måndag 20 augusti 2018

Nordamerikanska fastighetsbolag, REITs.

Jag har investerat i en hel del REITs. Dessa återfinns i min utdeningsportfölj, Mattbomben. REITs ger mig ett jämnt kassaflöde genom generösa utdelningar. Men vad är en REIT?
Ordet REIT är en förkortning av Real Estate Investment Trust.De fungerar på ett sätt som är jämförbart med fonder eftersom de tillåter enskilda investerare att förvärva ägande i kommersiella fastighetsportföljer som erhåller intäkter från fastigheter som t.ex. lägenhetskomplex, sjukhus, kontorsbyggnader, timmermark, industri, lager, hotell, äldreboenden och köpcentra.

De flesta REITs specialiserar sig i en viss fastighetsbransch - till exempel kontors-REITs eller sjukvårds-REITs. Inom detta utrymme måste REITS köpa och driva sina innehav som en del av sin portfölj. I de flesta fall opererar REITs genom att leasa ut och överlåta samlade hyresbetalningar till sina investerare i form av utdelningar.
En REITs kanske mest attraktiva attribut är att de måste fördela minst nittio procent av sin skattepliktiga inkomst i form av utdelning till sina aktieägare. Detta gäller dock enbart i Nordamerikanska REITs. Därav mitt val att placera lejonparten i Mattbomben i REITs. 

Ett företag måste uppfylla följande krav för att kunna kvalificeras som ett REIT:
-Investera minst 75% av sina totala tillgångar i fastigheter
-Erhålla minst 75% av sin bruttoinkomst från hyror från fast egendom, ränta på inteckningar som finansierar fast egendom eller från försäljning av fastigheter
-Betala minst 90% av sin skattepliktiga inkomst i form av aktieägarnas utdelning varje år
-Var en enhet som är skattskyldig som ett bolag
-Skötas av en styrelse eller förvaltare
-Ha minst 100 aktieägare
-Har inte mer än 50% av sina aktier som innehas av fem eller färre individer

Utdrag ur ett bolags förklaring av vad en reit är:

Vad gör en offentligt handlad REIT attraktiv för investerare:
Intäkter och långsiktig tillväxt: REITs ger vanligtvis både attraktiv utdelning och potential att realisera långsiktigt kapitaltillskott.

Tillgång och överkomlighet:
REITs gör det möjligt för vardagliga investerare att investera i inkomstproducerande fastigheter genom att köpa aktier i en REIT istället för att de stora kapitalinvesteringarna vanligtvis krävs för att köpa fastigheter. Investerare kan bestämma investeringsnivån genom att justera antalet aktier de köper och håller.

Bolagsstyrning och upplysningsskyldigheter: 
REITs som har värdepapper registrerade och som är noterade på en större värdepappersbörs följer regler och regelbundna upplysningsskyldigheter. Dessa förpliktelser inkluderar kvartalsvis och årlig finansiell rapportering som ger en värdefull informationskälla för investerare.

Operativ övervakning: 
Oberoende styrelseledamöter, oberoende finansanalytiker, oberoende revisorer och affärs- och finansmedierna följer regelbundet en offentligt handlad REITs finansiella rapportering. Denna granskning ger investerare en mått av skydd och mer än en barometer av REITs finansiella ställning.

Portföljdiversifiering: 
Fastigheter kan ge ökad diversifiering till en befintlig investeringsportfölj. Dessutom kan en investering i en REIT representera en investering som är diversifierad över en rad fastighetsfastigheter på olika geografiska platser.

Risker
REITs kan påverkas negativt av stigande räntor. Vid långvarig negativ utveckling i bolag, tvingas de inte sällan sänka direktavkastningen, inte minst pga av att de delar ut 90% av vinsten. Sänkt eller utebliven vinst påverkar direktavkastningen därför närmast omgående. Utdelningssänkningar skrämmer generellt sett bort aktieägare. 
REITs i min portfölj:
IIPR, Northwest healthcare, Omega Healthcare, Realty income, W.P. Carey. 

Och jag har ytterligare på radarn. Bl.a. Crown Castle International, Digital Realty Trust,  Northview, Simon Properties Group, Ventas, m.fl. 

Jag vill påpeka att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar