fredag 3 november 2017

Varför delar bolag upp utdelning? Och vad innebär återköp?


Uppdelad utdelning
Resurs Holding och Investor, m.fl. har tagit efter bland annat Castellum angående utdelningsfördelning. 
Nämligen att lägga bolagets utdelningar på halvårsbasis.
Detta är en god nyhet, som jag ser det. Frågan klyver dock massan. 

Vissa anser att utdelning en gång om året, oftast på våren, likt många andra svenska bolag, är att föredra. 
Jag hävdar motsatsen. Jag ser fördelar med en utdelning på våren och en på hösten. 
Vid utdelning är min avsikt att återinvestera. 
Och jag föredrar att fördela aktieinköp över fler tillfällen än en gång om året. 
Att sprida sina inköp är att föredra, för att eftersträva ett fördelaktigt GAV (Genomsnittligt AnskaffningsVärde). 
Utdelningar i de flesta svenska bolagen sker under vårmånaderna, mars-maj. 

Historien visar att börsen tenderar att gå ner under sommarmånader, och att vända uppåt i oktober. 
Det innebär att om man återinvesterar sin utdelning man får i mars-maj direkt, köper man inte sällan dyrare än om man köper aktie i samma bolag någon månad efter sommaren. 

Med halvårsutdelningar kringgår man delvis det problemet som investerare.

Kanske vore det optimalt med majoriteten av utdelningar under september, oktober, då börsen oftast presterar bäst mellan oktober och maj. Vilket innebär att man köper aktier billigast under hösten, efter sommarens nedgång. En utopi såklart, då utdelningar oftast grundas på fjolårets siffror. 
Men att fördela utdelningen är positivt, då jag återinvesterar inte bara dyrt under våren efter börsens uppgång under de mörka vintermånaderna, utan jag får även köpa billigt efter "sommarrea". 

Det ska belysas att detta mönstret inte är någon regel utan undantag, utan en historiskt upprepande tendens.
Undatagsår finns det gott om, så jag rekommenderar ingen att blint investera efter säsongsmönster!

Observera att denna tabell är från S&P 500, år 1950-2016:


Men tabellen belyser min poäng. Och det är grunden till min positiva syn på uppdelad utdelning.
Denna uppdelade utdelningsmetod underlättar även för bolagets kassaflöde. 

Vad är ett återköp:
Att ett bolag gör ett återköp av en del av sina egna aktier leder till en värdeöverföring till aktieägarna. Syftet är att de återköpta aktierna makuleras, vilket betyder att bolagets värde fördelas på färre antal aktier. Detta innebär att varje befintlig aktieägares andel blir större. Föredrar du att erhålla hela utdelningen på en gång? Nyfiken på Nordea bank och varför jag väljer att "flytta" över delar av mina
investeringar i den banken?

I nästa blogginlägg redovisar jag för - och nackdelar med att öppna aktiedepåer i Nordea. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar