tisdag 31 januari 2017

Hur lär sig alla allt om aktiemarknaden?

Det är lätt att bränna sig på aktiemarknaden som självlärd!

Det är mycket man behöver lära sig för att våga sig in i aktiemarknaden.
Märkligt nog tycks det råda en generell åsikt bland gemene privatsparare att man ska vara självlärd...
Att förlora pengar på aktier är ofta en skam många bär i sin ensamhet.

När jag berättar för folk att jag tagit en kurs i aktiekunskap, så frågar folk mig varför? Det ligger ett självförklarande svar i mitt uttalande, kan jag tycka. För att få mer kunskap om aktier, marknaden, finansvärlden osv. Jag har sett många frågor, på bloggar jag följer, om vilket konto man ska ha, ISK eller KF. Om man inte vet var man ska placera sina nyköpta aktier, så bör man ödmjukt fundera på om man borde lära sig än viktigare saker rörande aktiemarknaden.
Stolthet är en dygd hävdar många. Men man ska inte låta det stå i vägen för påhittade regler om hur man förväntas veta saker och ting närmast per automatik. För de flesta faller privat sparande som innefattar aktie - eller - fondhandel inom ramen för detta.
Det är inte att rekommendera!

Min tanke med min blogg är att attrahera de som inte är särskilt kunniga på aktiemarknaden. Men jag vill inte att de ska känna ängslan eller oro angående frågorna de vill ställa, av rädsla att dömas som okunniga. 

Nu är jag är en lekman i sammanhanget. Jag har gått några kurser, via folkuniversitetet & Unga Aktiespararna, i olika utbildningar. I övrigt så följer jag många poddar och läser böcker som rör finans. Jag ställer fortfarande dömånga "nybörjarfrågor" till de mer kunniga inom ämnet. Man ska inte vara rädd för att maila, chatta, ställa ärliga frågor till bloggare. Många är väldigt tillmötesgående och kommer med nyttig info, uppmaningar, eller tips.  
Med tiden inser man att många sitter på olika "specialiteter". Någon är bättre på fonder, en annan favoriserar preff-aktier, osv. 
Gräver man djupare så lär man sig vilka som är bättre på svenska utdelningsaktier, någon kan specifika läkemedelsbolag. 
Jag har märkt att vissa är defensiva, och ofta ser lite mörkare på framtiden.
Andra är optimistiska och fullinvesterade. 
Det är nyttigt att inte omge sig med likatänkande. 
Så, läs inte bara läsa en blogg, följ inte bara en sparare. Lyssna inte bara på ett aktietips. Jag vill delge tips på hur jag lärt mig om aktiemarknaden. 
Gå kurser. Läs böcker. följ bloggar. Skaffa twitter-konto. Maila bolag. Ställ frågor. Jag har mailat flertalet utländska bolag.
I nästa inlägg ska jag utveckla tipsen vidare. Men då det blir långtråkigt att läsa långa inlägg & för att jag inte förberett mig, så får det lov att ta ett par dagar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar