måndag 8 april 2019

Tyskland - Europas kronjuvel

Tyskland beviljade de första odlingstillstånden i landet förra veckan. Detta är en omfattande nyhet som påverkar de bolagen som getts licenser. Det är tre bolag som godkänts tillstånd. Dessa är Aurora, Aphria och Wayland, det sistnämnda genom ett nära samarbete med ett tyskt bolag, Demecan.  Men denna nyheten påverkar även Canopy Growth, som överraskande nog inte erhöll någon licens för odling i Tyskland. Detta trots att Canopy har en stor marknadsandel i Tyskland, ca 25% av sin försäljning skeppas till Tyskland. 
Tyskland - EUs kronjuvel

Än så länge gäller licenserna relativt små odlingar och är inte att jämföra med omfattningen på produktion i hemlandet för dessa bolag. Men det är en bra start och en dörröppnare för dessa bolag att kunna nå ut till den europeiska marknaden. Tyskland är potentiellt den största marknaden i Europa och flera VD´ar  från de stora cannabisbolagen har uttalat sig om Tyskland som en kronjuvel i regionen. Det finns analyser som uppskattar den tyska marknadens värde till närmare tre miljarder USD 2023. 
Resultatet från processen visar de kanadensiska bolagens globala fokus, och i synnerhet dessa tre bolagen. Av 79 st ansökande i budgivningsprocessen vann alltså endast de tre nämnda. Trots att den lagliga CBD-marknaden i Europa är relativt liten idag, som kommer uppgå till omkring 420 miljoner USD under året, kalkylerar man med påtaglig tillväxt de närmaste åren. Inte minst tack vare FN och WHOs nedklassning av CBD och EUs uppmärksamhet i frågan. Men den potentiellt enorma marknad som knackar på dörren är extremt beroende av lagändringar, både på nationell och EU-parlamentarisk nivå.   
Hittills har den medicinska cannabis som sålts i Tyskland importerats, med ca hälften av produkterna från Nederländerna, och den andra halvan från Kanada. Tysklands initiativ till inhemsk odling sprids också runtom i Europa. Andra länder har redan tillåtit odling och export för cannabis, som kanadensiska bolag tagit tillvara på. I bl.a. Malta har flera bolag köpt faciliteter och förbereder sig för lagändringar. 
Detta gör de stora kanadensiska bolagen attraktiva, enligt min åsikt. 
Man ska inte stirra på Kanadas rekreationella marknad. Det är utanför Kanada som marginalerna finns, och inom medicinsk cannabis subventioneras dessutom medicin i många fall, vilket skiljer från den rekreationella marknaden. Detta faktum gör att marginalerna är högre. Bolagen konkurrerar inte med kartell-droger under extrem prispress, utan mot läkemedelsbolag, som tenderar ha dyrare mediciner generellt, i jämförelse med medicinsk cannabis. På den rekreationella marknaden är det tvärtom. Den statliga cannabisen i Kanada är dyrare än på den svarta marknaden, vilket gör det svårt att konkurrera ut den kriminella inblandningen i branschen. Paradoxalt nog, då detta var det primära syftet med legaliseringen. 

Såhär ser fördelningen ut för licensernas omfattning:

Bolag-Antal licenser-Årlig produktion-Total produktion

Aphria              5         1000 kg/år            4000 kg   

Aurora              5        1000 kg/år             4000 kg

Demecan         3         600 kg/år               2400 kg

För Aphria kan denna licens vara viktigare än man kan tro. De köpte nyligen CC Pharma i Tyskland för ca 43 M Euro. De har också introducerat CannRelief, som är en CBD-baserad kosmetikakollektion, för den tyska marknaden. Trots de verksamheter Aphria gjort i Tyskland, är deras största anläggning i Kanada inte GMP-certifierad enligt EU-standard, till skillnad från Auroras (och Canopys). Kanske det mest anmärkningsvärda var att Canopy blev utan licens, som sålde 204 kg i Tyskland under förra kvartalet. Detta är en dålig nyhet för bolaget, och en dålig överraskning som jag inte alls kunde förutse, med tanke på deras försäljningssiffror i landet.

Disclaimer: Observera att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar. Historisk avkastning och resultat är ingen garanti för att framtiden ska resultera i densamma. Jag får inte betalt för att skriva nåt på bloggen. Dessa tankar och åsikter är mina egna. 

Källa: seekingalpha.com/aurora-aphria-wayland-land-german-cultivation-licenses

1 kommentar:


  1. Dra nytta av det snabba lånet, garanterat på 72 timmar och fortsätt välja ditt nya livsprojekt. Vi erbjuder lån till alla seriösa människor i nöd; offentliga och privata företag till en räntesats om 3%. Våra överföringar är försäkrade av banken för transaktionssäkerhet. Tack för att du kontaktade oss för mer information.

    Email: georges.matvinc@gmail.com

    WhastApp: +33 756924191

    SvaraRadera