför straffrättsliga åtal för att "supporta" en federalt otillåten industri.   
Banker kan välja att betjäna cannabisbolag, men det kräver att de skriver en "aktivitetsrapport" för varje transaktion, och det gäller inte bara cannabisbolaget, utan deras underleverantörer, revisorer, lokalvårdare osv. vilket resulterar i berg av byråkrati och en kostnad som inte många banker är villiga att stå för. Därför hanterar många bolag i sektorn kontanter, för att det är minst omständligt. Den nuvarande banksituationen bromsar verksamheten i en av de starkaste tillväxtområdena i den amerikanska ekonomin. Marknaden förväntas växa till 50 miljarder dollar på några år, enligt den finansiella tjänstebolaget Cowen & co.job webbplats, som även delger att cannabisindustrin är den snabbast växande arbetsgivaren, med ca 160.000 personer.   

Lagförslag
Med en numera demokratisk majoritet i USAs kongress förväntas cannabisförslag ges större genomslag än någonsin tidigare. Det första tecknet syns redan, då ett förslag som kallas SAFE Banking-act, ska röstas om onsdagen den 13e februari. Förslaget innebär att det skulle göras möjligt för banker att arbeta med legitima cannabisbolag. Förslaget har tvåfaldigt intressefokus för en cannabisinvesterare. Det första är resultatet av utgången som underlättar affärsutveckling i branschen genom banktillgänglighet, vilket är en fördel för bolagen man äger, som ges större frihet, möjligheter och kan kapa kostnader. Men signalvärdet om detta förslag röstas igenom... det kan spekuleras i att vara ett steg mot positivitet för fler cannabisreformer (och slutligen en legalisering på federal nivå). 
Biprodukten av en legitim banktillgänglighet i cannabissektorn inkluderar omfattande fördelar för andra områden i den amerikanska ekonomin tack vare tillväxten i sektorn. En reglerad marknad skulle göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att kalkylera den faktiska storleken på marknaden. Med dagens lagstiftning tvingas man göra breda uppskattningar av marknaden. SAFE Banking-act skulle innebära en palett till finansiella tillsynsmyndigheter. Det blir en språngbräda för finansdepartementet. 

Med denna reformen och STATES act under 2019 så kommer cannabis nästan ges samma förutsättningar och erkännande som vilka bransch som helst. Det federala lagarna är oförändrade, men om dessa nämnda förslag röstas igenom så spelar den federala aspekten mindre roll, då mycket i STATES act kringgår de federala lagarna kring cannabis gällande export/import, och detta SAFE Banking-act ger de ekonomiska förutsättningarna de länge saknat. När WHO och FN publicerar dokumentet angående nedklassning av cannabis internationellt, sätter det ytterligare press på USA, som kan ge cannabisreformer ytterligare skjuts i rätt riktning. 

Källhänvisning: 
forbes.com/the-9-billion-industry-banks-wont-touch
cannabisdispensarymag.com/article/house-financial-services-committee-banking-bill-cannabis

måndag 4 februari 2019

Världshälsoorganisationens omvälvande läckageGlobala hälsoexperter i FN rekommenderar att cannabis och dess nyckelkomponenter formellt omplaceras enligt internationella drogfördraget. 
WHO, Världshälsoorganisationen, kräver att cannabis ska avlägsnas från den mest restriktiva kategorin, av en drogkonvention utredd 1961 och tecknats av länder från hela världen. 

Något överraskande för mig är att delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) och dess isomerer helt avlägsnas från ett helt separat drogfördrag från 1971, och istället läggs i den mildaste på skalan, allt enligt ett WHO-dokument som ännu inte offentliggjorts. 
WHO tycks även vilja förtydliga att CBD och CBD-preparerade produkter som inte överstiger 0.2% THC inte är kontrollerade över huvudtaget. Det har WHO fastställt redan i juni 2018, men avsikten ska vara att göra det i klartext för att undvika juridiska missförstånd och komplikationer. De praktiska effekterna av dessa förändringar är fortfarande begränsade, då länder tillåts bestämma narkotikapolitik och lagar individuellt, men den politiska påverkan är svår att bortse ifrån. Detta är ett statement från WHO som lösgör ytterligare möjligheter för cannabis världen över. Sammantaget skulle rekommendationerna - om de antas - utgöra ett formellt erkännande från ett av världens styrande organ att de felaktigt klassat cannabis och dess skadeverkan, medicinska och terapeutiska fördelar i sex årtionden. 

WHOs nya inställning och attityd kommer i en tid när ett växande antal länder reformerar sin cannabispolitik. 
"Placeringen av cannabis i 1961-fördraget, i avsaknad av vetenskaplig bevisning, var en fruktansvärd orättvisa", säger Michael Krawitz, en amerikansk krigsveteran och legaliseringsförespråkare som drivit på internationella reformer. "Det är dags att stödja Världshälsoorganisationens rekommendationer och se till att politik inte trumfar vetenskap", avslutade han. 

Dessa rekommendationer förväntades initialt att släppas redan efter ett möte i Wien i december, (vilket jag skrivit om tidigare i bloggen) men försenades av okända skäl. Det kommer röstas om dessa rekommendationer så snart som i mars, där 53 medlemsländer kommer få möjlighet att acceptera eller avvisa dem. 
Ett antal länder har historiskt motsatt sig reformer av narkotikapolitik, som Ryssland och Kina, föga överraskande. Sannolikt kommer de göra så även denna gång. 
Andra länder, som Kanada och Uruguay, som redan legaliserat cannabis i strid med de nuvarande fördragen, kommer högst sannolikt, liksom ett antal europeiska, sydamerikanska och asiatiska länder rösta för reformen, som tillåter cannabis i medicinska syften. 
Ett land av intresse i frågan är USA, som historiskt pressat andra länder att inte reformera sin cannabispolitik. Det kan vara en väsentlig skillnad på USAs syn på frågan när ett växande antal delstater legaliserat cannabis i olika omfattning. Det öppnar för en internationell marknad för de amerikanska bolagen med en mer liberal syn på cannabis internationellt, som kan gynna USAs ekonomi på sikt. President Trump har själv uttryckt sitt stöd för att låta delstater själv bestämma i frågan och Attourney General nominee, William Barr har uttalat sig om att inte ge sig på företag som verkar inom cannabis. Således återstår att se hur administrationen kommer att styra sin FN-representant när det är dags att väga in de föreslagna ändringarna av cannabisens status enligt internationell rätt. Om rekommendationen angående CBD antas kan det få oanad effekt i USA. Förra året fastställde FDA (USAs motsvarighet till livs- och läkemedelsverket) att CBD inte uppfyller kriterierna för de federala lagarna, frånsett de internationella fördragen. Det innebär att om CBDs borttagning från narkotikalistan röstas igenom i USA, kommer CBD-produkter kunna flöda fritt genom landet, med import och export. Det skulle kunna innebära ett internationellt genombrott för CBD-producerande bolag i USA, som Charlottes web och Curaleaf bl.a. 

WHOs nya rekommendationer angående cannabis återfinns i ett dokument daterat den 24e januari av Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör på WHO, adresserat till FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Denne Guterres var för övrigt Portugals premiärminister när landet klubbade för en avkriminalisering vid narkotikainnehav. Nånting han påtalat under ett tal för FNs kommission om droger och narkotika ifjol. 

Detta är en revolutionär vändning som kan ge ett eko globalt för cannabis och dess framfart. Med FN och Världshälsoorganisationens nya bedömning kommer det bli svårt för cannabis-motståndare att vidhålla sin restriktiva politik i frågan. 

Källa:
forbes.com/2019/02/01/world-health-organization-recommends-rescheduling-cannabis-international

onsdag 23 januari 2019

EU - medicinsk cannabis på agendanMedicinsk cannabis smyger upp på EUs dagordning. From med förra måndagen, den 14e januari, påbörjades en formell studie av de potentiellt kliniska fördelarna med cannabis som läkemedel för samtliga medlemsländer. 

Europas cannabisindustri beräknas vara värd 132 miljarder USD år 2028, vilket skulle göra den till världens största lagliga cannabismarknad, sett ur dagens förhållanden. 
EU har 28 st medlemsländer, var och en med egen uppsättning lagar kring preparatet.  
Det kan bli ändring på detta, då EUs lagstiftare undersöker skatte- och hälsoaspekterna  medicinsk cannabis kan innebära. Utredningen kommer bl.a. titta på lagar och plattformar för eventuell handel. I december kom EUs läkemedelsmyndighet EMCDDA, (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), ut med sin första rapport på medicinsk cannabis. Deras rapport innehöll definitioner på cannabispreparat och läkemedel, och rapporten riktade sig till politiker. "Många EU-länder tillåter nu eller överväger att tillåta medicinsk användning av cannabis eller cannabinoider av någon form", skrivs det i rapporten. Men både metoder, produkter och regelverk varierar kraftigt mellan länder, konstateras det. Rapporten ger också en översikt på bevis för medicinsk användning av cannabis. Den slutsats som dras är att det krävs mer forskning och kliniska studier. I rapporten finns fallstudier från USA, Kanada, Australien och Israel som illustrerar olika metoder som används utanför EU. Rapporten belyser utmaningarna i beslutsfattande och sammanfattar de komplexiteter som regeringar kan komma att behöva överväga i frågan. I de flesta länder har utbudet utvecklats över tid, ofta på patienters efterfrågan säger EMCDDAs direktör Alexis Goosdeel, som även uttalat sig om rapporten: 
"Denna rapport syftar till att med en objektiv blick undersöka aktuella bevis, praktik och erfarenhet inom detta område och försöka beskriva det komplexa arbetet om tillvägagångssätt som antagits i andra länder". Det pekar också på vikten av att utveckla en bas för utvärdering och bedömning, vilket innebär att säkerställa att alla medlemsländer har samma definition av nyckelpunkter om en förordning utvecklas.
Jag har ingen uppgift på utredningens deadline och kan inte uppskatta när något utslag kan tänkas vara aktuellt. 

Källa: 
https://thefreshtoast.com/cannabis/european-union-groundwork-for-legalizing-medical 

https://newcannabisventures/european-legislators-set-for-multi-billion-dollar-cannabis-industry

tisdag 15 januari 2019

Nytt innehav i Mattbomben - STZDetta är ett alkoholdryckesbolag jag haft på bevakning sen de köpte in sig i cannabisbolaget Canopy Growth, (syndiga branscher much?) men tyckt sett dyra ut länge. Så äntligen slog jag till i en dipp(?) efter ha sett en intervju med deras nuvarande och deras tillträdande CEO på CNBC, som stärkte min conviction. Inte minst då de köpt optioner för motsvarande drygt 100 M SEK i förra veckan. Bolaget är stabilt, med flera fina märken, är kvartalsutdelande och har dessutom ett nytt segment på gång, genom THC-fuserade drycker, via sitt samarbete med Canopy, som jag tycker verkar spännande. En fördel med THC kontra alkohol är bl.a. att det är kalorifritt, vilket kan kittla i gravidsprängda manskroppar byggda på öl? Skämt åsido, så har Canopys VD i uttalande tidigare sagt att de tillverkat en kalori- och smakfri THC-dryck som ger berusning inom 5-10 minuter. Jag tänker inte föreställa mig hur de kan komma att forma smak efter tycke och nisch, men det låter som att den typen av produkt kan anpassas till många olika målgrupper. 
Utöver bolagets spännande segment att vänta i framtiden har bolaget idag fina vinstmarginaler, låg utdelningsandel och de fundamentala siffrorna ser fina ut på borsdata.seJag kräver inte så himla mycket mer av bolagen för min Mattbomb. Fina marginaler, ingen pressad eller stretchad utdelningsandel och att bolaget inte verkar i en utsatt bransch, som bygg, retail eller annat starkt cykliskt. Framtiden är inte lika tråkigt förutsägbart som för ett erfaret fastighetsbolag, och det finns både för- och nackdelar med detta.  
Kul kuriosa är att jag nu har en liten knippe innehav i Mattbomben med en säregen business - ett framväxande cannabissegment. Det gäller STZ, IIPR och Alcanna. Och det ska bli riktigt spännande att följa bolagens utveckling. Det har inte varit någon avsikt, men mitt ständigt jagande och uppdaterande kring cannabisfrågor- och bolag gör det svårt att inte låtas påverkas, antar jag. 
Posten jag köpt i STZ är liten av flera anledningar. Jag vill snitta in mig innehav, utdelningen är lite för låg för min smak egentligen, och THC-produkterna är ett oprövat segment. Det är en blygsam post och kommer sannolikt fortsätta vara tills jag tycker mig ha bevis eller fog för starkare framtidstro. 

Håll utkik efter nästa blogginlägg som kommer handla om:
EU - cannabis på agendan 

Disclaimer: Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

fredag 4 januari 2019

Hemp Farm Bill...

...har godkänts av senaten och kongressen, med överväldigande majoritet i omröstningarna. 
I kongressen röstades det 369-47, den sista anhalten före presidentens underskrift. 
Och hampa och CBD är nu redo för en boom efter att Hemp Farm Bill skrivits under av Donald Trump i torsdags den 27e december.  

Det är fortfarande oklart hur olika federala byråer och olika stater kommer tolka de nya reglerna, men framstående personer i CBD-industrin kallar den nya lagstiftningen för en "game changer".
Vad innebär då detta? Det legaliserar industriell hampa, inklusive det som används för att producera CBD, som stigit i popularitet de senaste åren tack vare dess nyfunna(?) egenskaper. CBD har länge befunnit sig i en förvirrande gråzon juridiskt, styrt av lagar som varierar från stat till stat och tvetydigheter från byråer som FDA (Livs- och Läkemedelsverket typ). Trots tvivelaktigheter kring lagar återfinns CBD i olika wellnessprodukter. Försäljningen uppgick till 350 miljoner dollar i konsumentförsäljningen 2017 i USA - och det förväntas växa påtagligt när förslaget går i lag. I den mest grundläggande meningen tjänar denna växt tre primära användningsområden: fiber (papper och tyg), frön (för hampolja och mat) och cannabinoidoljor. Det är den sista kategorin som är den mest lönsamma och har störst potential för tillväxt. I propositionen definieras hampa som någon del eller derivat av cannabis med en THC-nivå under 0,3%. Det är emellertid viktigt att notera att propositionen fortsatt skapar gråa områden. Varje delstat måste lägga fram en plan för US Department of Agriculture (USDA) om hur de kommer att gå vidare med hampaodling. Om statsregeringen väljer att inte göra en sådan plan, kan producenterna skicka in dispens till den federala regeringen. Huruvida detta kommer att vara ett allvarligt hinder eller en relativt pro-forma process återstår att se.
Bild 1

Drug Enforcement Agency (DEA) upprätthåller en lista över alla droger, organiserade i fem kategorier, "beroende på läkemedlets acceptabla medicinska användning och drogens missbruk- eller beroendepotential", enligt deras kriteria. Tidigare i fjol omklassificerade DEA om FDA-godkända droger som innehåller CBD och inte mer än 0,1 procent THC från 
klass I, den högsta kategorin, till sin lägsta kategori, klass V, tillsammans med receptbelagda smärtstillande medel. Men med Hemp Farm Bill tas det helt bort från läkemedelsschemat, dvs alla hampaprodukter och derivat med THC-nivåer under 0,3%. 
Detta skapar intressanta frågor inte bara om laglighet, utan även recept. 
Enligt DEA-ramverket kräver CBD en läkares förskrivning, men enligt Hemp Farm Bill behövs det inte. Kommer DEA-regler fortfarande att gälla för "FDA-godkända" CBD-produkter, men USDA, som inte kräver att framtida produkter ska skicka in för FDA-godkännande? Kommer det att finnas någon klass av receptbelagda CBD-produkter som godkänts av FDA, och en lägre klass av icke-godkända produkter? Eller kommer Hemp Farm Bill helt och hållet att åsidosätta reglerna för DEA? Hittills finns det endast en FDA-godkänd CBD-produkt, Epidiolex, som är godkänd för behandling av en sällsynt form av barn-epilepsi. Och Epidiolex är en syntetisk produkt, framställd av GW Pharmaceuticals. 
Vidare tycks delstater kunna anta lagar strängare än de som föreskrivits i Hemp Farm Bill. Idaho, Nebraska och South Dakota är de enda stater där alla former av cannabis är olagliga, och South Dakota har lagar som specifikt förbjuder CBD. Den fåordiga propositionen verkar låta dessa lagar fortgå. 

Trots dessa komplikationer, tycks hampa och cannabisförespråkare fira genombrottet som en seger. "Detta är en game changer", säger Erin Holland, CMO för hampagenetikföretaget Tree of LifeSeeds, som odlar hampafrön till jordbruk. "Vi är mycket glada över beslutet. Just nu står vi inför många hinder med bank och andra saker. Jag kan inte lägga en betald annons på Facebook eller Google eftersom vi anses vara ett läkemedel. Denna lagändring kommer att öppna många dörrar för oss".

"Det här är revolutionerande för CBD i USA", säger Bethany Gomez, forskningschef vid cannabis- och CBD-marknadsundersökningsorganisationen Brightfield Group. "Med hampa och alla dess derivat som är officiellt borttagna från den kontrollerade substanslagen flyttar CBD från ett lagligt grått område in i ljuset . Denna förskjutning kommer att göra det möjligt för CBD att tas till hyllorna i större skala, med vanliga distributionskanaler och bana sätt för stora konsumentförpackade företag i industrier som drycker, skönhet, husdjur, hudvård och tobak för att utveckla CBD-produkter och dra nytta av den här nya industrin". 
Trots att hampa odlats av människor i tusentals år för kläder, rep och mat, har hampaproduktion i USA varit olagligt sedan tidigt 1900-tal. 
"Hemp Farm Bill innebär att folk som var rädda för att engagera sig, nu ser investeringsmöjligheter i en industri som idag är värt hundratals miljoner dollar", säger Tree of Life Seeds VD Jason Martin. "Det har inte förändrats något i affärsinfrastrukturen, men människor som hängde på staketet är nu ivriga att komma in."

Bolag som flaggat för att ge sig in i CBD-marknaden i USA efter den nya propositionen tas i lag är bl.a. Canopy Growth, Canopy Rivers, Liberty health m.fl. 


Bild 2Källförteckning:
rollingstone.com/culture-features/cbd-farm-bill-legalization

Bild 1: 
https://www.thebodyshop.com/sv-se/haender/targeted-treatment/hemp-limited-edition-hand-cream

Bild 2: 
cannasseur.co.nz/news/hemp-food-products-to-be-given-approvalonsdag 2 januari 2019

Årssammanfattning

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ett år, mitt andra, på börsen som utdelningsinvesterare och 
en emerging market-fanatiker. 

Jag tänkte börja med utdelningsportföljerna, det är trots allt namnet på bloggen, det åttonde underverket, som ränta-på-ränta-effekten kallas. 
Jag har fått följande i utdelning under 2018, från mina två utdelningsportföljer:

16.684 kr

Detta är en skaplig summa i utdelning för ett andra år, tycker jag. En ökning med 31% från föregående år. Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. 
Fr.o.m. november 2018 snittar jag runt 2000kr i månaden, tack vare att jag sålde av mycket i cannabisportföljen på toppen i samband med Kanadas legalisering i oktober, som jag överförde till Mattbomben. 

Utvecklingen i mina portföljer 2018:

Portfölj           Utveckling Portföljstorlek    SIXRX-Jämförelse
                                                                            -4.1
ISK - Utdelarn       14.5%         Small                  18.6%enheter        
KF - Cannabis       -18%          Medium              -13.9%enheter     
KF - Mattbomben  -2.7%         Large                   1.4%enheter                

2017                                                                   9.5
ISK - Utdelarn        15.7%         Small                6.2%enheter         
KF - Mattbomben     6.6%         Medium           -2.9%enheter        
KF - Cannabis         156%         Large               146.5%enheter              Dags att se mig om efter andra intressen än aktier?

Tillfredsställelse?
Årsresultatet av mina depåers utveckling imponerar inte. Men jag känner mig trots allt relativt nöjd med mitt börsar 2018. med tanke på överavkastningen jag hade i cannabisportföljen under 2017, som ses ovan, får man acceptera lite baksmälla, tycker jag. 
Men hur kommer det sig att jag känner mig tillfreds med mitt aktie-år 2018, när mina portföljer har negativ utveckling? Primärt beror det på att jag har lyckats pricka in bottnar och toppar i cannabisportföljen som inte syns i totalen. Men här kommer några bevis på min till synes märkliga tillfredsställelse: 


Tajmingen i dessa affärer har gjort att min avkastning varit god i faktiska tal. Jag överförde 300.000kr från cannabisportföljen efter den 17e oktober - dagen då Kanada legaliserade cannabis privat bruk - till Mattbomben, vilket gjort att Mattbomben genererar trevliga utdelningar månadsvis, under många år framöver, förhoppningsvis. Och trots att cannabisportföljen lyser illrött har jag plockat ut allt mitt eget-investerade kapital och kvar ligger vinsterna, som just nu ligger minus. Detta är något jag kalkylerat för, en nedgång i cannabisen efter legaliseringen i Kanada, som inte kom som en överraskning. Det som överraskat om något, är den branta nedgången. Men det gäller inte uteslutande cannabisbolag, utan har drabbat stora delar av börsen. Med facit i hand borde jag sålt ännu mer i cannabisportföljen, men jag kunde inte förutse dessa mörka börsmånader i november och december i mitten av oktober.  Därför väljer jag att se det positiva, vilket är att jag lyckades tajma mina sälj. När jag sålde av i cannabisportföljen låg den portföljen drygt 30% plus för året.  

Målsättningar för 2019:
Jag vill bibehålla en ödmjukhet inför aktiemarknaden och dess oförutsägbara beteende. Jag har inga problem med att mina portföljer lyser röda och tynger med negativa siffror, så länge inte utdelningsbolagen sänker utdelningarna, eller de politiska besluten inte längre går "min" väg i cannabissektorn. Jag ligger i stort sett alltid fullinvesterad och det kommer innebära att utvecklingen i mina portföljer kommer riskera vara negativa, då korrektioner och direkta börskrascher kommer förekomma. Jag har inte drabbats av panik än och hoppas kunna bibehålla min mentalitet oavsett börsklimat. 

ISK-Utdelaren 14.5%
Denna portföljen har krympt till ett innehav, Castellum, som jag inte har för avsikt att sälja på många år. Dess pålitliga utdelningshöjningar gör den till en trofast del i min pensionsplan. Castellum är en hörnsten i portföljen och kommer fyllas på när den ser billig ut. 

KF-Cannabis -18%
Min cannabisportfölj har ingen specifik målbild för 2019. Men jag tror mig kunna hitta swinglägen och kunna sälja av lite längs vägen som jag allokerar till Mattbomben vid tillfällen. Sektorn tenderar koka över vid nyheter, vilket öppnar för slagig utveckling och volatilitet som jag hoppas kunna utnyttja lika framgångsrikt som året som gått. Det spekuleras friskt om legaliseringar i olika delstater i USA och det är där jag tror mig kunna finna swinglägen. Jag har inte fyllt på än och kommer avvakta till jag ser tendens till generösare börsklimat, eller i samband med politiska beslut som kan ha positiv effekt i sektorn.  

KF-Mattbomben -2.7%
Jag vill belysa att jag inte bryr mig nämnvärt om indexjämförelser i min Mattbomb, men kul att den slog index i alla fall. Prioriteten ligger i att erhålla ungefär lika mycket i utdelning oavsett månad på året, och att de ska öka kontinuerligt. Gärna med utdelningsökningar kring 20-25% årligen. Denna portföljen fylls på kontinuerligt.
Pensionsplanen.

Jag hade som målbild till 2017 att få 10-12.000kr i utdelning. (11.800kr)
Den målbilden trappade jag upp till 15-18.000kr i utdelning. (16.684kr)
Målbilden 2019 blir runt 20-22.000 kr i utdelning från Mattbomben.    

Vad har du för målbild 2019? 

Håll utkik efter nästa blogginlägg som kommer handla om:

Hemp Farm Bill - som godkänts och signerats av Trump och är i rullning under 2019. 
Vad Hemp Farm Bill är och vad den lagändringen kan komma att innebära i och för USA. 

fredag 7 december 2018

FN & WHOs utvärdering av cannabis

Den 7-9e december kommer FN: s kommission för narkotika, det enda FN-organ som behandlar cannabispolitik, att få de slutgiltiga klassificeringssrekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) om cannabidiol (CBD), (40e ECDD) och cannabis i alla former, bl.a. THC, (41e ECDD). Dessa rekommendationer kommer att presenteras för de 187 medlemsstaterna vid FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC), huvudkontor i Wien, Österrike. 

Programmet kan du läsa i länken: www.cannabis-conference.com/program/

Syftet med den internationella cannabispolitiska konferensen:

● Samla ett internationellt samfund av beslutsfattare för cannabis, entreprenörer och forskare
● Granska och utforska befintliga och framtida internationella lagar och förordningar
● Utvecklingspotential för hampa och cannabis policy reformer för flera mål i FN:s 2030 Agenda för hållbar utveckling
● Informera länder, FN och WHO: s beslutsfattare om hampans potential och de sociala, ekonomiska och mänskliga rättighetsöverensstämmelse - fördelarna med att stödja deskanering av cannabis på internationell nivå
● Utvidga cannabisreglering från att bara täcka människors hälsa för att täcka alla
Potentiella användningsområden - förklara och motbevisa hampa/cannabis missuppfattningar och utforska det stora utbudet av hampa som ett effektivt verktyg för hållbar utveckling och samhällen.
● Visa upp den befintliga, innovativa och stigande marknaden.

Denna sammankomst är det sista före det slutliga globala FN-mötet på högsta nivå rörande narkotikapolitik, som kommer hållas i mars 2019, där nya cannabis-fördragsplaner och handlingsplaner för 2019-2029 kommer att röstas av länderna. Dessa beslut kan komma att erbjuda möjligheter för länder att utveckla strategier och nya marknadsperspektiv.

Den internationella cannabispolitikskonferensen, den 7-9 december 2018, är den sista möjligheten till externa insatser från viktiga intressenter.
Förutom planeringskontrollen presenterar denna händelse bidrag från cannabis- och industrihampamarknader och produktinnovationer som är relevanta för resultaten från 2030:s FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG), en global ram för hållbara samhällen.

Den internationella cannabispolitikskonferensen innehåller sessioner med ledande forskare, branschledare och politiska ledare och en expositionshall som får chansen att uppvisa mat, produkter och tjänster. Senare väntas omröstning i mars 2019, som kommer styra framtiden för cannabis.
http://faaat.net/cannabis/
Om det sker någon ändring av cannabis enligt FN, kan det innebära en direkt påverkan i den globala industrin enligt Michael Krawitz, VD för Veterans for Medical Cannabis Access och medlem i FAAAT - en internationell organisation med fokus på reform av narkotikapolitik. "De omedelbara resultaten av en mindre restriktiv status gällande de internationella konventionerna kan innebära lättare internationell handel, bättre tillgång för patienter, ökad forskning och större tydlighet kring CBD", berättade han för Marijuana Business Daily.   

Diskussionen är historisk eftersom statusen för cannabis inom de internationella konventionerna för första gången kan ändras genom omröstning av medlemsstaterna grundat på WHOs rekommendationer. 

"Beroende på resultatet av detta möte kan det betyda att FN-fördragen kan behöva komma att ändras", säger Deepak Anand, Kanadensisk politiker, kemi-ingenjör och konsult för Cannabis Compliance inc.  

Länkar till källor:
http://who.int/controlled-substances/Cannabis_Review_2018.pdf
http://gregorzorn.com
http://.cannabis-conference.com
http://faaat.net/cannabis
https://mjbizdaily.com/un-summit-cannabis-reschedule