onsdag 23 januari 2019

EU - medicinsk cannabis på agendanMedicinsk cannabis smyger upp på EUs dagordning. From med förra måndagen, den 14e januari, påbörjades en formell studie av de potentiellt kliniska fördelarna med cannabis som läkemedel för samtliga medlemsländer. 

Europas cannabisindustri beräknas vara värd 132 miljarder USD år 2028, vilket skulle göra den till världens största lagliga cannabismarknad, sett ur dagens förhållanden. 
EU har 28 st medlemsländer, var och en med egen uppsättning lagar kring preparatet.  
Det kan bli ändring på detta, då EUs lagstiftare undersöker skatte- och hälsoaspekterna  medicinsk cannabis kan innebära. Utredningen kommer bl.a. titta på lagar och plattformar för eventuell handel. I december kom EUs läkemedelsmyndighet EMCDDA, (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), ut med sin första rapport på medicinsk cannabis. Deras rapport innehöll definitioner på cannabispreparat och läkemedel, och rapporten riktade sig till politiker. "Många EU-länder tillåter nu eller överväger att tillåta medicinsk användning av cannabis eller cannabinoider av någon form", skrivs det i rapporten. Men både metoder, produkter och regelverk varierar kraftigt mellan länder, konstateras det. Rapporten ger också en översikt på bevis för medicinsk användning av cannabis. Den slutsats som dras är att det krävs mer forskning och kliniska studier. I rapporten finns fallstudier från USA, Kanada, Australien och Israel som illustrerar olika metoder som används utanför EU. Rapporten belyser utmaningarna i beslutsfattande och sammanfattar de komplexiteter som regeringar kan komma att behöva överväga i frågan. I de flesta länder har utbudet utvecklats över tid, ofta på patienters efterfrågan säger EMCDDAs direktör Alexis Goosdeel, som även uttalat sig om rapporten: 
"Denna rapport syftar till att med en objektiv blick undersöka aktuella bevis, praktik och erfarenhet inom detta område och försöka beskriva det komplexa arbetet om tillvägagångssätt som antagits i andra länder". Det pekar också på vikten av att utveckla en bas för utvärdering och bedömning, vilket innebär att säkerställa att alla medlemsländer har samma definition av nyckelpunkter om en förordning utvecklas.
Jag har ingen uppgift på utredningens deadline och kan inte uppskatta när något utslag kan tänkas vara aktuellt. 

Källa: 
https://thefreshtoast.com/cannabis/european-union-groundwork-for-legalizing-medical 

https://newcannabisventures/european-legislators-set-for-multi-billion-dollar-cannabis-industry

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar