onsdag 18 mars 2020

Tål du en käftsmäll?

"Everybody´s gotta plan... ´til they get punched in the face!"
-Mike Tyson 
Det blåser vindar mot mörkare och mer cyniskt bösklimat. Det spekuleras om recession vid horisonten. Vissa drar ned exponering, andra lägger sig på kortsidan och blankar. Några handlar "tryggare" investeringar som råvaror, guld, etc. 
Om det fortsätter på inslaget spår så kan det bli en jobbig period som väntar framöver. I vilken utsträckning kan ingen(?) veta i dagsläget. Det tycks bero på det högaktuella Coronaviruset, som breder ut sig globalt. Fabriker har stängts ner och det kan fortsätta i takt med spridningen av viruset. Det kan också ge ringar på vattnet som centralbanksåtgärder, helikopterpengar, nedskrivningar, saneringar, åtstramningar och annat. Dessutom råder ett form av oljepriskrig som oroar. 
Hur ska man agera såna här oroliga tider, undrar många. Det får många i gungning, mig inkluderad. Men jag har läst många investerarböcker, lyssnat på många poddar och läst många bloggar. Det har format mig och mina strategier. Störst influenser har jag tagit från världsberömda förvaltare, som citatmaskinerna Buffett och Lynch. 
Varför dessa? Mest för att jag läst böcker de skrivit och att de har erfarit flera krascher och recessioner än de flesta andra och dessutom berättat hur man kan jobba i det klimatet. Jag erkänner villigt att jag inte besitter kompetensen att tajma marknaden och har därför två val. 
1. Lära mig mer om teknisk analys, blankning och makroekonomi. 
2. Sitta på händerna.

Det första alternativet är svårare i praktiken än det kanske låter teorin. Peter Lynch har - passande nog - i ett legendariskt citat sagt:
"Far more money has been lost by investors preparing för corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves".
Vilket fritt översatt betyder ungefär:
"Avsevärt mycket mer pengar har förlorats av investerare som förberett sig på korrektion, eller försök till att förutse korrigeringar i marknaden, än som faktiskt förlorats i dessa."

Jag tror mig inte vara bättre än de flesta investerare, tvärtom är jag fullt medveten om mina begränsningar på området och väljer ödmjukt nog att inte sträva mot något vars odds talar emot mig. Dessutom är jag är inte oerhört ambitiös kring min aktiekunskap. Det är ingen slump att jag valt utdelningsstrategin. Det är för att jag ramlade över cannabishajpen av en händelse som förde mig (tillfälligt) till den spekulativare  delen i aktiemarknaden. Jag är inte så pass intresserad eller girig, det finns nog båda och fler anledningar till att fortsätta lära om börsen i recessionstillstånd, men för mig räcker det gott att månadsspara och erhålla utdelningar under tuffa börs-år

Jag väljer alltså chockerande nog alternativ två, då jag varken besitter kompetensen eller intresset för att göra annat än att sitta på händerna vid sämre börstider, vilket många erkända förvaltare anser vara den bästa strategin. Det tycker jag låter som en handske som passar min hand utomordentligt. Jag vill därför börja med att dela med mig av min syn på  min portfölj i rådande börsklimat. 

I Bombmattan, med uteslutande utdelningsbolag, har jag inga planer på att minska exponering, så länge bolagen inte uppvisar tendens till att sänka utdelningar. Och vid fall av utdelningssänkningar kommer det sannolikt vara för sent att sälja för att inte förlora kapital. Jag tror att det bästa för mig kommer vara att ligga fullinvesterad oavsett börsklimat. Det som kan kännas oroligt för mig gällande portföljen i sämre tider är unga bolag, som inte upplevt påtagliga räntehöjningar eller tidigare recessioner. Jag anser mig ha valt bolag av relativt låg risk och bolag som inte sänkt utdelningen historiskt, men det är ingen garanti för att de inte kommer göra det i framtiden. Då lejonparten av innehaven är bolag med fin historik och erfarna ledningar är minskade intäkter i tungt skuldsatta bolag på grund av COVID-19 en riskfaktor. Ett fastighetsbolag som EPR, som fokuserar på nöjesparker, skolor och biografer kan det bli bekymmersamma tider för deras hyresgäster framöver, så länge Corona härjar. Jag är exponerad mot naturgas- och oljesektorn genom några innehav (OKE, IPL) som sannolikt kommer skaka på grund av oljepriskriget. Det är en bransch som jag har knapphändig kunskap om och inser att jag har underskattat riskerna i sektorn. Jag försöker navigera för att mininmera de riskerna i bolagen jag äger, men det kan inte uteslutas att utdelningssänkningar. Förhoppningsvis kommer inte många bolagen i Bombmattan sänka utdelningarna och om jag fortsätter återinvestera utdelningarna bör inte de totala utdelningarna understiga föregående års utdelningar. 

Jag kommer alltså i stort sett inte ändra på strategierna vid en recession. Vilket enligt många erkända förvaltare anser vara den bästa strategin. Andra kallar det strutsbeteende. Tiden får utvisa. 

Hur tänker du i detta tillfälligt eller långvariga tuffare börsklimat? 


-Rocky Balboa

fredag 3 januari 2020

Årssammanfattning 2019

God fortsättning och god avkastning, som de humorlagda aktieknarkarna glatt twittrar ut! Nu har det gått ytterligare ett år, mitt tredje på börsen som utdelningsinvesterare. Detta året har min emerging market-frenesi tonats ned betydligt. Till den grad att cannabis-portföljen i stort sett nedmonterats med ytterst få undantag. Detta beror på en påtaglig, men fullt rimlig nedgång. Det har visat sig olönsamt att vara långsiktig i innehaven. Jag vet inte om eller när det kan komma en vändning, men vittnar från läktaren så länge det inte finns tydliga triggers på horisonten. 
Det kan komma under hösten 2020, då det är mid term election i USA, där delstater som Florida, NY m.fl. kan komma att lägga in legalisering i röstsedlarna. Men det är fortfarande långt dit. Den nedmonterade cannabisportföljen har delvis ersatts av en mer defensiv, nordisk portfölj. Valet av en huvudsakligen svensk portfölj beror på stor del på att dollarn blivit stark och det börjar kännas dyrt att köpa hundra procent i dollar, kanadensisk som amerikansk. Därav har visst fokus på index svalnat då utdelningar och ökningar i dessa står högre i kurs än att slå index, för mig.  Utdelningsfokuset har betalat sig, tycker jag, och även om börsen har varit extremt positiv i år vet man inte när det vänder och med utdelningarna har jag en mental krockkudde. Utvecklingen av utdelningtillväxten har med nedmonteringen inneburit en rejäl skjuts och det märks... 

Jag har fått följande i utdelning under 2019, från mina tre utdelningsportföljer:

2019: 42.189 kr
2018: 16.684 kr

Detta är en väl godkänd summa i utdelning för mitt tredje år, tycker jag. En ökning med drygt 150% från föregående år. Min första utdelningsmånad i januari 2017, erhöll jag 530 kr. I januari 2020 förväntas summan landa kring 4500 kr. Ca sju gånger så mycket. Oavsett vad man föredrar så är utdelningsstrategin en framgångsrik strategi för mig hittills och den snabba utdelningstillväxten har gjort att mitt intresse ökat för den typen av aktiesparande framför tillväxtstrategier. Inför året hade jag som mål att nå ca 20-22.000kr i utdelningar. Men då jag skalade ned i cannabisportföljen i större utsträckning än jag hade förutspått, blev det större summor att investera i utdelningsportföljerna istället, och detta har "dopat" utdelningarna under året. Men att inte jämföra sig mot index vore fegt, så: 

Utvecklingen i mina portföljer 2019:

Portfölj      Utveckling Portföljstorlek  DJ World-index
                                                                                 23.6
AF - Avanza        11%        Small             -12.4%enheter  
KF - Avanza        -20%       Small             -43.6%enheter
ISK - Avanza        35%       Small              11.4%enheter  
KF - Nordnet        18%       Small              -5.6%enheter      
KF - Nordea         24%       Large               0.4%enheter                

En avkastning som jag får vara nöjd med. AF-portföljen sattes igång under hösten, med TIN Core-fonden som enda innehav, så inget konstigt att den inte hunnit med i utvecklingen med sin korta livstid, likaså gäller KF-kontot på Nordnet som innehåller nordiska utdelningsbolag. Den största plumpen är tillväxtportföljen, KF Avanza, som innehåller cannabisbolag. Där har det blivit en rejäl åktur söderut och jag har ingen större tilltro på radikal förändring i direkt närtid. Det var en relativt väntad nedgång, men jag hade inte förutsett magnituden på den.
När året summerats vågar jag med se fram emot 2020 med andakt, inte minst eftersom utdelningarna kommer öka påtagligt mot 2019, då utdelningarna snittar mellan 4500-5000 kr i månaden numera. Med oförändrad valuta och ingen återinvestering eller utdelningshöjning från något innehav kommer utdelningarna ligga kring 57-58.000kr. Men eftersom det inte ligger i min strategi att inte återinvestera utdelningar i dagsläget, eller att sluta månadsspara, bör därför utdelningarna bli högre, och med återinvesteringar och månadssparande kommer det nog kunna ticka på fint. Det totala portföljvärdet har växt i maklig takt, men omplacerats jämfört med tidigare år. Numera ligger jag tungt viktad i utdelningsbolag, med en tillväxtportfölj av blygsam storlek, och ett fondkonto som klent komplement. Så kommer fördelningen att se ut i första halvan av 2020 också, gissar jag. Med en eventuell offensiv på amerikanska cannabisbolag när midterm elections närmar sig, om temperaturen höjs i sektorn. Gällande fondkomplementet månadssparar jag 300 kronor på lång sikt i just den fonden då jag hyser respekt för fondförvaltarnas kunskap i ämnen jag inte bemästrar.  

Fördelning av kapital
AF Avanza Svenskt fondkonto 3.300 kr
KF Avanza Utländsk cannabis 21.800 kr
ISK Avanza Svensk utdelningar 50.000 kr
KF Nordnet Nordisk utdelningar 100.000 kr
KF Nordea Utländsk utdelningar 1.070.000 kr 
Cannaccord Utländsk onoterad cannabis ca 50.000 kr
Summa värdepapper 1.295.100 kr

Med detta vill jag avrunda med nya mål för 2020, vilka i princip uteslutande inbegriper utdelningar, då börsutveckling inte kan eller ens bör(?) eftersträvas att förutsägas. 
Målet för 2020 är för mina portföljer att ha avkastat 70.000 kr i utdelningar vid årets slut,  och att inte ha underpresterat nämnvärt mot index. 
Vad har du för mål?  

söndag 8 december 2019

Hög utdelning - risk för värdefälla för den blinde

Att investera i utdelningsbolag är en strategi som onekligen ligger mig och många andra varmt om hjärtat. Men att blint investera i bolag som har hög utdelning kan vara en landmina om man inte gjort sin hemläxa. 
Jag anser att en del köper aktier i bolag de inte riktigt förstår, eller tagit reda på respektive bolags ekonomiska hälsa, varpå de köper i rent hopp om att bolaget ska kunna bibehålla en hög utdelning. En hög utdelning kan i många fall bero på ett fall i aktiepriset. Det är inte vanligt att läsa om småsparare som går in i såna bolag. Swedbank ett typexempel. En period senare läser man om sänkt eller än värre, strypt utdelning. Småsparare som går in i bolag med ekonomiska bekymmer, då bolaget uppges "se billigt ut", kan visa sig vara en riktig fälla. Exempel på sådana, som sänkt eller bestämt sänkt eller fryst utdelning är bl.a. 

Corus Entertainment
MQ
Nordea
Ocean yield
Sampo 
Senior Housing properties Trust
Sir Royalty Income fund  
Swedbank 
Washington Prime group 

Om man ska köpa bolag som"ser billiga ut" och man tror på ett potentiellt turnaround-case
måste man ha insikt om kunskapen ett sådant beslut kräver. Att bara köpa ett bolag med problem för att det är "billigt" och hoppas att de ska vända på skutan är som Peter Lynch en gång sa "som att spela poker utan att titta på sina kort". 
Bolag som ser billiga ut är ofta det av en anledning. Lägre vinster och/eller vinstmarginaler, ökad konkurrens, oerfaren ledning, extern management, digitalisering. Anledningen till att ett bolag går dåligt kan bero på massvis av anledningar. Om man inte kan kalkylera hur ett bolag ska kunna vända på utvecklingen bör man således undvika investera i detsamma.

Exempel på bolag som kan ligga i riskzonen för sänkt utdelning framöver:
Boston Pizza
Kindred
AGNC

Hur ska man lyckas undvika köpa in sig i bolag som riskerar sänka eller frysa utdelningen i närtid? Jag vill belysa att i detta inlägg tas inte en eventuell recession i beaktning, utan i det ekonomiska klimatet vi befinner oss i och gjort de senaste tio åren, då recessioner historiskt påverkat många bolags utdelningar negativt. Det kan innebära fler faktorer än jag tar hänsyn till nedan.
Dalande vinster och pressade marginaler är röda flaggor för utdelningssänkningar. Hur man kan titta för att undvika utsätta sig för onödig risk är genom att titta på "Vinst per aktie", på engelska EPS (Earnings Per Share). Om VPA sjunkit den senaste tiden bör man fråga sig vad det beror på samt titta på utdelningsandelen. Ju högre den siffran är, desto högre risk för utdelningssänkning om bolaget inte kan vända på VPA. Ett exempel jag tittat på är Kindred. Det ser ut om följer:
Bild från: https://borsdata.se/unibet/analys 
                                 
                                      2013     2014     2015       2016      2017      2018      21019 Q3
Vinst/aktie                      1.92      5.14      2.99        4.09       5.77       6.89        4.51
Utdelning                       1.47      2.55      2.88        3.46        6.16      5.90        5.90
Utdelningsandel            76%      49%      96%        85%      106%     86%       130%        

Dessa staplarna ovan återfinns på bilden, men dessa är viktiga när det gäller utdelningspotential. 
Kindred balanserat på en tunn linje sen 2015 sett till utdelningsandel och frågan är om de kan behålla sin höga utdelning. Det kräver att bolaget kommer tjäna nog under det sista kvartalet för att täcka sin utdelning per aktie. Om de lyckas med detta kan utdelningen komma att bibehållas. Men om de misslyckas med det kommer utdelningen sannolikt att sänkas. Sådana initiativ tenderar att katalysera kraftig nedgång. Det kan bero på att det finns aktieägare som köpt i hopp om bibehållen och höjd utdelning framgent som skjuter ut sig i samband med en sån nyhet. Dessutom är det en indikation på att bolaget inte kan generera kassaflöden som de tidigare utlovat. Vidare är det svårt för bolaget att växa om det delar ut hela sitt kapital, vilket gör att deras händer bakbinds. Därför kan det ge en rejäl snyting att investera i högutdelande bolag som sänker utdelningen.
Slusats: VPA - vinst per aktie och Utdelningsandel, två viktiga staplar att ha koll på, i bibeln Börsdata, för att undvika gå på nitar som utdelningsinvesterare. Och var inte rädd att omvärdera en analys du gjort tidigare. Kassaflöden är inte statiska!
Du undviker smällar om du har koll på VPA och utdelningsandel!
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 4 november 2019

Aktielåneprogrammet - Nordnet

Med viss skepsism kring den amerikanska dollarns fortsatta framfart har jag valt att starta en ny utdelningsportfölj hos Nordnet med fokus på svenska och nordiska bolag. Vidare har jag en utländsk utdelningsportfölj i Nordea och en tillväxtportfölj i Avanza. Jag har alltså valt att sprida mina portföljer mellan olika banker. Onödigt rörigt? 
Denna spridning mellan banker beror på flera faktorer. Nordea har jag valt för utländska utdelningar tack vare deras billiga courtage, då jag hanterar störst summor i den portföljen. men framförallt har Nordea, utöver billigt courtage, servicen att de betalar tillbaka utländsk källskatt inom sex veckor. Det är en fördel som ger effekt med ränta-på-ränta-strategin. I dagsläget innebär det att jag återfår drygt 600 kr varje månad, som kan återinvesteras. Om denna portfölj hade varit hemmahörande i Avanza eller Nordnet hade jag tvingats vänta snällt på dessa 15% som källskatten innebär generellt, i två-tre år, beroende på när man investerat. 
Jag har, trots Nordeas fördelar, en tillväxtportfölj med uteslutande utländska innehav i Avanza. Avanza har jag valt för denna portföljen då det krävs mer aktivitet från min sida, till skillnad från bolagen i Nordea-portföljen, som närmast uteslutande är "buy & hold". Avanzas app i telefonen är användarvänlig och simpel att manövrera, vilket underlättar då det snabbt svänger och är volatilt bland innehaven i den portföljen, vilket kräver högre aktivitet från min sida. Då underlättar det att kunna köpa och sälja via mobilen.  

Nu väljer jag att starta en svensk utdelningsportfölj. Varför jag väljer Nordnet för min svenska utdelningsportfölj, och inte öppnar ny ISK i Avanza?
Det är för Nordnets "Aktielåneprogram". 
Har du hört talas om det? Jag har sett dess marknadsföring, men har inte läst om någons upplevelser kring idén. Så här följer ett utdrag ur Nordnetbloggens förklaring:

Programmet innebär att du som har en kapitalförsäkring hos Nordnet ges möjlighet till extra avkastning på de aktier du investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och dig som kund. Du som har kapitalförsäkring är automatiskt med i programmet, vilket möjliggörs av att Nordnets försäkringsbolag står som formell ägare till de värdepapper som förvaras på KF. En medverkan kommer inte få några praktiska konsekvenser för dig som kund, Du kommer kunna sälja och disponera över dina aktier som vanligt, och även belåna dem. Ersättningen från programmet betalas ut kvartalsvis i efterskott, som likvida medel på din KF. Storleken på ersättningen är svår att uppskatta i förväg, och styrs av hur många aktier du har på ditt konto, hur länge du innehar aktierna, samt vilken efterfrågan som finns på marknaden. 

Denna korta förklaring väcker några frågor. 
Vad händer om man önskar sälja ett innehav när det är utlånat? 
Ingen skillnad tydligen. Man kan sälja som man behagar. 
Kan ungefärlig avkastning i procent uppskattas vid utlåning?
Nix, det är omöjligt. Intresset styr, vilket ingen kan veta på förhand.    
Kan utlåning i de mindre listorna, som First North t.ex. ske? 
Yes. Samtliga aktier på de nordiska listorna. 

Vidare kan det tilläggas att det rör sig om Nordiska aktier som programmet innefattar.  
Man betalar ingen extra skatt för den extra avkastningen som fås genom aktielånarprogrammet. Den schablonbeskattas som en del av värdet på försäkringen, precis som utdelningen på en aktie.  

Mina tankar kring aktielåneprogrammet.
Jag har majoriteten av mina portföljer i kapitalförsäkringar och ser ingen anledning till att välja en ISK för att mista möjligheten att ge detta programmet en chans. Jag har inget större intresse av bolagsstämmor, som är fördelaktigt vid ISK. 
Potentiella fördelar jag ser är att man får möjlighet i att tjäna på nedgång i innehav vid en korrektion i specifika bolag, eller vid en generell korrektion eller recession. Det finns många bolag som kan vara attraktiva att äga, men som har en relativt hög värdering, som Castellum, eller Fortnox. Det finns även bolag som är relativt volatila, som Evolution gaming. Samtliga av nämnda bolag är av intresse för min Nordnet-portfölj och dessutom aktier som kan komma att blankas av andra vid tillfälle. Att äga dessa via en KF i Nordnet gör att jag kan tjäna pengar utan att sälja en aktie vid nedgång. Dessutom ligger mitt intresse i långsiktigt ägande, och blankning ingår inte i min strategi. Men att ha möjlighet att tjäna på att andra blankar mina innehav känns fängslande. En stötdämpare vid sämre tider helt enkelt. 

Vid utlåning betalas avkastning kvartalsvis. Som en extrautdelning.   

Utdrag från Nordnet:
Utbetalningen baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du äger dem samt vilken tillgång och efterfrågan det finns på lån av aktuell aktier. Utbetalningens storlek kan variera rejält mellan aktier men också för en enskild aktie över tid. Vanligen blir den mindre än 1%, men kan också uppgå till 10%.

Hur ser processen ut?
Exempel: Ponera att du har 100.000 kr investerade i en aktie och att 70% av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till ränta på 2%. Då kommer den totala avkastningen uppgå till 1400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad. (Vad händer vid uppgång/nedgång?)
Avkastningen (efter avdrag för kostnader till Nordnets agent om 10%) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet. Detta betalas kvartalsvis till din KF. Din extra årsavkastning blir i exemplet 630 kr, eller 0.63% på investerat belopp. 
Mer info om aktielånarprogrammet hittar du på Nordnet: 
/www.nordnet.se/aktielaneprogram 
"-Att tjäna pengar på nedgång genom passivitet är smartare än att tro sig veta bättre
 än marknaden om man inte besitter kompetensen."

Little Macs kloka coach "Doc" Louis
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

måndag 14 oktober 2019

Cannabis-aktier imploderar

Efter ett turbulent slut på 2018 och närmast konstant nedåtgående trend under 2019, ser cannabisaktierna i Nordamerika ut att vara bottenlösa som sumobrottare på buffé. Det har tvingat mig att sälja i pessimismen, då den volatilitet som huserar i sektorn är obarmhärtig. Det har inte lönat sig att vara långsiktig i dessa bolag, utan fördelaktigt att handla kortsiktigt på trend. Jag känner mig närmast som bilden illustrerar, jag undkom med livet i behåll, men skadeskjuten.

Som aktieägare har jag sålt mycket på nedgången och det känns som bilden illustrerar. 
Aphria visade upp vinst i sin senaste kvartalsrapport, vilket de gjort i ensamt majestät, bland de större, etablerade cannabisbolagen i Kanada. Canopy och Aurora har gissningsvis flera kvartal framför sig innan de kan uppvisa att vinsterna överglänser utgifterna. Denna nyheten slog ner som en bomb och Aphrias aktie steg 40% dagen efter att förra Q-rapporten publicerats. Många analytiker var pessimistiska om bolagen i branschen skulle kunna vända till vinst överhuvudtaget. Att Aphria blev först var en ännu större skräll, med tanke på den negativitet som florerat kring bolaget sen ett analytikerhus synat och sågat dess värdering, tillgångar och framtiden för bolaget. Dessutom har VDn fått gå och Aphria har omgärdats av pessimism det senaste halvåret. Men sen uppgången har priset fallit tillbaka till sin turbulenta tid. 
Finns det någon räddning för dessa fallande aktier? 
En potentiell katalysator är att fler typer av produkter ska legaliseras under december i Kanada, som ätbara produkter. Dessa har inte varit tillåtna sen legaliseringen i oktober ifjol. Men det blir alltså ändring på detta i slutet av året. Anledningen till beslutet i frågan är gissningsvis för att legaliseringen ska ske stegvis. 
I Kanada har legaliseringen hittills varit en besvikelse för många investerare. Inte minst på grund av att det är väldigt glest mellan butiker som tillåts sälja laglig cannabis, kvaliteten på produkterna och inte minst för den höga beskattningen, vilket lockat kunder till den svarta marknaden. 
I USA har sommaren trots ledighet och blandad rapportering hållit ett relativt högt intresse bland politiker. Det har hållits möten om potentiella lagändringar (SAFE Banking Act), som röstats igenom i kongressen, vilket är det första steget. Vidare publiceras det relativt flitigt uttalanden från politiker som hävdar sig vara pro-cannabis. De amerikanska aktierna i sektorn tenderar fortfarande följa de kanadensiska när det kommer till trender, och det kan komma att fortsätta korrelera trots att de huserar på olika marknader (i alla fall ännu). Den senare delen av hösten i USA kan komma att bli intressant, liksom Kanadas expansivare del i legaliseringen. I USA börjar de politiska debatterna gå igång inför valet om ett år och cannabisfrågan har stigit i graderna de senaste åren. Det ser ut som att flera delstater kommer lägga in omröstning av legalisering i valsedlarna. Däribland New York, Florida, New Mexico m.fl. Dessutom tycks några konservativa delstater addera medicinsk cannabis-legalisering ibland valsedlarna. Jag har personligen sålt av stora delar av min cannabisportfölj, till följd av den branta nedgången. Jag iakttar i mångt från läktaren, då jag sålt av stora innehav som Aphria, Aurora, Ianthus med flera längs vägen, med blandad framgång. Jag har minskat exponering mot sektorn successivt sedan oktober ifjol. Med facit i hand skulle jag avvecklat aggressivare i samband med mina initiala skalningar. 
Jag har fortsatt örat nära rälsen och är beredd att ompröva mina beslut om trenden vänder och det blir uppåtgående. Det svåra att manövrera i denna sektorn är att det är brant åt båda håll, men uppåt har varit än snävare än nedåt. Detta gör uppgiften än svårare och med tanke på utvecklingen i min utdelningsportfölj har mitt intresse för cannabissektorn oundvikligen svalnat en del. Jag hoppas att trenden vänder vilket naivt(?) nog jag tror kommer ske, men det kommer behöva grundas i politiska genombrott snarare än spekulation på positiva kassaflöden, förvärv eller rykten om Coca-Cola och andra stora bolags inblandning. Detta baserar jag på den ringa framgång de bolagen som köpt in sig i sektorn, som Constellation Brands (i Canopy Growth), Altria (Cronos), Breakthrou beverages (Canntrust) och Novartis (Tilray). Det tycks råda en mer kritisk värdering kring cannabissektorn än det gjort fram t.o.m. 2019. Vilket är en sund och naturlig del av processen. De kanadensiska bolag som kan rida ut stormen kommer bli vinnarna där och jag tror att valet i USA 2020 kan dra de amerikanska bolagen till tillfälligt höga värderingar likt de kanadensiska 2016-2018. Ha i beaktning att det är ett år bort. Och detta är mina egna tankegångar kring ämnet och detta inlägg ska inte ses som någon rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

tisdag 10 september 2019

Bombmattan breddas med nya och okända(?) innehav - Part II

Jag vill presentera ett gammalt (1906), och genom åren, pålitligt utdelningsbolag, som höjer utdelningen årligen och har så gjort det sedan början av 1970-talet och inte sänkt utdelningen sedan 1976, vad jag kan hitta. Bolaget tycks dessutom vara oupptäckt av den breda massan av utdelningsinvesterare.    
Bolaget beskrivs på deras hemsida som följer: 
Vi tillämpar våra kärnfunktioner för att samla in, bearbeta, fraktionera, transportera, lagra och marknadsföra naturgas genom vertikal integration över hela värdekedjan för att förse våra kunder samtidigt som vi genererar en konsekvent vinsttillväxt. Vår primära affärsstrategi är att upprätthålla ekonomisk styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra vinster, avgiftsbaserade intäkter och utdelningar med fokus på säker, pålitlig, miljöansvarig, lagligt kompatibel och hållbar verksamhet för våra kunder och anställda genom följande:   

- Arbeta på ett säkert, pålitligt miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt. Miljö -, säkerhets- och hälsofrågor fortsätter vara ett primärt fokus för oss, och vår betoning på personlig processäkerhet har gett förbättringar i de viktigaste indikatorerna vi tittar på. Vi fortsätter att leta sätt att minska vår miljöpåverkan genom att spara resurser och utveckla effektivisering av teknik. 
- Bibehållande av finansiell styrka och flexibilitet samtidigt som vi ökar våra resultat, utdelning och kassaflöden från verksamheten. Vi fortsätter att investera i organisk tillväxtprojekt för att expandera i våra befintliga verksamhetsregioner och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till råoljeproducenter och naturgasproducenter samt marknader för slutanvändning. 

Bolagets intäkter kommer ifrån avgifter för volymerna av gasen som passerar genom pipelines, vilket medför att Oneok inte är så prisberoende. Utdelningstillväxten är relativt tilltagande, med tanke på hur länge bolaget funnits och delat ut till aktieägare. De senaste åren snittar de 10% i utdelningstillväxt, under 2018 ökade utdelningen med 19%. 
Direktavkastningen ligger i skrivande stund kring 4.9%. 
Are you impressed? Im impressed. 
Tillväxt
Oneok driver tillväxtprojekt och har några projekt i pipen. 

-Elk Creeek pipeline. Ett projekt där Oneok äger 50% och estimeras stå färdigt i slutet 2019.

-Demiks Lake I & II. Estimeras vara färdiga för produktion Q4 2019 respektive Q1 2020. 

-Mont Belvieu 4. Estimeras Q1 2020. 

-Arbuckle II. Estimeras stå färdigt Q1 2020. 

-Bear Creek. Estimeras klart Q1 2021.    

Det kan tilläggas att ONEOK är en viktig aktör i exporten av naturgas till Mexiko, via deras 50% ägande av rörledningar dit. Företaget tecknade nyligen ett 25-årigt kontrakt att förse Mexiko med gas när de övergår från kol till gasproduktion. 
ONEOK har lyckats växa sin DCF (distributable cash flow) trots utmanande branschförhållanden under de senaste åren. 

Vinsterna har ökat senaste åren och förutsatt att de kommer fortsätta, ser aktien attraktiv ut.
Blå stapel visar omsättning. Orange stapel visar vinst
Risker
Den höga direktavkastningen, snabba tillväxtpotentialen och med såpass många projekt som färdigställs inom rimlig framtid, gör ONEOK högintressant. Men risker finns således alltid. Potentiella risker för Oneok bör vara t.ex. exekveringsrisk. Konkret beror ledningens förmåga att uppnå sina ambitiösa tillväxtmål på att slutföra projekten i tid och inom budget. Det är inte alltid så lätt, och långa förseningar blir snabbt kostsamma.
En annan potentiell risk är de stigande byggkostnaderna. Specifikt tullavgifter som Trump hotar med, som kan öka anläggningskostnader de närmaste åren. ONEOK är inte självfinansierat, vilket innebär att de fortfarande finansierar mycket av sin tillväxt genom emissioner (1.2 miljarder i januari 2018). Den finansieringsstrategin fungerar bra förutsatt att aktiekursen förblir tillräckligt hög för att hålla kostnaderna för eget kapital låga. I händelse av en krasch i energisektorn och/eller björnmarknad kan aktiens kurs dock falla påtagligt, vilket minskar lönsamheten i en sådan strategi. 

Jag har tagit en knapp halv position initialt. Ju tryggare jag känner mig med caset, desto större sannolikhet att jag fyller på successivt.   
Naturgasledningar - brännhet bransch eller risk för brännskada? 
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

torsdag 5 september 2019

Bombmattan breddas med nytt, ungt innehav

Jag presenterar ett nytt tillskott i Bombmattan. Bolaget heter Plymouth Industrial REIT (NYSE: PLYM) och är ett small-cap bolag i USA som fokuserar på industri- och lagerlokaler. Modellen påminner om STAGs, med skillnad i att PLYM är yngre. Bolaget grundades 2011 och börsnoterades juni 2017. Bolagets totala portfölj består av 57 byggnader med ca 12.6 M square feet (ca 1.2 M kvm) fördelade i 10 delstater, främst i den östra delen av landet, med huvudkontor i Boston. Sedan börsnoteringen har Plymouth finansierat en del förvärv. Under dessa två åren har bolaget förvärvat för 360 M USD. 

I december 2018 förvärvade företaget en industriportfölj i Jacksonville, Florida om totalt 20 st byggnader, för kostnaden 97 M USD. Första kvartalet 2019 uppvisades 97% beläggningsgrad.  

Året innan, december 2017, förvärvade företaget en industriell portfölj i Chicago-området om 15 st byggnader, för priset av 99.8 M USD. 100% beläggningsgrad Q1 2019.
Snabbspolning fram till juni 2019 då Plymouths senaste förvärv ägde rum.   
485.000 square feet (45.000 kvm) i Indianapolis, som också har 100% beläggningsgrad. 

Under bolagets senaste conference call uttalades det om pågående förhandlingar som låg i slutskeden: 
"-Den första affären är en 7-byggnadsportfölj i Chicago, med en dryg miljon square feet (ca 92.000 kvm) för 32 M USD med initialt beräknad avkastning om 8.25%.  
Den andra affären är en fastighet med två industribyggnader i Memphis på totalt 566 000 square feet med en total kostnad på cirka 22 miljoner dollar. Fastigheten är 100% uthyrd. Hyresgästen är starkt investerad i dessa byggnader och utökade nyligen deras hyresavtal till 2024. Vi finansierar detta förvärv med drygt 12 miljoner kontant och antagandet om en inteckning på 9,5 miljoner dollar.”

Det ska betonas att bolaget ännu inte går med vinst och har en hög belåningsgrad. Inte något för den defensivaste av investerare, kanske. Men både omsättning (blå stapel) och vinst (orange) går år rätt håll.  
börsdata.se 


PLYM har hög direktavkastning (8%) och jag har tagit en blygsam position, (1/4) då jag inte är helt övertygad om dess tålighet i sviktande konjunktur. Men då jag varit överviktad i OHI och skalat på grund av oroligheter kring hyresgäster med tveksam ekonomi, passade det mig bra att allokera till ett bolag med liknande utdelning, men dessutom med större tillväxtpotential.     
Bolaget växer rätt fort och jag har fått upp ögonen för mindre och med snabbväxande fastighetsbolag sen jag gick in i IIPR, ett annat ungt, snabbväxande fastighetsbolag. PLYM snubblade jag över via Seeking Alpha, där jag följer en duktig skribent inom REIT-sektorn, Brad Thomas. Nedan följer artikeln jag använt mig av för detta inlägget. 

Läskigt hög utdelning för ett så ungt bolag?
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Referens:

fredag 23 augusti 2019

Transalta renewables - ett spekulativt småbolag eller en utdelningsfälla?
Transalta Renewables är Kanadas största producent av vindkraft och en av landets största producenter av förnybar energi. Huvudkontor i Calgary. Bolaget har en geografiskt diversifierad tillgångsbas, bestående av 42 fastigheter som genererar kassaflöde genom fyra olika sätt för elproduktion. De två största segmenten - vind och naturgas - utgör tillsammans 93% av det totala kassaflödet. Hydro- och solenergi är mindre verksamheter i bolaget och genererar ca 7% av produktionen. Det är tydligt att företaget fokuserar på förnybar och gas-produktion. Bolaget har investerat och expanderat de senaste åren, som bilden illustrerar. 
Investerarpresentationen s. 12
Utdelningen har höjts stadigt sen introduktionen 2013. Men ingen höjning gjordes under 2018. Frågan är om utdelningen kommer ökas under andra halvan under 2019. Oavsett, så är utdelningen hög, 6.7%, så det är inte säkert att utdelningen kommer höjas detta året heller. Aktien har dock överpresterat index i år, med en uppgång kring 35%.   


Investerarpresentationen s. 10

Bolagets utdelning har vuxit med CAGR kring 6% sedan introduktionen. Trots utebliven utdelningshöjning under 2018, har utdelningsandelen minskat från 82 till relativt sunda 71%. Det innebär att direktavkastningen ser rätt trygg ut i dagsläget, och förhoppningsvis möjlighet till tillväxt. 

Källhänvisning: 
suredividend.com/monthly-dividend-stock-trswf Investerarpresentationen: transaltarenewables.com/wp-content/uploads/TransAlta-Renewables.-Jan-2019. 

Disclaimer: Jag äger aktier i Transalta renewables. Jag har för avsikt att avvakta en tid framöver. Mest på grund av det stigande aktiepriset och den orörda direktavkastningen.

Vill se höjd utdelning för att fylla på energi(bolaget).
Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.