torsdag 5 januari 2017

X-datum är av intresse för att optimera utdelningen!


Varför är x-datum viktigt & vad betyder x-datum?

Man kan säga att x-datum är intressant för att kunna optimera sin utdelning. 
Köper du aktier efter x-datumet betyder att du köper aktier utan rätt till utdelning av de nyköpta aktierna vid nästa tillfälle. För att du köpt dom för sent för att de ska hinna räknas in. 

Du kan ha fördel av att ha koll på utdelningens x-datum.
I vissa fall kan det innebära onödigt lång tid att vänta för en utdelning, som vid kvartalsutdelning, eller än värre, vid årsutdelningar. VIKTIGT!
Detta kan kännas extra tråkigt vid större inköp, ifall du kalkylerat för utdelning inom en viss period. 

Därför har jag bestämt mig för att sammanställa mina x-datum som exempel, för att förtydliga innebörden och för att kunna hålla reda på när det är intressantast att investera i respektive bolag. Och att låta bli.Det gäller att vara vaksam. Annars kan det ta lång tid innan du får lägga vantarna på en utdelning av dina kalkylerade mått.

Vi använder oss av ett exempel med hjälp av bilden ovan:
Om jag köper fler aktier i BMO den 2e februari, får jag inte ta del av den utdelning som det inköpet innefattar den 26e feb. Det köpets utdelning delges jag inte förrän den 26e maj. Nästan fyra månader bort! Då kan det vara intressantare att investera i Ocean yield för den slanten vid den tidpunkten. Då får jag se utdelningen av mitt köp redan den 3e mars. Tolv veckor tidigare! Utdelningen i Ocean yield placerar jag då i Omega Healthcare, som har sin x-date den 13e mars. Som har utdelning den 16e april. Det placerar jag i BMO som har x-date 2v senare, den 1a maj. Pang-pang-pang!
Så kan du också optimera din fart på snöbollen.
 Fiffigt va?

Extra nördtips för stressade snöbollsbyggare:
Jag sätter påminnelselarm på mobilen. Så jag vet var jag ska stoppa utdelningen i vilket bolag när.

& exempel kom-ihåg:

Datum    Utdelande   Bolaget som utdelningen  
               bolag                  ska in i

     jan     OHI       ->      BMO                                  
26 feb:    BMO     ->      OHI
16 april:  OHI       ->      BIP
26 maj:   BIP       ->       OHI
16 juli:    OHI       ->       BIP
27 juli:    BIP        ->      BMO
26 aug:  BMO      ->      OHI
16 okt:   OHI        ->      BMO
26 nov:  BMO      ->      OHIKopiera inte detta, då man ska göra sina egna analyser! Men också för att detta är datum för 2016.
Dvs. att datumen är inaktuella och därmed blir detta schema oanvändbart vid eventuell kopiering.
Så häng inte budbäraren!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar