Kapitalfördelning


1% Pepins                                    Lohilo (Alvesta glass)

1% Lendify                                   Utlåning  på 10 år.

2%  ISK - Sve Bombmatta          Castellum 

12% KF Norden Bombmatta      Cibus, EVO, Fortnox, Kindred, Resurs mfl

80%  KF - Global Bombmatta     AAPL, IIPR, MAIN, OHI, O, WPC mfl

4% Likvid                                     För akutfall som motorhaveri                                                           
                                                      på Rollsen... Man ska inte ha alla ägg i samma korg, sägs det. Man vill ju inte förlora alla sina pengar samtidigt. Därför är kapitalspridning att föredra. Så att man kan förlora dom i olika takt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar