Kapitalfördelning


1% Pepins                                    Alvesta glass

1% Lendify                                   Utlåning  på 10 år.

2%  ISK - Sve Bombmattan         Castellum 

45%  KF - Global Bombmattan    AAPL, Alcanna, MAIN, IIPR OHI, O, WPC mfl

41%  KF - Global Tillväxt             Cannabisbolag 

10% Likvid                                     För akutfall som spontant frieri, eller motorhaveri                                                           
                                                        på Rollsen... Man ska inte ha alla ägg i samma korg, sägs det. Man vill ju inte förlora alla sina pengar samtidigt. Därför är kapitalspridning att föredra. Så att man kan förlora dom i olika takt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar