fredag 3 november 2017

Varför delar bolag upp utdelning? Vad är så speciellt med Resurs & vad innebär återköp?


Varför bolag delar upp utdelning.
Vad som är speciellt med Resurs.
Vad återköp innebär.

Många frågetecken, men de kommer benas ut.

Först bonusutdelning!

Resurs Holding offentliggjort en bonusutdelning i höst. Som delades ut idag, 
fredagen 3e november.
Denna nyhet välkomnades varmt av mig, som erhållit 5% av investerat kapital i bolaget i våras, genom utdelning. 
Bonusutdelningen i höst innebär ytterligare en 3%-ig direktavkastning för mig. 
Vilket innebär att Resurs Holding delat ut 8% i år.

Resurs har även tagit efter bland annat Castellum angående utdelningsfördelning. 
Nämligen att lägga bolagets utdelningar på halvårsbasis.
Detta är en god nyhet, som jag ser det. Frågan klyver dock massan. 

Vissa anser att utdelning en gång om året, oftast på våren, likt många andra svenska bolag, är att föredra. 
Jag hävdar motsatsen. Jag ser fördelar med en utdelning på våren och en på hösten. 
Vid utdelning är min avsikt att återinvestera. 
Och jag föredrar att fördela aktieinköp över fler tillfällen än en gång om året. 
Att sprida sina inköp är att föredra, för att eftersträva ett fördelaktigt GAV (Genomsnittligt AnskaffningsVärde). 
Utdelningar i de flesta svenska bolagen sker under vårmånaderna, mars-maj. 

Historien visar att börsen tenderar att gå ner under sommarmånader, och att vända uppåt i oktober. 
Det innebär att om man återinvesterar sin utdelning man får i mars-maj direkt, köper man inte sällan dyrare än om man köper aktie i samma bolag någon månad efter sommaren. 

Med halvårsutdelningar kringgår man delvis det problemet som investerare.

Kanske vore det optimalt med majoriteten av utdelningar under september, oktober, då börsen oftast presterar bäst mellan oktober och maj. Vilket innebär att man köper aktier billigast under hösten, efter sommarens nedgång. En utopi såklart, då utdelningar oftast grundas på fjolårets siffror. 
Men att fördela utdelningen är positivt, då jag återinvesterar inte bara dyrt under våren efter börsens uppgång under de mörka vintermånaderna, utan jag får även köpa billigt efter "sommarrea". 

Det ska belysas att detta mönstret inte är någon regel utan undantag, utan en historiskt upprepande tendens!
Undatagsår finns det gott om, så jag rekommenderar ingen att blint investera efter säsongsmönster!

Observera att denna tabell är från S&P 500, år 1950-2016:


Men tabellen belyser min poäng. Och det är grunden till min positiva syn på uppdelad utdelning.
Denna uppdelade utdelningsmetod underlättar även för bolagets kassaflöde. 

Vad är så speciellt med Resurs Holding
Med ett utdrag ur Resurs Holdings hemsida ska jag utveckla min tes:


Utdelningspolicy och utdelning

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs initialt att sträva efter att distribuera minst 50% av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt. 
Om Resurs, till följd av vinst och utdelningspolicy genrerar ett väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till antingen finansiera en högre organisk tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar bolagets framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.


Något jag finner attraktivt med att vara aktieägare i Resurs Holding, är att de tycks måna om sina aktieägare. Utan att avslöja bolagsnamn, så kan jag dela med mig av att jag lyssnat på intervjuer där VD´ar själv sagt att de inte tar så stor hänsyn till varken aktieägare, eller bryr sig om aktien eller dess kurs. 

Resurs Holding har tagit ett initiativ med återköp av aktier. Vilket ytterligare signalerar att de är måna om aktievärdet och sina aktieägare. 

Vad är ett återköp:

Att ett bolag gör ett återköp av en del av sina egna aktier leder till en värdeöverföring till aktieägarna. Syftet är att de återköpta aktierna makuleras, vilket betyder att bolagets värde fördelas på färre antal aktier. Detta innebär att varje befintlig aktieägares andel blir större. 

Resurs Holding ser om sina aktieägares resurser. Kan Resurs vara en skatt på lång sikt?Nyfiken på Nordea bank och varför jag väljer att "flytta" över delar av mina
investeringar i den banken?

I nästa blogginlägg redovisar jag för - och nackdelar med att öppna aktiedepåer i Nordea. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar