måndag 4 februari 2019

Världshälsoorganisationens omvälvande läckageGlobala hälsoexperter i FN rekommenderar att cannabis och dess nyckelkomponenter formellt omplaceras enligt internationella drogfördraget. 
WHO, Världshälsoorganisationen, kräver att cannabis ska avlägsnas från den mest restriktiva kategorin, av en drogkonvention utredd 1961 och tecknats av länder från hela världen. 

Något överraskande för mig är att delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) och dess isomerer helt avlägsnas från ett helt separat drogfördrag från 1971, och istället läggs i den mildaste på skalan, allt enligt ett WHO-dokument som ännu inte offentliggjorts. 
WHO tycks även vilja förtydliga att CBD och CBD-preparerade produkter som inte överstiger 0.2% THC inte är kontrollerade över huvudtaget. Det har WHO fastställt redan i juni 2018, men avsikten ska vara att göra det i klartext för att undvika juridiska missförstånd och komplikationer. De praktiska effekterna av dessa förändringar är fortfarande begränsade, då länder tillåts bestämma narkotikapolitik och lagar individuellt, men den politiska påverkan är svår att bortse ifrån. Detta är ett statement från WHO som lösgör ytterligare möjligheter för cannabis världen över. Sammantaget skulle rekommendationerna - om de antas - utgöra ett formellt erkännande från ett av världens styrande organ att de felaktigt klassat cannabis och dess skadeverkan, medicinska och terapeutiska fördelar i sex årtionden. 

WHOs nya inställning och attityd kommer i en tid när ett växande antal länder reformerar sin cannabispolitik. 
"Placeringen av cannabis i 1961-fördraget, i avsaknad av vetenskaplig bevisning, var en fruktansvärd orättvisa", säger Michael Krawitz, en amerikansk krigsveteran och legaliseringsförespråkare som drivit på internationella reformer. "Det är dags att stödja Världshälsoorganisationens rekommendationer och se till att politik inte trumfar vetenskap", avslutade han. 

Dessa rekommendationer förväntades initialt att släppas redan efter ett möte i Wien i december, (vilket jag skrivit om tidigare i bloggen) men försenades av okända skäl. Det kommer röstas om dessa rekommendationer så snart som i mars, där 53 medlemsländer kommer få möjlighet att acceptera eller avvisa dem. 
Ett antal länder har historiskt motsatt sig reformer av narkotikapolitik, som Ryssland och Kina, föga överraskande. Sannolikt kommer de göra så även denna gång. 
Andra länder, som Kanada och Uruguay, som redan legaliserat cannabis i strid med de nuvarande fördragen, kommer högst sannolikt, liksom ett antal europeiska, sydamerikanska och asiatiska länder rösta för reformen, som tillåter cannabis i medicinska syften. 
Ett land av intresse i frågan är USA, som historiskt pressat andra länder att inte reformera sin cannabispolitik. Det kan vara en väsentlig skillnad på USAs syn på frågan när ett växande antal delstater legaliserat cannabis i olika omfattning. Det öppnar för en internationell marknad för de amerikanska bolagen med en mer liberal syn på cannabis internationellt, som kan gynna USAs ekonomi på sikt. President Trump har själv uttryckt sitt stöd för att låta delstater själv bestämma i frågan och Attourney General nominee, William Barr har uttalat sig om att inte ge sig på företag som verkar inom cannabis. Således återstår att se hur administrationen kommer att styra sin FN-representant när det är dags att väga in de föreslagna ändringarna av cannabisens status enligt internationell rätt. Om rekommendationen angående CBD antas kan det få oanad effekt i USA. Förra året fastställde FDA (USAs motsvarighet till livs- och läkemedelsverket) att CBD inte uppfyller kriterierna för de federala lagarna, frånsett de internationella fördragen. Det innebär att om CBDs borttagning från narkotikalistan röstas igenom i USA, kommer CBD-produkter kunna flöda fritt genom landet, med import och export. Det skulle kunna innebära ett internationellt genombrott för CBD-producerande bolag i USA, som Charlottes web och Curaleaf bl.a. 

WHOs nya rekommendationer angående cannabis återfinns i ett dokument daterat den 24e januari av Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör på WHO, adresserat till FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Denne Guterres var för övrigt Portugals premiärminister när landet klubbade för en avkriminalisering vid narkotikainnehav. Nånting han påtalat under ett tal för FNs kommission om droger och narkotika ifjol. 

Detta är en revolutionär vändning som kan ge ett eko globalt för cannabis och dess framfart. Med FN och Världshälsoorganisationens nya bedömning kommer det bli svårt för cannabis-motståndare att vidhålla sin restriktiva politik i frågan. 

Källa:
forbes.com/2019/02/01/world-health-organization-recommends-rescheduling-cannabis-international

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar